Forex

3212

Co to jest Forex?

Rynek Forex (ang. foreign exchange, FX) to międzynarodowy rynek walutowy, na którym ludzie, firmy oraz instytucje kupują i sprzedają różne waluty. Przez długi czas rynek walutowy był dostępny wyłącznie dla banków. Wraz z rozwojem i popularyzacją Internetu możliwość handlu walutami uzyskali mali inwestorzy. Korzystając z usług brokerów każdy z nas może być uczestnikiem rynku Forex i zarabiać na nieustającej zmianie kursów walut. Dokonywanie transakcji jest możliwe od poniedziałku do piątku, dwadzieścia cztery godziny na dobę. Największą zaletą rynku walutowego jest jego ogromna płynność (dzienny obrót wynosi 4.5 biliona dolarów) powodująca, że sprzedaż lub kupno dowolnej ilości waluty w każdym momencie nie stanowi problemu.

Rynek Forex dla Inwestorów

Rynek Forex daje inwestorom możliwości, których nie zapewniają im inne rynki. Uczestnicy rynku walutowego nie są uzależnieni od trendów rynkowych. Dużą przewagą rynku walutowego nad rynkami akcji jest niespotykany na giełdach poziom płynności. Możliwość dokonywania transakcji 24 godziny na dobę oraz możliwość dowolnego kształtowania poziomu dźwigni finansowej zapewnia elastyczność w prowadzeniu pozycji.

Podejmując decyzje inwestycyjne, należy opierać się na narzędziach, które pozwolą określić trend panujący na rynku i najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju wypadków. Właśnie w tym celu wykorzystuje się analizę techniczną i fundamentalną. Należy zaznaczyć, że w praktyce nie można posługiwać się tylko pojedynczym wskaźnikiem. Rzadko zdarza się również, aby Inwestorzy ograniczali się tylko do analizy technicznej lub fundamentalnej. Zazwyczaj stosowany jest zestaw narzędzi stanowiący połączenie obu analiz. Cały czas trzeba pamiętać o tym, że żadna strategia inwestycyjna oraz żaden zestaw wskaźników nie pozwolą ze stuprocentową pewnością przewidzieć tego, co w przyszłości stanie się na rynku. Należy uświadomić sobie, że podejmując decyzje inwestycyjne, nigdy nie ma się pewności co do rozwoju przyszłej sytuacji na rynku. Konieczne jest więc, aby myśleć o podejmowanych decyzjach inwestycyjnych w kategoriach scenariuszy, które mogą wystąpić z określonym prawdopodobieństwem. Decyzję inwestycyjną należy podjąć, licząc na najbardziej prawdopodobny rozwój wypadków i jednocześnie biorąc pod uwagę najgorszy możliwy rozwój wypadków, który Inwestor będzie w stanie zaakceptować.

Można wyróżnić trzy grupy czynników determinujących wyniki osiągane przez Inwestorów:

strategia inwestycyjna, czyli zazwyczaj elementy analizy technicznej i/lub fundamentalnej,
zarządzanie kapitałem, czyli sposób wyznaczania wielkości pozycji,
• czynniki psychologiczne, które mają największe znaczenie.

Kluczowe dla właściwego przygotowania się na niekorzystny rozwój wypadków będzie wyznaczenie odpowiedniej dla siebie wielkości pozycji. Wielkość pozycji powinna być tak dobrana, aby w przypadku poniesienia straty jej wysokość nie przekraczała kilku procent wartości rachunku. Jednocześnie jednak wielkość pozycji musi być na tyle duża, aby w przypadku trafnej decyzji przyniosła Inwestorowi wysoki, satysfakcjonujący go zysk. Duży wpływ na wyniki Inwestorów mają czynniki psychologiczne, których nigdy nie da się do końca wyeliminować. Dlatego warto wyciągać wnioski z kolejnych doświadczeń. Po zanotowaniu zysku warto przeanalizować pozycje, które dały zarobić, i zastanowić się, dlaczego tak się stało.

Sukces na rynku Forex, podobnie jak sukces w każdej innej dziedzinie, nie przychodzi nikomu łatwo i bez wysiłku. Konieczne jest uwzględnienie wszystkich wcześniej opisanych czynników. Niezbędne są również wytrwałość i praktyka. Warto zacząć od rachunku demonstracyjnego, ale należy pamiętać, że sztuki radzenia sobie z emocjami, które mają kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu, można się nauczyć tylko na rachunku rzeczywistym.

Główne zalety rynku Forex (FX)

Możliwość osiągania dużego zysku

Dla wielu ludzi, handel spekulacyjny stał się zawodem, przynoszącym spore zyski. Zawieranie transakcji na rynku Forex stwarza również okazję do uchronienia kapitału przed inflacją, ponieważ ten rodzaj inwestycji przynosi rzeczywisty zysk, tj. zysk większy niż poziom inflacji.

Dochodowe transakcje mogą być zawierane niezależnie od trendu panującego na rynku

Jedną z największych zalet rynku Forex jest możliwość zarabiania zarówno przy trendzie wzrostowym jaki i spadkowym. W sytuacji kiedy ceny na rynkach akcji zaczynają spadać, wartość poszczególnych akcji staje się coraz mniejsza a to może prowadzić do sporych strat wśród osób inwestujących na rynkach akcyjnych.

