Handel Ropą Naftową na rynku finansowym

3988

Ropa naftowa jest kluczowym źródłem energii w wielu gałęziach przemysłu, a “słodka ropa” odnosi się do ropy naftowej, która zawiera mniej niż 0,5% siarki i różni się od tej o wysokim stężeniu siarki, która jest nazywana ropą surową kwaśną. Ropa naftowa jest używana do produkcji benzyny i w krajach uprzemysłowionych zawsze istnieje na nią bardzo duży popyt.

Ten typ ropy jest uznawany za podstawę wszystkich jej rodzajów i jest przedmiotem obrotu na Chicago Mercantile Exchange. Ropa uznawana jest za naturalne zabezpieczenie przed inflacją i w latach poprzednich wykazała wysokie skorelowanie z ogólnym rozwojem światowym.

E-handel towarami, takimi jak ropa naftowa czy złoto, jest od kilku lat bardzo opłacalny. Jest to spowodowane globalnym kryzysem, który zaczął się w 2008 roku. Kryzys ten zwiększył rozmiar towarów handlowych, ponieważ inwestorzy sprzedawali np. ropę nafrową, jako „fizyczną” inwestycję, którą preferowali od innych aktywów rzeczowych.

W sierpniu 2008 roku, chwilę przed rozpoczęciem  kryzysu, ropa naftowa osiągnęła cenę 150 dolarów za baryłkę. Wraz z krachem na giełdzie, cena ropy naftowej spadała, aż osiągnęła cenę 30 dolarów za baryłkę. Po stabilizacji rynku, cena ropy naftowej zaczęła stale wzrastać. Na handel ropą naftową w ciągu ostatnich lat wpływa głównie niestabilność Środkowego Wchodu, który jest najważniejszym regionem jeśli chodzi o produkcję ropy naftowej.

Wraz z postępem technologii e-handlu, poprawił się także e-handel towarami i ropą naftową. Obecnie, prawie nikt nie potrafi bezpośrednio handlować kontraktami terminowymi futures ropy naftowej na e-platformach transakcyjnych dla ropy naftowej, forexu lub innych instrumentów. Jednakże, jeszcze kilka lat temu, e-handel ropą naftową był dostępny tylko dla instytucji, które handlowały ropą naftową bezpośrednio w Chicago Board of Trade (CBOT). Ten rodzaj handlu jest bardzo kosztowny i praktycznie niewykonalny dla osoby, która chciałaby handlować online kontraktami terminowymi futures ropy naftowej.

Przez lata maklerzy giełdowi Forex rozwinęli produkty CFD, które pozwalają ludziom brać udział w e-handlu ropą naftową po najniższych kosztach handlu Forex. Rezultatem tej inicjatywy jest rynek ropy naftowej Forex. Handel ropą z CFD jest najpopularniejszą metodą handlu Forex.

Jak wiadomo, maklerzy giełdowi forex oferują proste e-platformy handlowe ropą naftową, które umożliwiają traderom ustawić w systemie powiadomienia o cenie ropy naftowej. Kiedy cena ropy naftowej osiągnie konkretny poziom, system może wysłać traderowi wiadomość. Następnie on (lub ona) może wsytawić zlecenie kupna lub sprzedaży na swojej platformie i handlować ropą bezpośrednio. Ten nowy sposób e-handlu ropą naftową otworzył ropie naftowej drzwi do świata inwestycji.

Czynniki wpływające na ceny ropy

 • OPEC: Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową może wpływać na ceny ropy przez zmniejszanie lub zwiększanie wydobycia w krajach członkowskich.
 • Ponieważ ropa jest wyceniana w dolarach amerykańskich, deprecjacja dolara zasadniczo powoduje wzrost cen ropy i odwrotnie.
 • Kwestie sezonowe, takie jak nietypowa pogoda, także wpływają na ceny ropy. Postęp technologiczny zwiększył dostępność alternatywnych technologii produkcji ropy naftowej, np. z piasków bitumicznych i łupka naftowego. Takie alternatywy mogą zapewniać paliwo na wiele dziesięcioleci. Wszelkie wydarzenia w tej dziedzinie mogą wpływać na ceny.
 • Globalne zmiany klimatu stają się coraz bardzie oczywiste, a większość twierdzi, że to z powodu emisji dwutlenku węgla przy spalaniu paliw kopalnych. W ostatnich latach położono duży nacisk na odnawialne źródła energii, takie jak ogniwa paliwowe, etanol, ciekły gaz ziemny, energia słoneczna itd., w nadziei, że mogą one zmniejszyć globalną zależność od ropy naftowej.
Handel Ropą Naftową

