piątek, 22 września, 2023

Giełda

Giełda Papierów Wartościowych – instytucja mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz instrumentami finansowymi innymi niż papiery wartościowe (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Najbardziej popularne akcje w Australii

Wiedza o tym, jakimi akcjami handlują inni inwestorzy w Australii, może dać Ci użyteczny wgląd w firmy i sektory do badań. Może to pomóc...

Co to jest E-mini S&P ?

E-mini S&P to kontrakt terminowy, który może być przedmiotem obrotu elektronicznego na Chicago Mercantile Exchange (CME) i jest oparty na indeksie S&P 500. W...

Exchange-traded product (ETP)

Exchange Traded Product (ETP) to systematycznie wyceniany papier wartościowy, który jest sprzedawany w ciągu dnia na krajowej giełdzie papierów wartościowych. ETP może zawierać instrumenty...

Jak giełda wpływa na amerykańską gospodarkę ?

Rynek akcji jest doskonałym wskaźnikiem ekonomicznym dla gospodarki amerykańskiej. Odzwierciedla on, jak dobrze radzą sobie wszystkie spółki giełdowe. Jeśli inwestorzy są pewni siebie, będą...

Giełda Papierów Wartościowych w Izrealu (TASE)

Giełda Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (TASE; hebrajski: הַבּוּרְסָה לִנְיָירוֹת עֵרֶךְ בְּתֵל אָבִיב; potocznie znana jako The Bursa) jest jedyną publiczną giełdą w Izraelu....

Giełda w Turcji – Borsa Istanbul (BIST)

Borsa Istanbul (BIST) jest to giełda papierów wartościowych działającą w Turcji. Łączy ona dawną Giełdę Papierów Wartościowych w Stambule, Giełdę Złota w Stambule i...

Zysk na akcję (EPS) – Co to jest zysk na akcję?

Zysk na jedną akcję (ang. earnings per share, EPS) to kwota zysku przypadająca na każdą akcję przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy struktura kapitałowa przedsiębiorstwa obejmuje instrumenty zamienne (np. obligacje, akcje...

Uczestnicy rynku kapitałowego

W 1991 r. została utworzona Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zadebiutowało wówczas pięć spółek: Krosno, Tonsil, Kable, Exbud, Próchnik. Był to początek polskiego rynku...

Cena emisyjna akcji

Cena emisyjna akcji jest to cena, po której akcje giełdowe są sprzedawane na rynku pierwotnym. Cena ta może być równa lub wyższa od wartości...

Giełda na Wall Street – podstawowe informacje

Wall Street to dzielnica finansowa w USA, zlokalizowana na dolnym Manhattanie, gdzie mieści się nowojorska giełda papierów wartościowych. (Nazwa ulicy pochodzi od angielskiego wyrażenia...