Kalendarz Ekonomiczny

2699

Kalendarz ekonomiczny przedstawia najważniejsze wydarzenia gospodarcze na świecie, oświadczenia i najnowsze wiadomości gospodarcze wraz z aktualnymi danymi. Wygodne filtry pozwalają wybrać zdarzenia w zależności od ich znaczenia na rynek lub wpływu na konkretną walutę. Zobacz: kursy walut.

Kalendarz makroekonomiczny – podstawowe narzędzie każdego tradera

Kalendarz makroekonomiczny może na pierwszy rzut oka wydawać się skomplikowanym narzędziem. Gdy zaczyna się stosować go w praktyce, szybko okazuje się niemal niezbędny. Pomaga bowiem zaplanować nasze działania inwestycyjne, pomaga w przewidywaniu przyszłych ruchów cen na rynku walutowym.

Czasem dostarcza też informacje, kiedy powinniśmy być szczególnie uważni, jeśli posiadamy ekspozycję na dany rynek. Może również podpowiedzieć kiedy najlepiej być poza rynkiem, ponieważ prawdopodobna duża zmienność może być niekorzystna dla naszych inwestycji.

Kalendarz makroekonomiczny to spis wszystkich kluczowych publikacji danych oraz wydarzeń ekonomicznych dla wielu gospodarek światowych. Składa się on z kilku kolumn, z których jedne mają większe znaczenie, inne marginalne.

Standardowy kalendarz zbudowany jest z kilku kluczowych kolumn. Jeśli swoje inwestycje opieramy o eurodolara, wówczas powinny nas interesować wydarzenia od około 8:00 do 11:00. W tym przedziale czasowym ma miejsce największa liczba publikacji istotnych dla gospodarek strefy euro. Nieco później z reguły dochodzi do spadku zmienności na rynku, po czym od 14:30 następuje „wysyp” danych ze Stanów Zjednoczonych. Zwracajmy uwagę za jaki okres publikowane są „figury makro” i czy są to dane wstępne, czy finalne. Najistotniejsze jednak kolumny to „PRIORYTET”, „OBECNE” oraz „PROGNOZA”.

W pełni czerwony okrąg informuje nas, czy jest to kluczowa informacja dla gospodarki europejskiej. Koło zapełnione czerwienią jedynie w 25 proc. będzie miało marginalny wpływ na wycenę waluty. Należy również zwrócić uwagę, czy dany wskaźnik gospodarki (inflacja, PMI) jest w danym momencie obserwowany przez przedstawicieli banku centralnego. Niekiedy jest tak, że od poziomu konkretnego odczytu w dużym stopniu uwarunkowana jest obecna i przyszła polityka monetarna, dlatego należy na bieżąco śledzić co mówią i na co zwracają uwagę prezesi EBC i Rezerwy Federalnej.

Porównywanie aktualnego odczytu makro do prognozy

Kolejną rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, jest porównywanie aktualnego odczytu makro do prognozy. Konsensus rynkowy to mediana oczekiwań analityków renomowanych instytucji finansowych. Jeśli dany odczyt jest istotny (wysoki priorytet) oraz będzie znacząco różnił się od oczekiwań rynkowych, wówczas możemy spodziewać się silniejszej reakcji na rynku.

Poniżej widzimy dość gwałtowny spadek pary EUR/USD po publikacji wskaźnika PMI z gospodarki niemieckiej dotyczącego sektora przemysłu. Odczyty wrześniowe mocno rozczarowały uczestników rynku. Zaskoczenie było spotęgowane faktem, że tydzień wcześniej indeks instytutu ZEW dał sygnał, że kondycja największej gospodarki Europy już się nie osłabia. Para EUR/USD osunęła się w krótkim czasie o niespełna 60 pipsów, co jak na niewielką zmienność EUR/USD w ostatnich latach, jest pokaźnym spadkiem.