Na rynku Forex, podobne obniżenie w cenie waluty nie decyduje o ogólnym spadku trendu rynkowego. To tylko oznacza, że ta waluta będzie droższa w odniesieniu do innych walut. Ta cecha daje możliwość zarabiania na rynku Forex, niezależnie od kierunku w jakim poruszają się wyceny walut. Zysk można wygenerować zarówno przy rynku rosnącym jak i podczas spadków.

Możliwość zarabiania przez 24h na dobę

Rynek Forex działa przez okrągłą dobę we wszystkich strefach czasowych ponieważ nie jest on przypisany do jakiegokolwiek określonego centrum handlowego. Stąd też, możesz handlować wykorzystując różnice w kursach walutowych o każdej, dogodnej dla Ciebie porze (oprócz weekendów – transakcje nie są wtedy zawierane).

Handel z dowolnego miejsca na świecie

Handel na rynku Forex jest prowadzony poprzez Internet z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Twoim komputerze bądź jakimkolwiek urządzeniu bezprzewodowym. Dzięki temu możesz dokonywać transakcji z dowolnego miejsca na świecie, gdziekolwiek masz dostęp do Internetu.

Interesujący proces handlu

Handel na rynku Forex jest interesującym doświadczeniem, sprawiającym, że starasz się być na bieżąco z wydarzeniami gospodarczymi i innymi informacjami ze świata ekonomii i polityki. Równocześnie rozwijasz swoją wiedzę o operacjach rynkowych.

Dlaczego Forex jest tak unikalny?

Forex ma ogromne znaczenie dla nowoczesnego międzynarodowego rynku walutowego, który rozpoczął działalność w latach siedemdziesiątych, po prawie trzydziestu latach silnych ograniczeń rządu w zakresie wymiany międzynarodowej. Forex w porównaniu z innymi rynkami jest wyjątkowy, ponieważ:

 • Jest to najbardziej aktywny rynek, z ogromnym obrotem około 4,5 biliona dolarów dziennie.
 • Jest to rynek oparty na bieżących operacjach, na którym transakcje zawierane są co godzinę, nawet co minutę i sekundę (z wyłączeniem weekendów).
 • Jest to rynek, na który duży wpływ ma duża liczba aspektów wpływających na kursy walutowe.
 • Jest to rynek, który wymaga stosunkowo niskiego wkładu własnego i ma niskie marże w porównaniu z innymi rynkami (np. giełdy).
 • Jest to rynek wykorzystujący dźwignię finansową, która pozwala na ogromny wzrost przychodów, co pozwala zarobić dużo pieniędzy na stosunkowo niskim kapitale.
 • Na rynku Forex możesz zarobić fortunę w ciągu kilku dni, ale również możesz stracić dużo – tutaj dowiemy się, jak jej uniknąć.
 • Powyższe cechy sprawiają, że Forex jest najbliżej rynku idealnego (lub idealnej konkurencji). Krótko mówiąc, oznacza to, że jest on odporny na spekulacje, a pojedynczy podmiot nie jest w stanie manipulować tym, co się na nim dzieje.

Wymienione powyżej cechy sprawiają, że Forex jest najbliżej określenia go rynkiem idealnym (czy też konkurencją idealną). W skrócie oznacza to, że jest on odporny na spekulacje i pojedynczy podmiot nie jest w stanie manipulować tym co się na nim dzieje.

Jeśli zastanawiasz się, czym jest centrum handlowe Forex, możesz być zaskoczony. Forex nie posiada centralnego punktu, który jest ściśle związany z jego międzynarodowym charakterem. Każda najmniejsza transakcja dokonywana jest tutaj przez brokera, a różne rodzaje walut wymieniane są między bankami. Pomimo fenomenu rynku Forex i jego decentralizacji, istnieją bardzo silne centra, takie jak Londyn, gdzie dokonuje się ponad 30% wszystkich transakcji forex. Następnie jest Nowy Jork, Tokio z 15% i 5% odpowiednio.

Globalny rynek

Wraz z rozwojem globalnej wymiany towarowej, powstała potrzeba równie dużego i działającego 24 godziny na dobę rynku wymiany walut. To właśnie Foreign Exchange, w skrócie Forex, jest najbardziej płynnym rynkiem świata, na którym dzienne obroty liczymy w bilionach dolarów. Pierwotnie służył on tylko dużym instytucjom: bankom, przedsiębiorcom i państwom do wymiany posiadanych zagranicznych walut. Z czasem dołączyli do niego również inwestorzy indywidualni. W chwili obecnej szacuje się, że ponad 90% transakcji ma charakter spekulacyjny, czyli taki, za którym nie stoi rzeczywista potrzeba np. wymiany waluty. Rynek walutowy Forex charakteryzuje się ogromną płynnością oraz zmiennością cen. W przeciwieństwie do tradycyjnej giełdy dzięki wysokiej płynności zawieranie transakcji na rynku Forex jest możliwe niemalże w każdym momencie.

Do czego można wykorzystać Forex?

Zgodnie z powyższymi informacjami, rynek Forex powstał głównie z myślą umożliwienia wymiany walut bankom, firmom i państwom, czyli rożnego rodzaju instytucjom. Ponadto wykorzystują one ten rynek do transakcji zabezpieczających (tzw hedżowanie) oraz spekulacji, czyli zawierania transakcji tylko i wyłącznie w celu zarobienia na nich (spekulowanie kursem jednej waluty w relacji do drugiej w celu osiągnięcia zysku). Na rynku forex możemy inwestować na wielu instrumentach finansowych.

