Analiza Fundamentalna

8

Analiza Fundamentalna jest to sposób przewidywania przyszlych kursów w oparciu o dane makroekonomiczne.

Podstawy analizy fundamentalnej

O analizie fundamentalnej słyszał prawie każdy. Niewielu jednak zdaje sobie
sprawę, do czego się odnosi i jak działa.

Krótko mówiąc: analiza fundamentalna służy ocenie sytuacji instrumentów
finansowych na giełdzie, a pośrednio również bada stan gospodarki danego
państwa lub regionu. Czym innym charakteryzuje się analiza fundamentalna
rynku walutowego, a czym innym kapitałowego. Obie analizy dotyczą
zachowania innych instrumentów finansowych. Różnią się wskaźnikami oraz
obszarami badawczymi.

Analiza Fundamentalna jest spojrzeniem na rynek Forex przez pryzmat codziennych wydarzeń ekonomicznych, politycznych, socjalnych oraz tego jaki mają one wpływ na otaczający nas ekonomiczny świat. Nie ulega żadnej wątpliwości, że raporty ekonomiczne publikowane każdego dnia mają ogromny wpływ na cenę instrumentów finansowych.  Inwestorzy korzystają z analizy fundamentalnej zarówno na rynku Forex jak i podczas transakcji na tradycyjnej Giełdzie. Czynniki takie jak stopy procentowe, wskaźniki ekonomiczne typu PKB, wskaźniki bezrobocia, inflacji itd mają ogromny wpływ na popyt i podaż na daną walutę.

Szukamy konkretnych danych ekonomicznych, które wskazują na wydajność i wzrost gospodarek na całym świecie.

Proste założenie – jeśli gospodarka danego kraju ma się dobrze, można przypuszczać, że wartość jej waluty będzie wzrastała

Jeśli chcesz bliżej przyjrzeć się tematowi analizy fundamentalnej, poniżej prezentujemy listę wydarzeń ekonomicznych które mają realny wpływ na kursy walut.

Analiza fundamentalna na rynku Forex

Analiza fundamentalna jest bardzo dobrym źródłem wnioskowania na temat inwestowania, dlatego warto dowiedzieć się, jakie najważniejsze dane gospodarcze na nią wpływają i o czym mówią. W przeciwieństwie do analizy technicznej, analiza fundamentalna nie opiera się na przykład na tym, jak wygląda obecny wykres pary walut, więc w rzeczywistości służy głównie do ich łączenia.

Weźmy na przykład pod uwagę sytuację, w której na podstawie kalendarza ekonomicznego forex dowiedzieliśmy się o tym, że nastąpi wzrost Produktu Krajowego w USA – można więc założyć, że wzrośnie wartość USD w stosunku do innych walut. Co jednak, gdy w ciągu całego dnia utrzymuje się ogólny silny trend spadkowy, czy będzie to wystarczający sygnał dla odbicia? Niekoniecznie – należy wziąć pod uwagę także mniejsze, poboczne sygnały i wykorzystać analizę techniczną do oceny potencjalnego ruchu kursu danego instrumentu finansowego.

Najważniejsze dane ekonomiczne mające wpływ na rynki

Nonfarm payrolls, NFP

Te kluczowe dane makroekonomiczne publikowane są w pierwszy piątek każdego miesiąca. Połączenie ich wagi oraz tego, że są to pierwsze ważne dane publikowane w danym miesiącu powodują, że mają ogromny wpływ na rynki finansowe. Dane te informują, ile osób zostało zatrudnionych w sektorze pozarolniczym w ciągu ostatniego miesiąca. Wzrost lub spadek zatrudnienia w USA ma duży wpływ na kurs wszystkich walut, nie tylko USD.

ŻródłoBureau of Labor Statistics
MierzyZmianę w zatrudnieniu między poprzednim a aktualnym miesiącem z wyłączeniem sektora rolniczego
Czego się spodziewaćJeśli odczyt jest lepszy niż przewidywania, waluta powinna się umocnić
CzęstotliwośćOgłaszane raz na miesiąc, zazwyczaj w pierwszy piątek każdego miesiąca
Czemu są one ważne?Tworzenie nowych miejsc pracy prowadzi do wzrostu wydatków konsumentów, co z kolei napędza gospodarkę.

Produkt Krajowy Brutto

PKB jest jednym z głównych wskaźników stosowanych do oceny kondycji gospodarki danego kraju. Reprezentuje wartość wyprodukowanych dóbr w danym okresie czasu. PKB można traktować jako rozmiar ekonomii danego kraju.