Kalendarz Ekonomiczny forex
Reakcja EUR/USD po odczytach wskaźników PMI z Niemiec, które mocno rozczarowały

Kalendarz wydarzeń gospodarczych

Kalendarz ekonomiczny jest podstawą każdego tradera opierającego się o założenia ekonomiczne. Kalendarz wydarzeń ekonomicznych zawiera wszystkie najważniejsze wskaźniki i wydarzenia ekonomiczne mające wpływ na rynek finansowe.Podczas odczytu tych danych na rynkach finansowych występuje zwiększona zmienność.

 Kalendarz Ekonomiczny pozwala szczegółowo dopasować strategię dzięki planowaniu działań w oparciu o przyszłe wydarzenia powodujące zmiany na rynku.

Praca z  kalendarzem ekonomicznym jest podstawą analizy fundamentalnej.Analiza fundamentalna dotyczy wydarzeń makroekonomicznych np. ustalenie stopy procentowej lub wysokość bezrobocia. Bardzo często zbyt duża ilość odczytów w kalendarzu może w znaczący sposób wpłynąć na wahania rynku Forex, a co za tym idzie – dużą zmienność na parach walutowych. Wiele strategii ma w swoich założeniach omijanie danych ekonomicznych. Dane ekonomiczne dotyczą walut z całego świata. Odczyt na danej walucie ma wpływ głównie na nią, jednak najważniejsze waluty światowe mogą spowodować dynamiczne ruchy także na pozostałych parach. W kalendarzu na naszej stronie przedstawiamy zaplanowane odczyty dotyczące tylko największych światowych walut.

Kalendarz Forex

Prezentujemy kalendarz dzienny najważniejszych wydarzeń ekonomicznych. Wybierz datę, a następnie sprawdź wydarzenia makro mające miejsce danego dnia.

Odpowiednia decyzja na rynku walutowym forex

Czy wiesz jakie są najważniejsze nadchodzące informacje mające wpływ na rynek? Kiedy najbardziej prawdopodobne jest pojawienie się trendu zwyżkowego lub zniżkowego i jaki to będzie miało wpływ na zachowanie kursów instrumentów finansowych?

Dla inwestorów najważniejsze jest podejmowanie decyzji. Rynek należy traktować jak biznes. Tylko wtedy kiedy będziemy odpowiedzialni za własne decyzje możemy osiągnąć na tym rynku podobnie jak w prowadzeniu własnej firmy końcowy sukces. Ustalanie celu inwestycyjnego i wybranie odpowiedniego instrumentu handlowego do zainwestowania może przynieść jedynie wtedy, jeśli wiesz co porusza rynkiem, kiedy jest optymalny moment, aby wejść lub wyjść ze swoich inwestycji.

Kalendarz ekonomiczny dostarcza inwestorom przydatnych informacji na temat nadchodzących wydarzeń makroekonomicznych za pośrednictwem zaplanowanych wcześniej komunikatów z wiadomościami i raportów rządowych na temat wskaźników ekonomicznych, które wywierają wpływ na rynki finansowe. To pomoże Ci nie tylko śledzić dużą liczbę ważnych wydarzeń ekonomicznych, które stale poruszają rynkiem, ale także podejmować właściwe decyzje inwestycyjne. Ze względu na to, że reakcje rynku na globalne wydarzenia ekonomiczne są bardzo szybkie, przydatna okaże się wiedza o tego rodzaju nadchodzących wydarzeniach oraz adaptacja do nich swoich strategii inwestycyjnych.

Zarówno przy zwyżkowym jak i przy zniżkowym rynku istnieją duże szanse na zysk, o ile tylko wiesz, który z nich wystąpi i jakie zmiany przyniesie. Tutaj właśnie na pewno posłuży Ci pomocą kalendarz ekonomiczny .

Zwracanie uwagi na szczegóły procentuje

Przy regularnym korzystaniu z kalendarza wydarzeń ekonomicznych, możesz śledzić grafik publikacji wielu wskaźników ekonomicznych i przygotować się do znaczących zmian na rynku. Wskaźniki ekonomiczne pomogą ci rozważyć transakcje w kontekście wydarzeń ekonomicznych oraz zrozumieć zachowanie cen w trakcie trwania ich publikacji. Śledząc na przykład wskaźniki dla PKB lub inflację czy poziom zatrudnienia, możesz spodziewać się zachwiań na rynku i zdobyć potencjalne możliwości inwestycyjne w odpowiednim momencie.