Jakie czynniki wpływają na rynek Forex?

Na zachowanie się kursów walut mogą mieć wpływ wydarzenia o charakterze gospodarczym, politycznym, a nawet społecznym i klimatycznym. Największy wpływ mają jednak dane makroekonomiczne, takie jak: polityka monetarna (wysokość stóp procentowych), rynek pracy, dynamika PKB, sprzedaż detaliczna, saldo bilansu handlowego, raporty banków centralnych oraz różnego rodzaju indeksy oddające kondycje gospodarki i przedsiębiorstw (np. PMI, ISM). To właśnie publikacje danych makroekonomicznych odpowiadają w głównej mierze za wysoką zmienność występującą na tym rynku.

Inwestorzy na rynku korzystają z kalendarza ekonomicznego, ponieważ największy wpływ mają dane makroekonomiczne publikowane każdego dnia. To od tych danych zależy zmienność i tak naprawdę na rynku żeby zarobić potrzebny jest ruch ceny.

Najważniejszymi danymi makro są

 • wysokość stóp procentowych
 • wskaźnik PKB
 • wskaźnik sprzedaży detalicznej
 • saldo bilansu handlowego
 • raporty banków centralnych
 • pozostałe wskaźniki ekonomiczne pokazując kondycje gospodarki czy przedsiębiorstw

Publikacje danych makroekonomicznych odpowiadają w dużej mierze za wysoką zmienność występującą na rynku Forex, a także na pozostałych instrumentach takich jak akcje,towary,surowce czy indeksy giełdowe.

Głównymi uczestnikami rynku Forex są

 • banki,
 • brokerzy,
 • korporacje (eksporterzy/importerzy),
 • banki centralne państw,
 • fundusze inwestycyjne,
 • inwestorzy indywidualni,

Główne pary walutowe dostępne u brokerów forex

EUR/USDEURO DO DOLARA AMERYKAŃSKIEGO
GBP/USDFUNT BRYTYJSKI DO DOLARA AMERYKAŃSKIEGO
USD/CHFDOLAR AMERYKAŃSKI DO FRANKA SZWAJCARSKIEGO
USD/JPYDOLAR AMERYKAŃSKI DO JENA

Rynek Forex działa non stop przez 5 dni w tygodniu, jednak ze względu na różne strefy czasowe poszczególnych rynków, inwestorzy w Polsce mogą aktywnie działać już od godziny 23:00 w niedzielę, aby zakończyć tydzień pracy w piątek również o godzinie 23:00. Pierwsze startują odpowiednio sesje w Sydney, Tokio i Szanghaju. W momencie zamykania handlu w Azji, otwiera się Europa, gdzie największym i najważniejszym rynkiem jest Londyn. W ciągu dnia dołączają inwestorzy zza oceanu, którzy kończą swój dzień o 23:00 naszego czasu (wyjątek stanowią ok. 4 tygodnie w roku, ze względu na wcześniejsze przejście na czas letni/zimowy w USA). UWAGA: Inwestor powinien mieć na uwadze to, iż codziennie o godzinie 23.00 na rynku Forex następuje rozliczenie dnia, kiedy to przez kolejne ok. 15 minut spready na parach walutowych mogą się znacznie zwiększyć, co może wiązać się z dodatkowym ryzykiem. Zmiana spreadów może nastąpić także podczas istotnych wydarzeń na rynku. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ryzyka w sekcji Ryzyko inwestycyjne.

Godziny handlu na Forex

Broker Forex

Forex broker jest to pośrednik, który zapewnia nam dostęp do Globalnego Rynku Forex. To za pomocą internetowych platform brokerów możemy składać zlecenia kupna lub sprzedaży walut.

Broker Forex jest przedsiębiorstwem, które oddaje w ręce swoich klientów specjalistyczne oprogramowanie dostępne online, umożliwiające handel parami walutowymi, towarami, surowcami czy akcjami. Jako instytucja finansowa, większość poważnych firm brokerskich jest nadzorowanych przez państwowe organizacje i komisje finansowe. Brokerzy Forex to pośrednicy udostępniający oprogramowanie inwestycyjne, czyli platformę do handlu walutami online. Brokerzy za swoje usługi pobierają niewielką prowizję od inwestorów Forex.

Forex posiada wiele niespotykanych na innych rynkach zalet. Do najważniejszych należą

