Giełda

Giełda Papierów Wartościowych – instytucja mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz instrumentami finansowymi innymi niż papiery wartościowe (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

stany zjednoczone usa giełda

Chicago Board of Trade (CBOT)

Chicago Board of Trade (CBOT) jest giełdą towarową założoną w 1848 roku, na której handluje się zarówno kontraktami rolniczymi jak i finansowymi....
stany zjednoczone usa giełda

New York Mercantile Exchange (NYMEX)

The New York Mercantile Exchange (NYMEX) jest największą na świecie giełdą kontraktów terminowych na towary. Obecnie NYMEX jest częścią Chicago Mercantile Exchange...
ekonomia gospodarka świat wydarzenia informacje prognozy analizy

Dywersyfikacja ryzyka na rynku finansowym

Dywersyfikacja - w kontekście rynków finansowych dywersyfikacja dotyczy alokacji kapitału na różne instrumenty finansowe w ramach klas aktywów i pomiędzy nimi. Głównym...
biznes kredyt pożyczka finanse waluty pieniądze inwestowanie iwnestycje giełda

Co to znaczy, jak ktoś mówi, że akcje wzrosły lub spadły...

Dla akcji giełdowych, jeden punkt równa się jeden dolar. Więc kiedy słyszysz, że akcje straciły lub zyskały X liczbę punktów, to jest...
biznes kredyt pożyczka finanse waluty pieniądze inwestowanie analiza

Czym jest Rynek giełdowy

Rynek giełdowy to miejsce, gdzie kupuje się i sprzedaje instrumenty finansowe. Rynki finansowe, w chwili obecnej i w ramach obecnego systemu finansowego,...
biznes kredyt pożyczka finanse waluty pieniądze inwestowanie iwnestycje giełda

Spółka publiczna

Spółka publiczna jest spółką akcyjną lub komandytowo-akcyjną, która posiada co najmniej jedną zdematerializowaną akcję w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z...
biznes kredyt pożyczka finanse waluty pieniądze inwestowanie analiza

Sąd giełdowy

Sąd giełdowy jest to sąd polubowny, którego zadaniem jest rozstrzyganie sporów pomiędzy uczestnikami transakcji na giełdzie oraz pomiędzy spółką GPW a jej...
kryzys, spadki, co dalej, załamanie gospodarcze, spadek,bessa

Strata na giełdzie bez kontroli

Parę dni temu przeglądałem archiwum „Charakterów”. Czasopismo ciekawe, choć nie przypuszczam, by było czytane przez większość odwiedzających ten serwis. A szkoda. Można...
Rodzaje zleceń na forex

“Rynek byka i niedźwiedzia”

„Rynek niedźwiedzia” oznacza, że inwestorzy są bardzo konserwatywni i pesymistyczni. Wyprzedają akcje w następstwie czego notujemy spadki na giełdzie. „Rynek byka” jest...
giełda forex waluty inwestowanie cena kurs analiza

Kupno i sprzedaż

Kupno i sprzedaż to sposób, w jaki inwestor lub trader wchodzi na pozycję lub wychodzi z pozycji handlując papierami wartościowymi na giełdzie,...
forex giełda trading inwestowanie

Różnica między Forexem a grą na giełdzie

Co wybrać? Inwestowanie na Forexie, czy może grę na klasycznej giełdzie? Zastanawiając się na tym problemem, warto na początku poznać podstawowe różnice,...