LONG SQUEEZE – definicja pułapki na inwestorów w trendzie wzrostowym

Definicja pułapki na inwestorów w trendzie wzrostowym

2079

LONG SQUEEZE ma miejsce, gdy nagły spadek ceny danego waloru skłania innych uczestników rynku do dalszej sprzedaży danego instrumentu. Inwestorzy w celu ochrony przed szybkim spadkiem zamykają pozycje długie bądź sprzedają akcje. Realizowane jest to zwykle przez wcześniej ustawione zlecenia Stop Lost oraz bezpośrednio przez inwestorów bacznie obesrwyjących rynek.

Cechą szczególną jest pogłębienie dołka z wielu ostatnich świec co powoduje wyrzucenie z rynku dużej liczby inwestorów. Gwałtowny spadek bez fundamentalnych podstaw może być spowodowany wydarzeniem lub medialną plotką, która po jej zdyskontowaniu traktowana jest jako okazja do zakupu waloru w niższej cenie.

Na uniknięcie pułapki long squeeze, jest kilka sposobów:

  • Szybkie odnowienie pozycji po uświadomieniu sobie, że rynek wraca do wzrostu.
  • Unikanie rynków o niskiej płynności, na których long squeeze może być bardzo głębokie.
  • Korzystanie z szerokich zleceń Stop Loss na płynnych rynkach.
LONG SQUEEZE
LONG SQUEEZE