 • Dostępność – jeszcze nie tak dawno rynek walutowy był zarezerwowany dla banków i największych inwestorów instytucjonalnych. Globalny rozwój Internetu, a co za tym idzie platform obrotu online umożliwił dostęp do rynku Forex każdemu inwestorowi indywidualnemu, niezależnie od zasobności portfela.
 • Wyjątkowo duża płynność – która czyni rynek walutowy odpornym na wszelkie próby wpływania na kurs, nawet te podejmowane przez banki centralne największych światowych gospodarek, które w długim terminie nie są w stanie zmienić rynkowego trendu.
 • Natychmiastowa realizacja transakcji – tak duża płynność oznacza pewność, że zlecenie inwestora zostanie zrealizowane natychmiast, po aktualnej cenie rynkowej niezależnie od wielkości.
 • Handel 24h/dobę – globalny charakter rynku Forex umożliwia handel ciągły, który zaczyna się w niedzielę o godzinie 23:00 czasu polskiego, kiedy to budzi się rynek azjatycki i trwa nieprzerwanie do godziny 22:00 w piątek, kiedy zamykany jest rynek amerykański. Inwestor nie jest zatem ograniczony ramami czasowymi, jak w przypadku giełd akcji.
 • Od zawieranych transakcji brokerzy forex pobierają spread, prowizję lub spread i prowizję.
 • Możliwość zarabiania niezależnie od trendu – w odróżnieniu od rynku akcyjnego, na którym przede wszystkim zarabia się na wzroście kursu akcji, na rynku Forex z taką samą łatwością inwestor może zarabiać na wzrostach kursu (pozycja długa), jak i spadkach (pozycja krótka).
 • Dźwignia finansowa – do otwarcia transakcji wystarczy tylko 1% depozyt zabezpieczający, inwestor obraca więc kwotą 100-krotnie większą niż zainwestowany kapitał. W praktyce oznacza to, że 1% ruch w prognozowanym przez inwestora kierunku skutkuje zyskiem w wysokości 100% zainwestowanych środków, czyni to Forex rynkiem o ogromnym potencjale zysków.

Czym można handlować?

Na rynku Forex inwestorzy mają do wyboru różne pary walutowe. Jest ich relatywnie dużo, jednak najważniejsze są główne waluty światowe w relacji do USD. Poza nimi znaczenie mają również pary krzyżowe (cross), tzn. pary nie opierające się bezpośrednio na USD (ani jako waluta bazowa, ani kwotowana), np. EUR/JPY. Ich bieżący kurs jest wynikiem podzielenia lub przemnożenia odpowiednich par dolarowych. Pozostałe, mniej ważne pary walutowe, nazywane egzotycznymi, mają najczęściej lokalne znaczenia np. PLN/CHF. W kwestii par walutowych warto zapoznać się z pojęciem korelacji, ponieważ ruchy poszczególnych par walutowych wzajemnie na siebie wpływają.

*pamiętaj, że w potocznym rozumieniu “Forex” oznacza także handel akcjami, walutami, towarami i surowcami. Praktycznie każda platforma daje możliwość tradingu na wielu rynkach.

Podstawowe pojęcia na rynku Forex

Kupno/Sprzedaż

W każdej parze walutowej pierwsza waluta jest walutą bazową, a druga walutą kwotowaną.

Inwestor może podjąć dwa działania: KUPIC lub SPRZEDAĆ. Aby przedstawić zależności tu występujące, posłużymy się przykładem najpopularniejszej pary walutowej jaką jest EUR/USD.

Załóżmy, że kurs rynkowy EUR/USD wynosi obecnie 1,3220. Oznacza to, że za 1 EURO inwestor musi zapłacić 1,3220 USD. Inwestor zakłada, że EURO umocni się w stosunku do USD i dokonuje transakcji kupna tej pary walutowej (czyli zajmuje pozycję długą). Inwestor kupił walutę bazową (EURO) za walutę kwotowaną (USD). Jeżeli kurs pójdzie w górę, oznacza to zysk dla inwestora. Jeśli zakładamy osłabienie się EUR względem USD (lub USD umocni się względem EURO), inwestor sprzedaje walutę bazową (EURO) i nabywa odpowiednią ilość waluty kwotowanej (USD).

Pipsy, punkty, spready, bid i ask

Pips na rynku Forex to punkt bazowy, który w kursach par walutowych wyrażany jest w zapisie do czwartego miejsca po przecinku (np. .EUR/USD 1,3349 – oznacza 9 pipsów). Do wyjątków zalicza się m.in. kurs jena, dla którego pips to drugie miejsce po przecinku.

Zakup EUR/USD po kursie 1,3350 i sprzedaż po 1,3375 oznacza, że inwestor zarobił 25 pipsów.

W przypadku kursów podawanych do piątego miejsca po przecinku, piąte miejsce nazywane jest punktem (1,33515 – oznacza 5 punktów, a końcówkę 15 można odczytać jako 1,5 pipsa lub 15 punktów) i jest to najmniejszy możliwy krok notowań.

Zakup EUR/USD po kursie 1,33565 i sprzedaż po 1,33575 oznacza, że inwestor zarobił 10 punktów, czyli 1 pips.

Wartość pipsa zależy od dwóch czynników: waluty i ilości jej jednostek. Pips zawsze obliczany jest w walucie kwotowanej. Przy zajętej pozycji długiej dla EUR/USD i wielkości transakcji 1 lot, ruch o jeden pips oznacza zmianę o 10 USD (100 tys. x 0,0001 USD. ponieważ zawsze obliczany jest w walucie kwotowanej).

Każda para walutowa zawiera dwie ceny: kupna (Ask) i sprzedaży (Bid). Kupno przez inwestora waluty bazowej dokonywane jest zawsze po kursie wyższym (Ask), a sprzedaż po kursie niższym (Bid). Zamykanie pozycji to działanie odwrotne do otwarcia pozycji: sprzedaż waluty po kursie niższym (Bid) oraz kupno waluty po kursie wyższym (Ask). Różnica pomiędzy nimi to tzw. spread. Im mniejszy spread, tym lepiej dla inwestora, ponieważ jego pozycje szybciej stają się zyskowne.

