Do czego służy analiza fundamentalna?

forex

1890

Analiza fundamentalna i techniczna to dwa główne narzędzia, służące do prognozowania ruchów rynku Forex. Druga, często jest szerzej omawiana. Warto przyjrzeć się jednak również tej pierwszej, bowiem to równie ważne, jakie wnioski potrafi przynieść.

Wiadomo, że podczas inwestowania na rynku Forex i giełdzie liczy się czas, często minuty oraz trafne decyzje. Złe wnioski, które wyciągniemy z rynku lub newsów krajowych mogą nas kosztować wiele pieniędzy. Dlatego tak ważne jest inwestowanie z brokerem oraz ciągłe samokształcenie, aby móc panować nad decyzjami, które będą poparte rzetelną i skrupulatną analizą.

Analiza fundamentalna – narzędzie do wyciągania wniosków

Poprawnie przeprowadzona analiza fundamentalna pozwoli nam wyciągnąć dobre wnioski inwestycyjne i wykonać skuteczne ruchy na Forex. Podczas przeprowadzania analizy przygląda się statystykom i wskaźnikom ekonomiczno-gospodarczym oraz należy wszystkie zmiany zinterpretować. I ten właśnie moment jest kluczowy – od interpretacji bowiem zależą decyzje. Weźmy na pokaz współczesne wydarzenia, na przykład, jak problemy Syryjczyków wpłyną na kurs euro; jaki to będzie miało wpływ na polski złoty itd.

Na kurs walut mają wpływ wydarzenia: polityczne, gospodarcze, ekonomiczne i społeczne. Nie można zapominać, że na rynku wszystko jest ze sobą powiązane i jedno wydarzenie, zawsze odbija się echem w innych strefach życia.

Stopa bezrobocia a analiza fundamentalna

Stopa bezrobocia to jeden z kolejnych bardzo ważnych wskaźników, które mają wpływ na rynek i zmiany cen walut. Jak się to dzieje? Bezrobocie, czyli liczbę zarejestrowanych osób, które pozostają bez stosunku do pracy można wyliczyć. Pokazuje się je w procentach w stosunku do wszystkich ludzi zamieszkujących konkretne państwo. To, ile jest bezrobotnych ma wpływ na to, jakie będą publiczne wydatki konsumenckie. To proste – jeżeli zostajesz bez pracy, musisz mniej wydawać. To ma wpływ na wzrost innych kursów walut w stosunku do tej z podwyższonym bezrobociem. Bezrobocie mówi o tym, że pogarsza się sytuacja gospodarcza kraju. W przypadku, gdy stopa bezrobocia spada, czyli rośnie liczba osób zatrudnionych, wtedy mamy sytuację analogiczną – oznacza to, że kondycja gospodarcza państwa jest lepsza i umacnia się lokalna waluta względem innych walut.

Produkt Krajowy Brutto a analiza fundamentalna

PKB jest kolejnym ważnym makro wskaźnikiem, który przyczynia się do zmian cen walut na rynku. PKB pokazuje w jakim stanie ogólnym jest gospodarka konkretnego kraju. Jeżeli PKB wzrasta, oznacza to, że waluta danego państwa również wzrośnie w stosunku do innych walut, bo gospodarka ma się lepiej. Oczywiście przy obniżeniu PKB sytuacja działa analogicznie.

Poprawna analiza fundamentalne = stałe badanie wskaźników makroekonomicznych

Aby móc inwestować w oparciu o analizę fundamentalną należy nieprzerwanie mieć pod mikroskopem wszelkie zmiany na świecie i w kraju, a przede wszystkim każdy z osobna wskaźnik makroekonomiczny, który ma wpływ na gospodarkę danego kraju. Poza wyżej wymienionymi, warto wiedzieć, że ważne są także: polityka i stabilizacja w kraju, bilans handlowy, stopy procentowe i inflacja.