Giełda

Giełda Papierów Wartościowych – instytucja mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz instrumentami finansowymi innymi niż papiery wartościowe (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Rodzaje zleceń na forex

“Rynek byka i niedźwiedzia”

„Rynek niedźwiedzia” oznacza, że inwestorzy są bardzo konserwatywni i pesymistyczni. Wyprzedają akcje w następstwie czego notujemy spadki na giełdzie. „Rynek byka” jest...
giełda forex waluty inwestowanie cena kurs analiza

Kupno i sprzedaż

Kupno i sprzedaż to sposób, w jaki inwestor lub trader wchodzi na pozycję lub wychodzi z pozycji handlując papierami wartościowymi na giełdzie,...
dokumnety biznes finanse

Co to jest kapitał zakładowy spółki ?

Kapitał zakładowy, bez względu na rodzaj spółki, jest sumą wkładów wszystkich udziałowców spółki. Może on mieć formę pieniężną, ale może również przyjmować...
notowania kurs wykres trading giełda forex inwestowanie handel

Wartość nominalna akcji

Wartość nominalna akcji jest ceną określającą wartość papieru wartościowego lub udziału w spółce. Wartość nominalna udziałów lub akcji określa wartość aktywów pieniężnych...
dane ekonomiczne usa

Indeksy giełdowe w USA

Zaczynając swoją przygodę z inwestowaniem na giełdzie, w tym np. na Giełdzie w USA, musisz najpierw wiedzieć, co, jak i w jakim...
giełda w Stanach Zjednoczonych USA

Giełdy w Stanach Zjednoczonych (USA)

Rynek kapitałowy w Stanach Zjednoczonych jest do tej pory uważany za najważniejszy na świecie, a jego zachowanie stanowi punkt odniesienia dla innych...
Giełda Papierów Wartościowych

Symbol giełdowy

Symbol będący oznaczeniem papieru wartościowego. Walory notowane na giełdzie nowojorskiej lub AMEX mają symbole składające się z trzech lub mniej znaków. Papiery wartościowe...
wykres analiza wskaźniki giełda

Czym jest handel?

Handel jest podstawową działalnością inwestorów i usług inwestycyjnych; krótko mówiąc, jest to kupno i sprzedaż lub wymiana aktywów. Podmioty działające na rynku...
trading giełda forex

Podaż i popyt na rynku akcji

Ceny akcji giełdowych są określane przez siły popytu i podaży. Podaż to liczba akcji oferowanych do sprzedaży w danym czasie. Popyt, z...
giełda wykres

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa (polityka dywidend) - decyzja o podziale zysku przedsiębiorstwa w danym roku na część wypłacaną akcjonariuszom i przeznaczaną na cele rozwojowe. Polityka...

Akcje US Steel

United States Steel Corporation ( NYSE :  X ), bardziej znany jako US Steel , to amerykański zintegrowany producent stali z siedzibą w Pittsburghu w Pensylwanii , prowadzący działalność produkcyjną w Stanach Zjednoczonych i Europie Środkowej . Od 2016...