Dźwignia finansowa czyli lewar

W celu zwiększenia możliwości posiadanego kapitału inwestorzy korzystają z dźwigni finansowej. W uproszczeniu pozwala ona na kupno bądź sprzedaż angażując tylko cześć kapitału. Najpopularniejsza wielkości dźwigni to 1:100. Oznacza to, że chcąc kupić 100 tys. USD inwestor angażuje tylko 1 tys. USD. Mając 10 tys. USD na koncie, przy dźwigni 1:100 inwestor może otwierać pozycje do 1 mln USD. Należy pamiętać, że zyski i straty są liczone od pełnej wielkości zlecenia. Tym samym nawet niewielkie wahania kursów mogą doprowadzić do uzyskania ponadprzeciętnych zysków albo ponadprzeciętnych strat znacznie przewyższających wartość wniesionego depozytu.

Lot, minilot, mikrolot

Standardową wielkością, jaką operuje się na rynku Forex, jest lot. Opiewa on na 100 tys. jednostek waluty bazowej. Powszechne jest jednak udostępnianie inwestorom mniejszych wielkości, tzw. minilota (0,1 lota) oraz mikrolota (0,01 lota).

Punkty swapowe

Utrzymanie na kolejny dzień otwartych pozycji na wskazanych poniżej instrumentach z rynku Forex (tzw. rolowanie) skutkuje zwiększeniem albo umniejszeniem kwoty wolnych środków pieniężnych w rejestrze klienta o odpowiednie wartości wynikające z tabeli punktów swapowych oraz zajmowanej przez klienta pozycji.. Publikowane przez DM stawki punktów swapowych są inne dla poszczególnych par walutowych i wynikają z wzajemnej relacji stóp procentowych walut, w których utrzymywana jest pozycja klienta oraz kierunku tej pozycji (pozycja krótka lub długa). Naliczenie punktów swapowych odbywa się automatycznie codziennie o godzinie 23:00 czasu CET, z wyjątkiem piątku, kiedy to naliczenie następuje o godzinie 22:00 czasu CET. W piątek naliczana jest trzykrotność wartości punktów swapowych. Punkty swapowe mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Wartość zwiększenia lub umniejszenia wolnych środków pieniężnych w rejestrze klienta ustala się jako iloczyn: podanych w tabeli wartości punktów swapowych oraz wielkości otwartej pozycji (w lotach) oraz wartości jednego pipsa. Wartość zwiększenia lub umniejszenia przeliczana jest automatycznie na walutę rejestru po kursie wymiany. Kurs przeliczeniowy jest to kurs średni wyznaczany na podstawie ofert kupna i ofert sprzedaży prezentowanych w aplikacji Forex na moment rolowania. W przypadku, gdy takie kursy nie są prezentowane w aplikacji Forex, przeliczenie następuje poprzez odpowiednie kursy krzyżowe, oparte na dolarze amerykańskim.

Depozyt

Depozyt zabezpieczający jest znany zarówno na rynku terminowym, jak i na rynku Forex. Inwestor chcąc kupić 1 lota na dowolnej parze (1 lot = 100 tys. jednostek waluty) musi uiścić tylko depozyt zabezpieczający, a nie całą równowartość lota. Dla najpopularniejszych par walutowych (np. EURUSD) depozyty wynoszą już od 1%. Wpłacając 1% depozytu inwestor korzysta z dźwigni finansowej (100:1).

Inwestor powinien wziąć pod uwagę, iż występowanie dźwigni umożliwia otwieranie pozycji znacznie większej niż aktywa inwestora, ale nawet niewielka zmiana instrumentu bazowego może spowodować dotkliwe straty w tym również stratę depozytu zabezpieczającego. W momencie, gdy depozyt zabezpieczający spadnie do określonego poziomu firma inwestycyjna może zamknąć wszystkie lub wybrane pozycje, by nie narażać inwestora na dodatkowe straty.

Rodzaje zleceń

Podstawowe

Wyróżniamy dwa podstawowe typy zleceń na rynku Forex: zlecenie kupna i zlecenie sprzedaży po bieżącym kursie rynkowym (Market Order). Dodatkowo inwestor może dokonywać transakcji za pomocą zleceń warunkowych z limitem ceny. Zlecenia warunkowe pozwalają na otwarcie lub zamknięcie pozycji po cenie ustalonej przez inwestora i są realizowane dopiero w przypadku, gdy wystąpią przewidziane przez inwestora warunki rynkowe. Zlecenia te uwalniają inwestora od konieczności stałego obserwowania rynku.

Należy pamiętać, iż składanie, anulowanie i modyfikowanie zleceń możliwe jest tylko podczas godzin handlu na danym instrumencie.

Realizacja Zleceń

Dom Maklerski wykonuje zlecenie Klienta zawierając z Klientem transakcję nabycia lub zbycia instrumentu OTC, której jest stroną. Zawarcie transakcji nabycia lub zbycia instrumentu OTC następuje pod warunkiem zawarcia przez Dom Maklerski odpowiedniej transakcji z dostawcą płynności OTC, zabezpieczającej pozycję Domu Maklerskiego wynikającą z zawarcia transakcji pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem. W przypadku, w którym z przyczyn niezależnych od Domu Maklerskiego nie jest możliwe zawarcie przez DM transakcji zabezpieczającej pozycję DM wynikającą z zawarcia transakcji pomiędzy DM a Klientem, zlecenie Klienta traci ważność.