Handel ropą WTI (OIL)

Ropa West Texas Intermediate (WTI) jest słodką, lekką ropą naftową produkowaną w Midland, West Texas, w Stanach Zjednoczonych. Brokerzy Forex opierają kontrakt na standardach amerykańskich dla handlu ropą naftową, konkretnie na WTI. Znana również pod nazwą ropy lekkiej słodkiej Texas, ropa WTI jest rodzajem ropy naftowej używanej jako wyznacznika przy określaniu ceny ropy i jest podstawą giełdy kontraktów futures na ropę: New York Mercantile Exchange (NYMEX). Cena tego kontraktu jest powszechnie podawana przez raporty analityczne jako wyznacznik globalnych cen ropy.

Cechy charakterystyczne ropy WTI

Ropa WTI ma:

 • wysoki gatunek,
 • mniej niż 5% zawartości siarki,
 • mdlący słodki smak (dlatego z tego powodu często nazywana jest “ropą słodką lekką”).

Ropa WTI ma niski poziom innych zanieczyszczeń, co oznacza, że łatwiej można ją oczyścić. Ponadto, jest łatwiejsza w transporcie niż ciężkie kwaśne ropy, które mają dużą zawartość wosku, są bardzo gęste i bardzo lepkie. Z powodu jej małej dostępności popyt na ropę WTI jest zawsze duży. Wszystkie te czynniki powodują, że ropa WTI pozostaje najbardziej na świecie płynnym towarem (w kategorii handlu ropą) na rynku elektronicznym.

Cechy inwestowania w ropę naftową

 • Zbuduj zróżnicowane portfolio obejmujące różne produkty w ramach jednego konta. Aby osiągnąć idealną strukturę inwestycji do par walutowych i innych towarów dodaj również ropę.
 • Niektóre waluty, towary lub indeksy mogą być skorelowane z ropą, co dodatkowo pomaga inwestorom dokonywać przemyślanych inwestycji.
 • Ceny ropy codziennie się zmieniają, a ta zamienność pozwala inwestorom na zmianę tej niestałości na swoją korzyść.

Powody wysokiej popularności ropy WTI crude oil wśród inwestorów

 • Ropa WTI jest instrumentem charakteryzującym się wysoką zmiennością, dostarczając w ciągu dnia wiele okazji do inwestycji. Wysoka zmienność oznacza jednak większe niż zazwyczaj zagrożenia dla inwestorów.
 • Inwestycje w ropę WTI pozwalają na dywersyfikację portfela, poprzez posiadanie wielu produktów naraz (pary walutowe, ropa, metale szlachetne itd) na jednym koncie handlowym.
 • Niektóre waluty, takie jak Dolar Kanadyjski, Dolar Australijski czy też Rosyjski Rubel, są mocno skorelowane z ropą WTI. Zmiany kursów na ropie mogą dostarczyć inwestorom cennych wskazówek odnośnie potencjalnych zmian na wymienionych walutach.
 • Długoterminowa zmiana ceny ropy może albo wywołać inflację, jeśli cena rośnie lub deflację w przypadku spadku ceny. Dlatego zmiana ceny ropy jest dobrym wskaźnikiem, który z wyprzedzeniem może wskazywać kierunek inflacji, co z kolei wpływa również na politykę stóp procentowych banków centralnych.

Transakcje na rynku ropy naftowej za pośrednictwem platformy

Obecnie platformy brokerów udostępniają transakcje Day Trading w zakresie rynku ropy naftowej podobnie jak wcześniej oferowane transakcje dotyczące złota i srebra. Jednak w odróżnieniu od tych dóbr, rynek ropy naftowej ma pewne specyficzne cechy, ponieważ transakcje dotyczą głównie wymiany i brak tu płynnego ciągłego rynku typu “spot market”.

