Zlecenie z limitem ceny

980

Wybierając zlecenie z limitem ceny, podajemy systemowi giełdowemu maksymalną cenę jaką jesteśmy skłonni zapłacić za ten walor w przypadku kupna. Gdy natomiast sprzedajemy akcje, cena z limitem będzie oznaczać, że akcje nie zostaną sprzedane po niższej cenie niż ta, którą wprowadziliśmy do systemu.

A co jeśli nie ma konsensusu pomiędzy sprzedającymi a kupującymi? NIC po prostu nic się nie dzieje, a złożone zlecenia czekają na inwestorów, którzy zaakceptują podane ceny. Jeśli chcesz kupić 1 akcję Petrolinvest za nie więcej niż 1 zł, a ja chcę sprzedać jedną akcję za nie mniej niż 1,20 zł (przy założeniu, że jesteśmy jedynymi graczami na rynku), to po prostu nie dojdzie do zawarcia transakcji, chyba że któremuś z nas zależy na niej o wiele bardziej, co będzie powodem do ustępstwa na rzecz drugiej strony transakcji. Gdybyś zdecydował się na ustępstwo, cena poszła by do góry, natomiast ustępstwo ze strony sprzedającego powoduje obniżkę ceny. Tak właśnie kształtują się kursy akcji. Dopóki jednak nie dojdziemy do porozumienia w sprawie ceny, nie może dojść do zawarcia transakcji, a tak wyglądający arkusz zleceń nazywany jest rynkiem zleceń rozbieżnych.

Zlecenie z limitem ceny na forex

Zlecenie z limitem ceny pozwala automatycznie otwierać nowe pozycje lub powiększać rozmiar aktualnie posiadanych pozycji tego samego typu po lepszej cenie niż aktualna. „Kupuj tanio i sprzedaj drogo” to slogan określający najprościej ten rodzaj zlecenia. Jeżeli zlecenie z limitem ceny dotyczy pozycji długiej (Buy Limit), należy punkt graniczny kursu ustalić poniżej aktualnej ceny. Jeśli zlecenie z limitem ceny dotyczy pozycji krótkiej (Sell Limit), należy punkt graniczny ustalić powyżej obecnej ceny rynkowej. Inaczej mówiąc zlecenie Buy Limit wybieramy, gdy chcemy kupić po cenie niższej od obecnej na rynku, natomiast zlecenie Sell Limit, jeśli chcemy sprzedać po cenie wyższej niż jest obecnie.

Buy Limit/Sell Limit /Buy Stop/Sell Stop

Odwrotnością zleceń Buy Limit/Sell Limit są zlecenia Buy Stop/Sell Stop. Zlecenie Buy Stop wykorzystuje się w przypadku, gdy chcemy kupić po cenie wyższej niż obecna, a zlecenie Sell Stop, jeśli chcemy sprzedać po cenie niższej niż jest ona na rynku w danym momencie. Główną ideą tych zleceń jest oczekiwanie przełamania jakiegoś poziomu cen, który jest ważny z punktu widzenia analizy technicznej, co zwiększa prawdopodobieństwo kontynuacji trendu.

Przykład zlecenia oczekującego. Transakcja zostanie zrealizowana dopiero po dojściu ceny do określonego przez nas poziomu.

Zlecenie oczekujące
Zlecenie oczekujące