Cena instrumentu OTC, po której zawierana jest transakcja na podstawie zlecenia Klienta, może ulec zmianie (na korzyść lub niekorzyść Klienta) w związku ze zmianą ofert dostawców płynności OTC. W takim przypadku ostateczną cenę transakcji Klienta stanowi cena, po której Dom Maklerski zawarł transakcję zabezpieczającą.

Wynik transakcji zabezpieczającej pozycje Domu Maklerskiego w przypadku realizacji go na kilku poziomach płynności będzie prezentowany w postaci VWAP – średniej ważonej wolumenem. Dom maklerski w przypadku zaokrąglania ceny VWAP przez aplikacje transakcyjna codziennie będzie dokonywał sprawdzenia i dokładnego rozliczenia transakcji z klientami na ich rejestr OTC. Rozliczenie transakcji, w których Dom Maklerski zrealizował transakcję na kilku poziomach cenowych będzie odbywać się w odniesieniu do kursu z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. W przypadku transakcji o średniej VWAP o wyniku wyrażonym w ciągu cyfr dłuższym niż 6 miejsc po przecinku Dom Maklerski będzie dokonywał zaokrąglenia do 6 miejsca po przecinku, zawsze na korzyść Klienta.”

Zlecenia otwierające pozycje

Na platformie MetaTrader 4 dostępne są dwa rodzaje zleceń podczas składania nowego zlecenia:

1) zlecenia natychmiastowe – polegają na tym, że jeśli podana cena nam odpowiada, realizacja transakcji następuje natychmiast, po kliknięciu klawisza „kupuj” bądź „sprzedaj”

2) zlecenia oczekujące – polega na kupnie instrumentu po cenie niższej niż obecna. Z tego zlecenia inwestor skorzysta, gdy przewiduje spadek cen i chce kupić dany instrument finansowy po niższej cenie, aniżeli cena istniejąca w chwili składania zlecenia.
Maksymalna ilość pozycji na rachunku klienta wynosi 100, co stanowi sumę pozycji otwartych jak i niezrealizowanych.
Na platformie MetaTrader 4 dostępne są 4 rodzaje zleceń oczekujących.

Zlecenia oczekujące

Buy Limit – polega na kupnie instrumentu po cenie niższej niż obecna. Z tego zlecenia inwestor skorzysta, gdy przewiduje spadek cen i chce kupić dany instrument finansowy po niższej cenie, aniżeli cena istniejąca w chwili składania zlecenia.

Sell Limit – polega na sprzedaży instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Z tego zlecenia inwestor skorzysta, jeśli przewiduje wzrost ceny. Ten typ zlecenia pozwala sprzedać po cenie wyższej niż obecna.

Buy Stop – polega na kupnie instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny. Jeżeli inwestor zakłada dalszy wzrost ceny instrumentu, a przebicie pewnego wyższego poziomu potwierdzi te przewidywania co do dalszego wzrostu ceny instrumentu, to w tym momencie inwestor otwiera pozycję. Ten typ zlecenia nie jest wykorzystywany do zamykania otwartych już pozycji.

Sell Stop – polega na sprzedaży instrumentu po kursie niższym niż cena bieżąca. Jeżeli inwestor spodziewa się spadku ceny, a przebicie pewnego niższego poziomu potwierdzi dalszy ruch spadkowy, to realizacja zlecenia nastąpi na poziomach wskazanych w zleceniu. Ten typ zlecenia nie jest wykorzystywany do zamykania otwartych już pozycji.

Zlecenia zamykające

 • zamkniecie pozycji po cenie rynkowej,
 • zlecenieTake Profit (T/P), na aktywnym zleceniu istnieje możliwość zdefiniowania T/P, czyli poziomu ceny, przy którym zyskowne zlecenie zostanie zamknięte na wyznaczonym przez inwestora poziomie. W momencie gdy rynek osiągnie wyznaczony przez inwestora poziom cen, transakcja zostanie zamknięta automatycznie
 • zlecenie Stop Loss (S/L), zamyka aktywne zlecenie ze stratą. W S/L inwestor definiuje poziom akceptowanej straty, co oznacza, iż w momencie gdy rynek osiągnie wyznaczony przez inwestora poziom straty, transakcja zostanie zamknięta automatycznie. Zlecenie to nazywane jest również zleceniem obronnym,
 • Trailing Stop– Take profit używany jest w celu realizowania zysków, kiedy cena podąża w korzystnym dla inwestora kierunku. Jeśli pozycja staje się zyskowna, inwestor może wskazać poziom oddalony od obecnej w danym momencie ceny instrumentu, poniżej którego pozycja zostanie zamknięta. Trailing stop jest podobny do zlecenia Take profit, z tą różnicą, że jeśli cena zmieni się w korzystnym kierunku “trailing stop” spowoduje, że poziom będzie dopasowywał się automatycznie do ceny. Natomiast jeśli cena zmieni się na niekorzyść klienta, zlecenie nie będzie modyfikowane. Trailing stop jest zawsze połączone z otwartą pozycją oraz działa w terminalu klienta a nie na serwerze, jak wspominany Stop loss czy Take profit. Dla każdej z pozycji może być otwarte tylko jedno zlecenie Trailing stop. Poziom Trailing stop zostanie ustawiony w określonej odległości od obecnej ceny. Jeśli cena zmieni się w korzystnym kierunku “trailing stop” spowoduje, że poziom “stop loss” będzie dopasowywał się automatycznie do ceny. Natomiast jeśli cena zmieni się na niekorzyść, zlecenie nie będzie modyfikowane. W ten sposób jeśli kurs idzie w przewidzianym przez inwestora kierunku to poziom zamknięcia zlecenia podany w Trailing stop również się podnosi

T/P oraz S/L można ustawić przed wejściem w transakcję oraz po jej zawarciu. Ważną kwestią jest odpowiednie dopasowanie T/P i S/L dla pozycji długiej i pozycji krótkiej. Kolejna ważna kwestia to odpowiednie oddalenie T/P i S/L od bieżącej ceny.

