Fundusz inwestycyjny

1026

Fundusz inwestycyjny jest to organizacja finansowa, która gromadzi środki swoich akcjonariuszy i inwestuje je w zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych.

Fundusze inwestycyjne posiadają stałą liczbę pozostających w obrocie akcji, które są kupowane i sprzedawane na rynku; cena tych akcji zależy zatem zarówno od wartości rynkowej bazowych papierów wartościowych, jak i od popytu i podaży na inwestycyjne akcje powiernicze. W większości nowoczesnych trustów inwestycyjnych zarządzanie portfelem jest całkowicie dyskrecjonalne, z zastrzeżeniem ogólnych przepisów statutowych.

Angielskie i szkockie fundusze inwestycyjne utworzone już w 1860 r. są powszechnie uważane za pierwowzór nowoczesnych organizacji, chociaż pomysł ten miał prawdopodobnie swój początek w zaufaniu inwestycyjnym autoryzowanym w Belgii przez króla Holandii Wilhelma I w roku 1822. Wczesne trusty amerykańskie kopiowały podstawową ideę dywersyfikacji praktykowaną przez organizacje brytyjskie, ale były mniej solidnie zarządzane. Załamanie się amerykańskiej giełdy w 1929 r. przyniosło funduszom inwestycyjnym ogromne straty i wiele porażek. Po okresie zamieszania w latach trzydziestych XX wieku, silne podmioty, które przetrwały i nowe firmy stały się powszechnie akceptowane i szybko rozwijały się zgodnie z nowymi przepisami federalnymi, szczególnie z ustawą o spółkach inwestycyjnych z 1940 roku.