Najważniejsze raporty, które wpływają na cenę waluty

Ze względu na swoją popularność i znajomość z inwestorami walutowymi, wielu ludzi, którzy rozpoczynają handel na rynku Forex, często wybiera funta, dolara, jena czy euro jako jedną ze swoich walut handlowych. Inwestorzy grający walutą na fundamentach (raporty ekonomiczne i wydarzenia), którzy wiedzą, jaki raport ma największy wpływ na GBP, mogą zaoszczędzić dużo czasu i otrzymać wskazówki dotyczące konkretnych obszarów, na których powinni skupić swoją działalność.

Pięć kluczowych obszarów
Ważne jest, aby zrozumieć, że na wszystkie waluty w różnych krajach wpływ mają te same podstawowe czynniki ekonomiczne. Pięć czynników, które mają wpływ na wszystkie główne waluty, to polityka pieniężna, inflacja cen, zaufanie i nastrój, wzrost gospodarczy (PKB) oraz bilans płatniczy. Korzystając z tych pięciu ogólnych czynników jako szablonu, możesz określić, które raporty są najważniejsze, tworząc kompleksowy obraz kierunku, w którym zmierza waluta. Spójrzmy na te czynniki związane z funtem szterlingiem i odpowiadające im raporty ekonomiczne.

Ceny i inflacja

Indeksy CPI i PPI
Pierwszy ważny czynnik – ceny i inflacja, odgrywa kluczową rolę w wartości GBP. Ogólnie rzecz biorąc, kraje o wysokiej inflacji w porównaniu z innymi krajami obserwują, jak ich waluta traci większą wartość w porównaniu do tych innych walut. Ponadto inflacja często zmusza bank centralny do podjęcia takich działań, jak dostosowanie stóp procentowych w celu zwalczania niepożądanych efektów.

Aby zmierzyć inflację w Wielkiej Brytanii, inwestorzy zazwyczaj śledzą Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), opracowany i opublikowany przez Urząd Statystyczny. CPI oblicza zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym okresie. Raport ten jest ważny, ponieważ jest wskaźnikiem, który Bank Anglii (BoE) wykorzystuje do celu inflacyjnego. Zmiany CPI odbiegające od celu inflacyjnego BoE mogą przyczynić się do przyszłych miar polityki pieniężnej, które mogą znacząco wpłynąć na funta.

Ponadto, chociaż poziomy cen konsumpcyjnych zwykle pokazują większość zmian inflacji, przydatne są również inne wskaźniki, takie jak Indeks cen producenta. PPI jest przez wielu uważany za wiodący wskaźnik inflacji, ponieważ pokazuje zmiany inflacyjne na poziomie towarów, które mogą ostatecznie przełożyć się na poziom konsumenta, co znajduje odzwierciedlenie w CPI. Raport PPI jest publikowany wcześniej niż CPI, ale oba powinny być rozpatrywane razem, aby uzyskać pełniejszy obraz.

Polityka Pieniężna

Stopa bankowa , Raport o inflacji BoE
Ważnym czynnikiem do rozważenia jest również polityka pieniężna przyjęta przez Bank of England (BoE). Jednym z podstawowych mandatów BoE jest wspieranie stabilności monetarnej zdefiniowanej przez bank jako „niska inflacja i zaufanie do waluty”. W sytuacjach, w których Bank Anglii uważa, że inflacja zmierza do poziomu, który zagraża stabilności funta, bank użyje narzędzi polityki pieniężnej do kontrolowania inflacji. To czas narzędzi polityki pieniężnej, takich jak zmiany stóp procentowych, które inwestorzy chcieliby przewidzieć.