Strategia inwestowania na rynku Forex

Czym jest strategia?

Rynek Forex, z punktu widzenia inwestora, jest rynkiem wymagającym. Silny wpływ informacji na notowania par walutowych i częste zaskakujące zwroty notowań powodują, iż brak właściwej strategii skazuje nas na porażkę. W przypadku tego rynku żelazna dyscyplina jest niezbędnym warunkiem odnoszenia sukcesów, czyli pomnażania kapitału. Dyscyplina powinna polegać na konsekwentnym realizowaniu strategii i nieuleganiu impulsom. Strategia powinna zawierać: zasady wchodzenia i wychodzenia z rynku, zarządzanie kapitałem, aspekty psychologiczne, czyli profil inwestora oraz cel inwestycyjny. W tym ujęciu strategia jest czymś więcej niż systemem inwestycyjnym, który sprowadza się głównie do zasad wchodzenia i wychodzenia z rynku.

Wchodząc na rynek Forex trzeba jednak pamiętać, że nie ma możliwości skonstruowania systemu, który w 100% będzie realizował trafne transakcje. Rynek Forex nie porusza się według stałych algorytmów, które można rozpracować i na ich podstawie skonstruować idealny system. Gdyby to było możliwe, wówczas największe sukcesy na rynku odnosiliby informatycy. Dobre systemy inwestycyjne bazują na prawdopodobieństwie określającym możliwy zysk i stratę. Nie ma więc magicznej formuły pozwalającej na podejmowanie wyłącznie zyskownych decyzji inwestycyjnych, a system powinien przede wszystkim służyć do zarządzania ryzykiem inwestycji.

Zasady zawierania transakcji

Rynek nie wie, czy straciłeś czy zyskałeś na ostatniej transakcji, dlatego my również powinniśmy każdą transakcję traktować jako niezależne zdarzenie, chyba że kilka transakcji stanowi całość naszego systemu. Ponieważ psychika inwestora w znacznym stopniu wpływa na skuteczność inwestowania, warto stwarzać sobie warunki, w których możemy inwestować minimalizując wpływ naszych emocji na proces decyzyjny. Z tego powodu jasno określone momenty wejścia i wyjścia z rynku są kluczowe. Z punktu widzenia zajmującego pozycje na rynku ważne jest to, by kryteria podjęcia decyzji były maksymalnie zobiektywizowane. Oznacza to, że nawet jeżeli nie mamy systemu w pełni automatycznego, to powinniśmy mieć dokładnie opisane warunki, które muszą być spełnione, by otworzyć pozycję. Może to być kombinacja sygnałów technicznych, takich jak wybicie z formacji czy wskazania oscylatorów, albo „odpowiednia” reakcja rynku po publikacji istotnych danych. Jak najmniej wątpliwości i żadnych wahań.

Stop-lossy

W momencie wejścia na rynek powinniśmy powinniśmy ustalić sobie dopuszczalny poziom straty, którą jesteśmy skłonni zaakceptować. Ustawienie zlecenia stop-loss jest zalecanym działaniem po otwarciu każdej pozycji. Nie można kontrolować zachowania rynku, ale można kontrolować poziom strat, które dopuszczamy w pojedynczej transakcji. Określenie tego poziomu ma znaczenie dla właściwego zarządzania kapitałem. Należy mieć na uwadze, iż nie powinno się ryzykować więcej niż 3% kapitału w pojedynczej transakcji. Równie istotne jest wzięcie pod uwagę zmienności występującej na rynku. Jeżeli zlecenie ograniczające straty jest wystawione zbyt blisko w stosunku do średniej zmienności występującej na rynku, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostanie ono uruchomione zbyt wcześnie. Efektem takiego zdarzenia może być „wyrzucenie” nas z rynku (tj. zamkniecie naszej pozycji) na moment przed rozpoczęciem silnej zyskownej zmiany kursu. Z kolei ustawienie zbyt odległego poziomu zlecenia zabezpieczającego naraża nas na dodatkowe straty. Ponadto podstawową zasadą mającą znaczenie przy ograniczaniu ryzyka jest to, aby nigdy nie powiększać straty zmieniając poziom zlecenia stop-loss. Jeżeli przyjęliśmy pewien poziom straty, to nie powinniśmy go zmieniać, licząc, że rynek zmieni kierunek. Takie przesuwanie poziomu zlecenia stop-loss powoduje zmianę proporcji strat do zysku i w konsekwencji, wcześniej czy później spowoduje utratę kapitału.

