Qumak kończy działalność. Firma upada

834

Firma informatyczna Qumak, która przez długi czas borykała się z problemami finansowymi we wtorek, 6 lutego, została oficjalnie ogłoszona upadłością. Sąd Rejonowy w Warszawie wezwał wszystkich wierzycieli spółki do zgłoszenia roszczenia w ciągu 30 dni.

Zarząd spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w ubiegłym roku, 31 października. Wcześniej próbowano uratować przedsiębiorstwo, które poniosło straty w wysokości ponad 75 milionów złotych, składając wniosek o przyspieszenie postępowania restrukturyzacyjnego, ale ostatecznie nie można było tego uniknąć bankructwo, w tym z powodu nieudanej próby znalezienia inwestora strategicznego.

Qumak zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w sierpniu 2006 r. Po cenie 8,35 PLN na akcję. Historyczny szczyt spółki przypadł na kwiecień 2012 r., A jej wycena wyniosła 17,75 PLN na akcję. Od listopada 2013 r. Qumak notował prawie ciągłe spadki, obecnie wyceniane na 0,16 zł. W ciągu ostatniego roku wskaźnik ten spadł o ponad 90%. Na dzisiejszej środowej sesji, ze zrozumiałych powodów, podaż dominuje, powodując spadek o ponad 27%.

W grudniu ubiegłego roku dwie spółki zależne Qumak również złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości – Star ITS i Skylar.

Qumak S.A. była firmą informatyczną i technologiczną dostarczającą rozwiązania IT dla firm i podmiotów sektora publicznego. Firma oferowała wdrożenie baz danych, centrów kontaktowych i bezpieczeństwa sieci, a także pracowała nad koncepcją inteligentnego miasta w dziedzinie inteligentnego transportu i Internetu przedmiotów (IoT).

W ostatnich miesiącach pojawiło się mnóstwo kontraktów, w tym kar umownych nałożonych na Qumak przez jego kontrahentów (w tym Port Lotniczy Balice i Energa).

Firma Qumak została założona w 1985 roku jako przedsiębiorstwo. Od 1990 r. Działał pod nazwą Sekom. Po fuzji z Qumak International w 2002 roku stała się jedną z najsilniejszych grup IT w kraju pod nazwą Qumak-Sekom. W 2012 r. Przyjęła nazwę Qumak SA

Firma została założona w 1985 roku pod nazwą Produkcja i naprawa urządzeń elektronicznych. W 1990 r. Zmieniono nazwę na Sekom, aw 2002 na Qumak-Sekom (po połączeniu z Qumak International). Firma przyjęła swoją obecną nazwę w 2012 roku.