Co to jest raport NFP – Non Farm Payroll?

Non Farm Payroll

7886

NFP to akronim od angielskiej nazwy raportu Non Farm Payroll (raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym), oczekiwanego przez inwestorów amerykańskiego raportu rządowego publikowanego w pierwszy piątek każdego miesiąca. Dane do raportu NFP są gromadzone, analizowane i publikowane przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych i prezentują finansowo-ekonomiczny obraz rynku pracy widziany ze zróżnicowanej perspektywy wiodących spółek i producentów amerykańskich. Raport NFP często stanowi przedmiot przewidywań ekonomistów, analityków rynku i inwestorów na całym świecie, częściowo ze względu na tendencję do powodowania zmian i generowania zmienności cen na rynkach finansowych na kilka dni przed publikacją i, w największym stopniu, w dniu publikacji.

Dokument ukazuje dobrze koniunkturę na rynku pracy oraz w całej gospodarce. W raporcie pojawia się liczba pracujących w sektorze pozarolniczym z pewnymi wyłączeniami. Wskaźnik uwzględnia około 80% przedsiębiorstw, pomijając dane o zatrudnieniu w administracji rządowej, pracownikach zatrudnionych w rolnictwie czy dane o samozatrudnieniu. NFP stanowi bez wątpienia najważniejszy rządowy dokument, określający stan rynku pracy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Przy publikacji danych o NFP pojawią się również informacje takie jak średnia godzinowa płaca, średni tygodniowy czas pracy i stopa bezrobocia, która ma jednak niewielkie znaczenie.

nfp

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (NFP). Od 2011 roku w USA obserwujemy stały przyrost miejsc pracy. Źródło: Bloomberg

Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym – te dane cieszą się szczególnym zainteresowaniem. W kalendarzu ekonomicznym znaleźć je można również pod angielską nazwą non-farm payrolls. Kluczowe dane z rynku pracy podaje Biuro Statystyczne Rynku Pracy w USA. Publikacja najważniejszych danych rządowych ma miejsce w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30 polskiego czasu. Pozwala ona inwestorom z całego świata ocenić kondycję amerykańskiej gospodarki.

Wyniki prezentowane w raporcie NFP opierają się na danych pochodzących z badań wynagrodzeń w gospodarstwach domowych, instytucjach i korporacjach, przy czym badania wynagrodzeń w korporacjach projektowane są w bezpośredniej korelacji z wywiadami z amerykańskimi przedsiębiorcami i producentami przeprowadzanymi przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Z kolei czytelnicy raportu otrzymują rzeczywiste dane statystyczne dotyczące kondycji gospodarczej i zatrudnienia w największych spółkach amerykańskich, uzyskane w odpowiedzi na pytania opracowane na podstawie informacji zwrotnych od kierownictwa spółek. Jeśli właściciele przedsiębiorstw i kadra kierownicza prognozują pozytywne zmiany ekonomiczne w swojej spółce, zatrudnienie wzrasta, co znajduje odzwierciedlenie w danych i wynikach; analogiczna sytuacja dotyczy prognoz negatywnych.

Znaczenie raportu NFP dla rynków finansowych

Najważniejszą informacją zawartą w publikacji danych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym NFP jest liczba nowych miejsc pracy. Istotne różnice liczby nowych miejsc pracy w stosunku do oczekiwań będą miały przemożny wpływ na przebieg wydarzeń na rynkach finansowych. Do publikacji raportu dochodzi w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14.30. Generalnie średni miesięczny przyrost miejsc pracy o 160 tyś w ciągu pół roku uważa się za przejaw ożywienia gospodarczego. Dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym mają również istotny wpływ na politykę pieniężną prowadzoną przez FED. Publikacja danych często wywołuje gwałtowne reakcję rynków w przypadku pojawienia się znacznej różnicy w stosunku do oczekiwań.

Dlaczego warto śledzić comiesięczne dane publikowane w raporcie NFP?

Publikacje raportu NFP Non Farm Payroll w przeszłości, często istotne i użyteczne dla inwestorów Forex na całym świecie, generowały wysokie poziomy zmienności rynkowej i wykazywały ewidentny wpływ na długoterminowe trendy walutowe oraz na amerykańskie indeksy i kursy towarów w dniu publikacji raportu.

Raport NFP pokazuje jaka jest liczba nowych etatów, które powstały w gospodarce w danym miesiącu. Jeśli mamy trwały wzrost zatrudnienia, możemy spodziewać się
poprawy klimatu gospodarczego. Gospodarstwa domowe bogacą się, a w dłuższej perspektywie również zyskują na tym przedsiębiorstwa. Aby utrzymać bezrobocie na stabilnym, niskim poziomie, wartości comiesięczne powinny oscylować wokół 100-150 tys.

Wraz z publikacją danych raportu Non Farm Payroll do wiadomości publicznej podaje się stopę bezrobocia, średnie wynagrodzenie za godzinę oraz branżowe dane statystyczne, które albo potwierdzają albo negują wnioski Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu inwestorzy mogą dokonać ewaluacji swojego podejścia i podjąć strategiczne decyzje, uwzględniając różne dostępne czynniki i dane statystyczne. Dane publikowane w raporcie NFP są powszechnie wykorzystywane jako narzędzie do optymalizacji wyników obrotu, np. do planowania i wyznaczania momentu zakupu i sprzedaży instrumentu bądź otwarcia lub zamknięcia transakcji czy do wyboru instrumentu na podstawie warunków ekonomicznych.