Kierując się polityką pieniężną, inwestorzy obserwują zmiany stóp procentowych banków, tj. Stóp procentowych, które banki komercyjne płacą za pożyczki udzielone im przez BoE. Decyzje dotyczące stóp procentowych są ustalane przez Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) co miesiąc i można je znaleźć na stronie internetowej Banku Anglii. Warto zauważyć, że jeśli RPP po prostu utrzyma poprzedni poziom stóp, na ogół nie będzie żadnych towarzyszących dyskusji. Jeśli jednak nastąpi zmiana stawki, RPP wyda oświadczenie, które jest bardziej interesujące i może dać wskazówki na temat przyszłych działań.

Wskaźniki zaufania i nastroju konsumentów

Indeksy Gfk Consumer Confidence i Nationwide Consumer Confidence
Wskaźnik nastrojów konsumenckich jest kolejnym ważnym narzędziem dla inwestorów kierowanych przez tzw. Fundacje. Raporty o zaufaniu i nastrojach dla Wielkiej Brytanii są ważne, ponieważ inwestorzy chcą wiedzieć, czy większość ludzi jest optymistycznie nastawiona do gospodarki, czy pesymistycznie. Zmiany i ich rozmiar mogą być kluczem do wykrycia kierunku zmian w podstawach gospodarki, aw konsekwencji wpływu na funta szterlinga.

Śledząc nastroje konsumentów w Wielkiej Brytanii, wielu inwestorów analizuje raporty Gfk Consumer Confidence (NCI) i Nationwide Consumer Confidence (NCCI). Oba raporty są opracowaniami opartymi na pięciu pytaniach dotyczących ogólnej sytuacji gospodarczej, zatrudnienia i przyszłych oczekiwań. Główną różnicą między raportami są okresy, których dotyczą. Badanie NCCI odzwierciedla odczucia respondentów dotyczące ich obecnej sytuacji i oczekiwań na następne sześć miesięcy. Z drugiej strony Gfk odzwierciedla odczucia respondentów dotyczące wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy, oraz ich oczekiwania na następne 12 miesięcy. Oba można wykorzystać do oceny nastrojów w kierunku brytyjskiej gospodarki.

PKB / Wzrost gospodarczy

Indeksy PMI produkcji, PMI usług , sprzedaż detaliczna , PKB
Ogólny poziom aktywności gospodarczej w Wielkiej Brytanii jest kolejnym kluczowym czynnikiem, który może wpływać na wartości walutowe. Podstawową miarą aktywności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych krajach, jest produkt krajowy brutto (PKB). Istnieją trzy różne raporty PKB, o których inwestorzy powinni wiedzieć – publikacja wstępnych szacunków PKB, skorygowanych szacunków PKB i końcowego raportu PKB. Wstępne szacunki PKB zostaną opublikowane wkrótce i często mają największy wpływ, ponieważ dają inwestorowi pierwsze spojrzenie na sytuację ekonomiczną w Wielkiej Brytanii. Wstępne szacunki PKB są najmniej dokładne i powinny zostać poprawione w skorygowanym raporcie o PKB i końcowym raporcie o PKB.

Ponadto, ponieważ raport PKB jest raportem kwartalnym, wielu inwestorów uzupełni ten raport o częstsze publikacje wskaźników aktywności gospodarczej, takich jak sprzedaż detaliczna, indeks PMI dla przemysłu i usług. Indeksy konsumenckie są powszechnie uważane przez wielu za lepsze wskaźniki biznesowe, a sprzedaż detaliczna zwykle zyskuje na znaczeniu.

Bilans Płatniczy

Bilans handlowy i Rachunek obrotów bieżących
Wreszcie bilans płatniczy (BoP) dla danego kraju stanowi zapis księgowy jego interakcji ze światem. Bilans płatniczy składa się z trzech kont, ale zwykle tylko rachunek bieżący jest interesujący dla inwestorów. Rachunek bieżący pokazuje wielkość eksportu i importu oraz przepływ płatności dla dochodów i płatności transferowych. Zasadniczo nadwyżka na rachunku obrotów bieżących jest dodatnia dla waluty, co pokazuje, że kapitał w tej walucie jest przedmiotem obrotu w większym stopniu niż pozostaje odłogowany. Deficyt jest ujemny z przeciwnych powodów.

