wtorek, 16 kwietnia, 2024

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych – instytucja mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz instrumentami finansowymi innymi niż papiery wartościowe (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Co to jest spółka akcyjna? Kim są akcjonariusze?

Spółka akcyjna to prekursor nowoczesnej korporacji, która została zorganizowana dla przedsiębiorstw wymagających dużych nakładów kapitałowych. Pieniądze zostały pozyskane poprzez sprzedaż akcji inwestorom, którzy stali...

Bolsa de Madrid – Giełda w Hiszpanii

Bolsa de Madrid (Giełda Papierów Wartościowych w Hiszpanii) jest największą i najbardziej międzynarodową z czterech hiszpańskich regionalnych giełd papierów wartościowych (pozostałe znajdują się w...

Portfel Inwestycyjny: Czym jest? Jak zbudować portfel?

Portfel inwestycyjny to zbiór aktywów finansowych lub rzeczowych, które stanowią formę inwestycji dla inwestora. Składnikami portfela inwestycyjnego mogą być: gotówka, lokaty bankowe terminowe i...

instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne, inaczej określane mianem derywatów, to instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi. Ich cechą charakterystyczną jest to, iż ich wartość uzależniona jest od instrumentów...

Rynek pierwotny i rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek pierwotny Rynek pierwotny papierów wartościowych jest część rynku finansowego, na której następuje emisja papierów wartościowych, tj. sprzedaż przez emitenta nowych papierów wartościowych subskrybentom (pierwotnym nabywcom). Rynek wtórny jest...

11 Sprawdzonych strategii największych inwestycyjnych guru

Strategie inwestycyjne najlepszych inwestorów giełdowych to elitarna opis umożliwiający inwestowanie na giełdzie zgodnie ze strategiami doświadczonych inwestorów. Dostęp do tego artykułu daje możliwość nabycia doświadczenia...

Najbardziej popularne akcje w Australii

Wiedza o tym, jakimi akcjami handlują inni inwestorzy w Australii, może dać Ci użyteczny wgląd w firmy i sektory do badań. Może to pomóc...

ABC inwestora – blue chipy?

Blue chip – jest to określenie dużej spółki notowanej na giełdzie, która cieszy się zaufaniem inwestorów i posiada dobrą sytuację finansową. Spółki blue chips charakteryzują się dużą płynnością, kapitalizacją oraz relatywnie stabilnym...

Giełda w Holandii

Euronext Amsterdam jest giełdą papierów wartościowych z siedzibą w Amsterdamie w Holadnii. Dawniej znana jako Amsterdamska Giełda Papierów Wartościowych, połączyła się 22 września 2000...

Paris Stock Exchange – Giełda we Francji

Paris Stock Exchange - Paryska Giełda Papierów Wartościowych (Giełda we Francji), historycznie znana jako Paris Bourse lub Bourse de Paris, jest największą giełdą we...