Inwestowanie (definicja)

399

Inwestowanie oznacza lokowanie środków w różnego rodzaju inwestycje najczęściej mające na celu osiągnięcie zysku. Są narażone na ryzyko w zależności od skali i form projektu inwestycyjnego.

Przykładami inwestycji mogą być: zakup akcji spółki notowanej na giełdzie, zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, zakup nowych maszyn przez przedsiębiorstwo, zakup gruntów, których wartość może potencjalnie wzrosnąć.

Ze względu na czas realizacji wyróżnia się:

  1. inwestycje długoterminowe (ponad 1 rok),
  2. inwestycje krótkoterminowe (do 1 roku).

Proces inwestycyjny można prześledzić do 3 podstawowych funkcji:

  • Zrzeczenie się –  rezygnację z dotychczasowej konsumpcji,
  • Bieg czasu – rezygnacja z dotychczasowych korzyści na rzecz przyszłych,
  • Podejmowane ryzyko – ponieważ przyszłość jest niepewna.