Ponadto należy zauważyć, że raport na temat salda handlu zagranicznego jest publikowany co miesiąc, natomiast saldo na rachunku bieżącym publikowane jest kwartalnie. Jeśli szukasz danych dotyczących importu / eksportu, saldo handlowe będzie przydatne.

Kalendarz danych ekonomicznych – podsumowanie

Istnieje wiele wskaźników ekonomicznych, które mogą wpływać na funta. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, które publikacje danych są przydatne. Interpretacja i łączenie raportów w celu stworzenia strategii inwestycyjnej jest najtrudniejsza. Jeśli jednak jesteś początkującym i chcesz oprzeć swoje transakcje na funtach szterlingach na tych podstawach, te pięć kluczowych czynników jest podstawą Twojego początku.

Kalendarz Forex pokazuje następujące dane:

  • Sesje w poszczególnych krajach (które rynki są aktualnie czynne)
  • Przewidywany wpływ ogłaszanych danych na rynek (niski, średni lub wysoki)
  • Przewidywanie, na które waluty ogłaszane dane mogą wpłynąć

Ponadto będziesz mógł sprawdzić kluczowe dane do fundamentalnej analizy: stopy procentowe w poszczególnych krajach, PKB, inflację, dane dotyczące zatrudnienia i inne.

Wartość każdej waluty zależy od perspektyw gospodarki kraju, aktualnej sytuacji politycznej w kraju i na świecie oraz innych podstawowych czynników. Rynki walutowe są bardzo wrażliwe na te czynniki, dlatego należy korzystać z tych danych przy zawieraniu transakcji.

Dane zawarte w kalendarzu pozwalają na podejmowanie strategicznych decyzji handlowych i planowanie przyszłych działań. Zasadniczo możemy założyć, że jeśli przewidywana wartość jest wyższa niż wartość rzeczywista, wówczas cena spada. Podobnie cena wzrośnie, jeśli wartość rzeczywista przekroczy wartość przewidywaną.

Warto pamiętać, że przy analizie sytuacji gospodarczej danego kraju najważniejszym czynnikiem są stopy procentowe, które mają największy wpływ na notowania poszczególnych walut. Czynnik kształtuje podaż i popyt na daną walutę. Jest to różnica w stopie procentowej walut, która daje możliwość osiągnięcia zysku. Podstawowa zasada brzmi: przepływ kapitału w kierunku waluty o wyższym oprocentowaniu jest tym większy, im większa jest rzeczywista stopa zwrotu.

Pamiętaj jednak, że stopy procentowe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na ceny i trendy. Czasami możemy zmierzyć się z fluktuacjami, których nie można było przewidzieć i żaden kalendarz gospodarczy nie pokaże nam ich. Często są one spowodowane ujawnieniem nieznanych wcześniej faktów ze świata biznesu, dotyczących globalnych firm lub oświadczeń liderów państwowych lub innych ważnych graczy.

Ponadto nie wolno nam zapominać o wszelkiego rodzaju spekulacjach lub niepotwierdzonych faktach, które mogą znacząco wpłynąć na sytuację na rynku. Czasami spadek lub wzrost zainteresowania daną walutą opiera się na decyzjach dużych inwestorów, którzy często opierają się na plotkach. W rezultacie może się okazać, że przewidywany trend był jeszcze silniejszy w ujęciu realnym lub odwrotnie – rzeczywistość była rozczarowaniem w stosunku do oczekiwań.

Podsumowując, decydując się na wejście na rynek, musisz zaprzyjaźnić się z kalendarzem makro, ponieważ bez niego szanse na sukces są niewielkie. Biorąc jednak pod uwagę wspomniane powyżej mniej przewidywalne sytuacje, należy pamiętać, że podejmując decyzje handlowe, nie można ślepo ufać kalendarzom i traktować ich jak wyroczni. Takie podejście może być bolesne.