Transakcje na rynku ROPY NAFTOWEJ

Transakcje rynku ropy naftowej za pośrednictwem platformy brokera forex są przeprowadzane w taki sam sposób jak w przypadku transakcji walutowych. Są to transakcje typu OTC (Over the Counter), co oznacza, że transakcja odbywa się pomiędzy dwoma zainteresowanymi stronami – kupującym i sprzedającym. Nie uczestniczy w niej żadna trzecia strona, tak jak na rynku wymiany.

Skrót dla ropy to OIL. Ropa jest mierzona w baryłkach, ale ponieważ jest to wyłącznie transakcja gotówkowa (transakcja bez dostawy) fizyczny zakup lub sprzedaż tego produktu nie jest przeprowadzany.

Platforma handlowa opiera swoje kontrakty na amerykańskich standardach transakcji OIL, a mianowicie WTI (West Texas Intermediary). Znana również pod nazwą Texas Light Sweet, WTI to rodzaj ropy naftowej stosowany jako standard w ustalaniu cen ropy i podstawowej ceny surowca na nowojorskiej giełdzie New York Mercantile Exchange (NYMEX) kontraktów futures dla ropy naftowej.

Co to oznacza dla gracza platformy korzystającego z platformy forex ?

Gracz OIL będzie otwierać, zmieniać i zamykać transakcje w platformie w taki sam sposób jak to robi z transakcjami walutowymi day trade.

System notowań:Cena OIL będzie podawana z OIL jako wartość bazowa – na przykład OIL/USD = 118.00 USD za baryłkę

Data ważności: Transakcja ropy może być odnowiona tylko do godzin zamknięcia w czwartym amerykańskim dniu roboczym przed 25 -tym dniem kalendarzowym miesiąca, poprzedzającym miesiąc kontraktu. Jeśli 25 dzień nie jest dniem roboczym, transakcja wygasa czwartego dnia przed dniem roboczym poprzedzającym 25 dzień kalendarzowy.

Godziny zawierania transakcji:01:30 czasu londyńskiego do 22:30 czasu londyńskiego, Od poniedziałku do piątku. Poza tymi godzinami nie będzie możliwe otwieranie ani zamykanie
transakcji. Przejdź do godziny zawierania transakcji, aby zobaczyć godziny zawierania transakcji dla innych walut i towarów.

Wygaśniecie transakcji na rynku ropy naftowej

W odróżnieniu od transakcji typu „Day trading” wszystkie otwarte transakcje na rynku ropy naftowej wygasają w określonym dniu każdego miesiąca niezależnie od czasu i daty otwarcia transakcji.   Metodę obliczenia daty wygaśnięcia dla każdego miesiąca objaśniono poniżej. O godz. 12:00 czasu uniwersalnego Greenwich w dniu wygaśnięcia wszystkie transakcje na rynku ropy naftowej zostają zamknięte a zysk lub strata zostanie zaksięgowana

Przykład: jeśli data wygaśnięcia bieżącego kontraktu wypada 16 lutego, wówczas każda transakcja otwarta przed tą datą zostanie automatycznie zamknięta o godzinie 12:00 czasu uniwersalnego Greenwich 16 lutego niezależnie od tego, czy była otwarta 1 lutego, czy 2 lutego itp. … oraz niezależnie od tego, czy przyniosła zysk, czy stratę.

Podsumowanie

Z ropy WTI produkuje się wiele różnych produktów, które mają kluczowe znaczenie w naszym codziennym życiu. Ropa wydobywana z ziemi lub z oceanu w minimalnym stopniu nadaje się do użycia. Musi zostać przetworzona na wyroby gotowe, takie jak benzyna, plastik, asfalt, materiały izolacyjne, nawozy mineralne itp.

W przypadku analizy ropy, będąc traderem należy zwracać uwagę na dwa główne czynniki. Pierwszy z nich to wartość ekonomiczna ropy. Wielu z nas wie, że kiedy zasoby jakiegoś dobra są niskie, jego cena wzrośnie i na odwrót. Drugi czynnik na który zwracamy uwagę to wiadomości z działu polityki, które pomagają nam ocenić aktualną kondycję tego surowca i czynniki względne mające związek z wartością ropy. Handel ropą sprowadza się do popytu i podaży. Jeśli zastosujemy tu analizę fundamentalną, wtedy wzrosną nasze szanse na trafniejsze decyzje w handlu ropą.