Analiza techniczna może poprawić efektywność handlu na Forex?

forex

1841

Na rynku Forex nie ma miejsca na podejmowanie przypadkowych decyzji związanych z zamykaniem i otwieraniem pozycji. Chcąc zminimalizować ryzyko i uniknąć strat, koniecznością jest posiadanie wiedzy na odpowiednim poziomie. Liczy się także umiejętność wykorzystywania danych historycznych, dzięki którym można oszacować, jak kurs danej pary walutowej będzie zachowywał się w przyszłości.

Dlatego tak ważna jest analiza techniczna

Chociaż jej istotą nie jest prognozowanie wahań kursów w przyszłości, lecz bazowanie na danych historycznych, odpowiednio przeprowadzona analiza pozwoli na określenie prawdopodobieństwa kontynuacji danego trendu oraz wskazania punktu, w którym trend może zmienić kierunek. Dobrze przeprowadzona analiza techniczna może więc wpłynąć na poprawę tradingu.

Wskaźniki techniczne, które warto poznać

Chcąc wpłynąć na poprawę efektywności handlu na rynku Forex, warto zapoznać się z najważniejszymi wskaźnikami technicznymi. Posiłkowanie się nimi podczas inwestowania w konkretne pary walutowe, pomaga zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie zysku.

  • zmienność cen

Uważa się, że wyższa zmienność cen oznacza lepszy czas na handel na rynku Forex. Duże zmiany cen przekładają się na wzrost różnicy pomiędzy ceną otwarcia a zamknięcia pozycji. W efekcie możliwe jest osiągnięcie wyższej stopy zwrotu (zakładając, że kierunek otwartej pozycji zgadza się z kierunkiem zmiany ceny).

W badaniu zmienności cen można posłużyć się wskaźnikiem wstęg Bollingera. Jeśli dochodzi do nagłego osłabienia zmienności, wówczas jest to sygnał o zmniejszającym się zainteresowaniu rynkiem (obecnym trendem). To z kolei może wskazywać na zmianę kierunku ruchu.

Korzystanie ze wskaźnika zmienności cen jest wygodne – szczególnie, że wszystkie obliczenia niezbędne do pomiarów zmienności wykonywane są automatycznie. Zadaniem tradera jest obserwowanie zmian na wskaźniku – wszystkie wyniki wyświetlane są na wykresie.

  • średnie ruchome

Średnie ruchome wykorzystywane są, by zmniejszyć rynkowy „szum”. Pozwalają bowiem na efektywne filtrowanie większych wahań cen. Dają ruchomy obraz najbardziej aktywnych i zmieniających się poziomów cen w określonym przedziale czasowym.

Za najbardziej popularną średnią ruchomą uważa się średnią 200-dniową. Analiza techniczna na jej podstawie wskazuje, średnią cenę (otwarcia, zamknięcia, najniższą, najwyższą) z ostatnich 200 dni. Może się to okazać niezwykle przydatną informacją, ponieważ szersza perspektywa jest źródłem większej ilości cennych informacji.

  • wskaźnik siły trendu

RSI (wskaźnik względnej siły) jest popularnym wskaźnikiem pozwalającym na określenie siły trendu. Określa wewnętrzną siłę akcji i zależy od zmian zachodzących w cenach. Stanowi ważoną średnią ruchomą, ponieważ zawiera w sobie czynnik ważący. RSI porusza się w górę i w dół, a ruch jest odpowiedzią na zachowanie wykresu notowań instrumentu.

W przypadku trendów długoterminowych, interpretacja wskaźnika siły trendu opiera się na poniższych zasadach:

  • RSI osiąga 100% – bardzo prawdopodobne jest odwrócenie trendu w zniżkowy,
  • RSI osiąga więcej niż 70% (80%) – jest to sygnał sprzedaży,
  • RSI osiąga 0 % – istnieje duże prawdopodobieństwo odwrócenia trendu w zwyżkowy,
  • RSI osiąga 30% (20%) i mniej – jest to sygnał kupna,
  • RSI wznosi się powyżej 50% – może oznaczać to wejście w trend zwyżkowy.