ŹródłoUS: Bureau of Economic Analysis
EU: Eurostat
UK: Office for National Statistics
MierzyZmianę wartości wszystkich wytworzonych towarów i usług skorygowanych o inflację w ujęciu rocznym.
Czego się spodziewaćJeśli odczyt jest lepszy niż przewidywania, waluta powinna się umocnić
CzęstotliwośćOgłaszane raz na kwartał, około 85 dni po zakończeniu poprzedniego kwartału
Czemu są one ważne?PKB to najszersza miara aktywności gospodarczej i jest on podstawowym miernikiem zdrowia gospodarki

Polityka stóp procentowych jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ceny walut i na strategie inwestorów rynkowych.

Zasadniczo jeśli państwo podnosi stopy procentowe, waluta tego państwa umacnia się, ponieważ wyższe stopy procentowe sprzyjają zagranicznym inwestycjom. Kiedy inwestorzy zagraniczni inwestują w amerykańskie akcje, muszą sprzedawać swoją walutę i kupować dolary amerykańskie, żeby je kupić. Jeżeli inwestor uważa, że stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą rosły, może zainwestować długoterminowo w dolary amerykańskie.

ŹródłoBank Centralny danego kraju, dla EU – Europejski Bank Centralny
MierzyWielkość mierzona procentowo wyrażonym stosunkiem kwoty, którą płaci się za użytkowanie kapitału pieniężnego do wielkości tego kapitału, ma wpływ na płynność w sektorze bankowym
Czego się spodziewaćJeśli odczyt jest lepszy niż przewidywania, waluta powinna się umocnić
CzęstotliwośćOdczyt najczęściej raz w miesiącu – w EU, 8 razy w roku
Czemu są one ważne?Krótkoterminowe stopy procentowe są ważnym czynnikiem w wycenie waluty – inwestorzy patrzą na inne wskaźniki makroekonomiczne głównie po to, aby ocenić, jak zmieniać się będą stopy procentowe w przyszłości

Wskaźnik CPI – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Kolejnym wskaźnikiem zdrowia gospodarki jest poziom inflacji danej gospodarki. Wskaźnikiem pokazującym daną wartość inflacji jest CPI, które zawiera zestawienie średnich cen towarów i usług. Wskaźnik CPI zawiera ogół średnich cen towarów i usług (na przykład żywność, transport, opieka zdrowotna). Między kolejnymi odczytami wskaźnika CPI mogą wystąpić znaczne różnice, dzieki którym można przewidywać poziomy inflacji w przyszłości.

ŹródłoUS: Bureau of Labor Statistics
EU: Eurostat
MierzyZmianę w cenie towarów i usług nabywanych przez konsumentów
Czego się spodziewaćJeśli odczyt jest lepszy niż przewidywania, waluta powinna się umocnić
CzęstotliwośćOgłaszane raz na miesiąc, około 16 dni po zakończeniu poprzedniego miesiąca.
Czemu są one ważneCeny konsumpcyjne stanowią większość ogólnej inflacji. Inflacja jest ważna dla wyceny waluty, ponieważ wzrost cen prowadzi do zwiększenia stóp procentowych przez Bank Centralny celem powstrzymania nadmiernego wzrostu cen.

Indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI)

Indeks cen dóbr produkcyjnych (PPI), w przeciwieństwie do CPI, jest wskaźnikiem służącym do pomiaru cen na poziomie producenta. PPI bardzo dobrze odzwierciedla poziom cen na rynkach hurtowych i towarowych.  W przypadku PPI dla USA wszystkie gałęzie przemysłowe amerykańskiego przemysłu zostały uwzględnione przy kalkulacji z wyłączeniem importu. Podobnie jak w przypadku CPI, indeks cen dóbr producenta może być kalkulowany w różny sposób. PPI zwykle jest obliczany jest jako stosunek cen hurtowych  danym roku do cen hurtowych w roku bazowym, stanowiącym punkt odniesienia. Wskaźnik ten może być między innymi obliczany dla surowców, towarów przemysłowych, które będą dalej przetwarzane oraz dóbr na końcowym etapie produkcji.

ŹródłoUS: Bureau of Labor Statistics
EU: Eurostat
MierzyZmiany poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr
Czego się spodziewaćJeśli odczyt jest lepszy niż przewidywania, waluta powinna się umocnić
CzęstotliwośćCo miesiąc
Czemu są one ważneJest to druga, obok CPI, metoda pomiaru inflacji