czwartek, 11 lipca, 2024
Strona główna Wskaźniki Makroekonomiczne

Wskaźniki Makroekonomiczne

Zapraszamy do lektury publikacji opisującej najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne. Poza tak dobrze znanymi wskaźnikami jak Produkt Krajowy Brutto, inflacja czy stopa bezrobocia, w poniższej publikacji znajdziecie Państwo również inne miary aktywności gospodarczej, rynku nieruchomości czy rynku pracy. Każdego dnia z różnych gospodarek świata docierają odczyty danych makroekonomicznych, które mogą w istotny sposób rzutować na kształtowanie się cen instrumentów finansowych zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Z tego względu, znajomość wskaźników oraz informacji jakie ze sobą niosą są kluczowe dla każdego inwestora, niezależnie od rynku na którym przeprowadza transakcje.

Dobra trwałego użytku raport (ang. durable goods report)

Raport o dobrach trwałego użytku (ang. durable goods report) zawiera dane o zamówieniach otrzymanych od ponad 4000 producentów dóbr trwałych, np. takich jak...

Indeks zaufania konsumentów -CCI

Indeks zaufania konsumentów (CCI ang. consumer confidence index) to unikalny wskaźnik dostarczany przez organizację non-profit Conference Board, składające się z wyników comiesięcznego badania ponad...

Wskaźnik Bilans handlowy

Bilans handlowy (ang. trade balance) przedstawia zestawienie wszystkich operacji w handlu zagranicznym i stanowi właściwie różnicę między eksportem a importem danego państwa. Sytuację w...

Produkt narodowy brutto PNB

Produkt narodowy brutto (PNB, ang. gross national product, GNP) jest to całkowita wartość rynkowa dóbr i usług końcowych wytworzonych przez gospodarkę narodową w określonym okresie...

Co to jest Produkt krajowy brutto (PKB)

Produkt krajowy brutto (PKB) jest to jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego kraju wykorzystywany w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość towarów...

Wskaźnik: Stopa bezrobocia (ang. unemployment rate)

Stopę bezrobocia określa się jako stosunek liczby osób pozostających bez pracy do ludności aktywnej zawodowo. Metodologia kalkulacji może różnić się w zależności od przyjętej...

Sprzedaż hurtowa (ang. wholesale report)

Raport o sprzedaży hurtowej jest publikowany co miesiąc i przyjmuje formę ankiety, w której udział bierze 4 500 hurtowników działających w USA. Zdecydowana większość...

Wskaźnik ISM

Indeks ISM dla przemysłu jest to wskaźnik z tradycjami, publikowany od 1931 roku (z krótką 4-letnią przerwą) z racji wydarzeń związanych z II Wojną...

Indeks Chicago PMI

Indeks Chicago PMI – z ang. Chicago Purchasing Managers Index, wskaźnik przedstawiający aktywność sektora wytwórczego w okręgu Chicago. Jest istotny dla rynku, bowiem występuje...

Raport ADP

Raport ADP – wskaźnik tworzony przez prywatną firmę Automatic Data Processing – lider na rynku outsourcingu funkcji kadrowo-płacowych. Jest publikowany na dwa dni przed...