Zamykanie zyskownych pozycji

Wchodząc na rynek należy również określić minimalny zysk, który chcemy zrealizować. Proporcja zysku do potencjalnej straty przy większości strategii inwestycyjnych nie powinna być niższa niż 2:1. Rzadko spotyka się systemy inwestycyjne, których skuteczność przekracza 70%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę poślizgi cenowe i często nieoczekiwane problemy, jak chociażby utracenie połączenia z internetem, to dopiero ta proporcja daje szansę na długoterminowe pomnażanie kapitału. Oczywiście jeszcze lepiej, gdy ta proporcja jest wyższa, ale 2:1 to absolutne minimum (choć niektórzy twierdzą, że wystarczającą jest już proporcja 1,5:1; w rzeczywistości jednak proporcja taka okazuje się zbyt mała). Co ważne – powinniśmy wcześniej dokładnie rozważyć i ustalić sytuacje, w których możemy zrealizować mniejszy zysk nie czekając na osiągnięcie pierwotnego poziomu docelowego.

Zarządzanie kapitałem i kontrola ryzyka

Zarządzanie kapitałem jest kolejną istotną częścią strategii. Tu należy odpowiedzieć na pytanie, ile mogę zaryzykować w jednej transakcji. Statystycznie można wykazać, iż nie powinno to być więcej niż 3% kapitału, ale jeszcze lepiej, gdy nie będzie to więcej niż 2%. Nie oznacza to oczywiście, że wchodzimy na rynek z założeniem, że będziemy tracić. Jeżeli jednak będziemy inwestowali środki, które są nam potrzebne na przykład na opłacenie rachunków, dodatkowa presja z tym związana oraz prawdopodobieństwo podejmowania niekontrolowanych decyzji, sprawią, że ryzyko związane z inwestycją znacznie wzrośnie. Warto również określić dopuszczalny poziom straty nie tylko na jednej transakcji, ale również w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca. Po osiągnięciu tego poziomu, właściwym zachowaniem jest zaprzestanie na pewien czas inwestowania. W kwestii zarządzania kapitałem trzeba również zdecydować, czy po zakończonej transakcji, bez względu na to czy była zyskowna czy stratna, nadal będziemy inwestować tego dnia. Jednym z najczęstszych błędów inwestorów jest ponowne wchodzenie na rynek zaraz po zakończonej transakcji, co wiąże się z podejmowaniem decyzji w stanie emocjonalnego pobudzenia i większość inwestorów najczęściej wówczas traci. Tu warto sprawdzić swój profil inwestora i to, jak silnie takie emocje zaburzają naszą percepcję. W początkowej fazie inwestowania właściwą strategią jest ograniczanie liczby zawieranych transakcji.

Psychologia na rynku Forex

Psychologiczny profil inwestora w znacznym stopniu powinien decydować o wyborze sytemu inwestycyjnego. Osoby, które są w stanie zachować „chłodny umysł” przez dłuższy czas, mogą zawierać kilka czy kilkanaście transakcji dziennie. Jednak większość inwestorów dość szybko traci dystans do rynku. Ponadto przy zawieraniu kolejnych transakcji i śledzeniu rynku przez dłuższy czas zaczyna się kumulować zmęczenie inwestora. Dlatego, nawet jeżeli należymy do tej mniejszości, która przez dłuższy czas jest w stanie zachować skupienie i świeżość umysłu, warto ograniczać ilość zawieranych transakcji. Jeżeli należymy do tej kategorii inwestorów, którzy nie mogą utrzymać pozycji dłużej niż kilka minut, warto ograniczyć czas, w którym będziemy na rynku, biorąc pod uwagę zarówno płynność, jak i możliwości wykorzystania naszego systemu.

Dobrze sformułowany cel kluczem do sukcesu

Cel inwestycyjny powinien być jasno określony i realistyczny. Nie wystarczy przyjęcie założenia, że chcemy zarabiać pieniądze. Warto odpowiedzieć na pytanie, czym dla nas ma być inwestowanie na rynku Forex? Czy jest to hobby, czy sposób na osiągnięcie finansowej niezależności, czy też może sprawdzian naszych umiejętności i przedmiot rywalizacji. Bez względu na odpowiedź, warto uświadomić sobie, co jest naszym głównym impulsem naszego działania. Taka świadomość przydaje się zwłaszcza wówczas, gdy na rynku ponosimy serię strat. Wtedy warto sobie przypomnieć, co nas skłoniło do podjęcia tego wyzwania i jeszcze raz przypomnieć sobie cel. Równie ważne jest to, by nasz cel był realistyczny. Jeżeli ktoś oczekuje, iż rozpoczynając inwestowanie z kapitałem 5000 zł w ciągu trzech miesięcy osiągnie zysk 100 000 zł, to prawdopodobnie szybciej straci swój kapitał, niż osiągnie taki cel. Jeżeli ktoś oczekuje, że 90% jego transakcji będzie zyskownych, to również doświadczy frustracji. Również traktowanie inwestowania na rynku Forex jako testu na nieomylność przyniesie frustrację. Natomiast określenie, jakiego przyrostu kapitału oczekujemy w perspektywie kwartału czy roku, pomoże nam dobrać odpowiedni system inwestycyjny. Jasne określenie naszych oczekiwań pozwala również weryfikować przyjętą strategię i eliminować błędy. Sukces na rynku Forex, tak jak w życiu, osiągają ci, którzy potrafią uczyć się na błędach i nie zniechęcają się potknięciami.

Wiedza jako niezbędny bagaż inwestora

Przed rozpoczęciem inwestycji na rynku Forex inwestor powinien wyposażyć się w odpowiedni bagaż wiedzy, który pozwoli mu na świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych. W szczególności należy zapoznać się z informacją o ryzyku inwestycyjnym.

Zobacz także: