Co to jest NFP?

Non Farm Payroll

3300
USA
USA

Non Farm Payroll ( NFP )

NFP to akronim od angielskiej nazwy raportu Non Farm Payroll (raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym), oczekiwanego przez inwestorów amerykańskiego raportu rządowego publikowanego w pierwszy piątek każdego miesiąca. Dane do raportu NFP są gromadzone, analizowane i publikowane przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych i prezentują finansowo-ekonomiczny obraz rynku pracy widziany ze zróżnicowanej perspektywy wiodących spółek i producentów amerykańskich. Raport NFP często stanowi przedmiot przewidywań ekonomistów, analityków rynku i inwestorów na całym świecie, częściowo ze względu na tendencję do powodowania zmian i generowania zmienności cen na rynkach finansowych na kilka dni przed publikacją i, w największym stopniu, w dniu publikacji.

Wyniki prezentowane w raporcie NFP opierają się na danych pochodzących z badań wynagrodzeń w gospodarstwach domowych, instytucjach i korporacjach, przy czym badania wynagrodzeń w korporacjach projektowane są w bezpośredniej korelacji z wywiadami z amerykańskimi przedsiębiorcami i producentami przeprowadzanymi przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Z kolei czytelnicy raportu otrzymują rzeczywiste dane statystyczne dotyczące kondycji gospodarczej i zatrudnienia w największych spółkach amerykańskich, uzyskane w odpowiedzi na pytania opracowane na podstawie informacji zwrotnych od kierownictwa spółek. Jeśli właściciele przedsiębiorstw i kadra kierownicza prognozują pozytywne zmiany ekonomiczne w swojej spółce, zatrudnienie wzrasta, co znajduje odzwierciedlenie w danych i wynikach; analogiczna sytuacja dotyczy prognoz negatywnych.

Dlaczego warto śledzić comiesięczne dane publikowane w raporcie NFP?

Publikacje raportu NFP w przeszłości, często istotne i użyteczne dla inwestorów Forex na całym świecie, generowały wysokie poziomy zmienności rynkowej i wykazywały ewidentny wpływ na długoterminowe trendy walutowe oraz na amerykańskie indeksy i kursy towarów w dniu publikacji raportu.

Wraz z publikacją danych raportu Non Farm Payroll do wiadomości publicznej podaje się stopę bezrobocia, średnie wynagrodzenie za godzinę oraz branżowe dane statystyczne, które albo potwierdzają albo negują wnioski Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu inwestorzy mogą dokonać ewaluacji swojego podejścia i podjąć strategiczne decyzje, uwzględniając różne dostępne czynniki i dane statystyczne. Dane publikowane w raporcie NFP są powszechnie wykorzystywane jako narzędzie do optymalizacji wyników obrotu, np. do planowania i wyznaczania momentu zakupu i sprzedaży instrumentu bądź otwarcia lub zamknięcia transakcji czy do wyboru instrumentu na podstawie warunków ekonomicznych.

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut