Wydarzenia gospodarcze i ich wpływ na rynek

kalendarz ekonomiczny

2030

Dynamiczne i stale zmieniające się rynki globalne stale generują zmienność cen różnych instrumentów dostępnych do handlu za pośrednictwem kontraktów CFD i rynku walutowego Forex. Wykonujemy wyłączną analizę najważniejszych wydarzeń gospodarczych z całego świata, dzięki czemu będziesz na bieżąco i rozumiesz najnowsze trendy.

Stopa procentowa Rezerwy Federalnej

Członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) głosują na stopę procentową. Inwestorzy uważnie obserwują zmiany stóp procentowych, ponieważ stopy krótkoterminowe są kluczowym czynnikiem w wycenie walut.

Wyższa stopa niż oczekiwano oznacza pozytywną / rosnącą tendencję dla USD, a niższa stopa niż oczekiwana oznacza ujemną / spadkową tendencję dla USD.

Stopa procentowa EBC

Sześciu członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i 16 prezesów banków centralnych państw członkowskich strefy euro głosuje na stopę procentową. Inwestorzy uważnie obserwują zmiany stóp procentowych, ponieważ stopy krótkoterminowe są kluczowym czynnikiem w wycenie walut.

Wyższy niż oczekiwano wskaźnik oznacza pozytywny / rosnący trend dla EUR, podczas gdy niższy niż oczekiwany wskaźnik oznacza negatywny / spadkowy trend dla EUR.

Produkt krajowy brutto (PKB)

Produkt krajowy brutto (PKB) jest miarą rocznej wartości skorygowanej o inflację wszystkich towarów i usług wytwarzanych przez gospodarkę. Jest to najszersza miara aktywności gospodarczej i podstawowy wskaźnik kondycji gospodarki.

Wyższy niż oczekiwano wynik wskazuje na pozytywny / wzrostowy trend dla GBP, a niższy niż oczekiwany wynik wskazuje na negatywny / spadkowy trend dla GBP.

Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI)

Wskaźnik cen towarów produkcyjnych (PPI) jest miarą zmiany ceny towarów sprzedawanych przez producentów. Jest to jeden z głównych czynników determinujących inflację towarów i usług konsumpcyjnych, odpowiedzialną za największą część ogólnej inflacji.

Wyższy niż oczekiwano wynik oznacza pozytywny / wzrostowy trend dla USD, a niższy wynik niż oczekiwany oznacza negatywny / spadkowy trend dla USD.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) jest miarą zmiany ceny towarów i usług z perspektywy konsumenta. Jest to kluczowy sposób mierzenia trendów zakupowych i inflacji.

Wyższy niż oczekiwano wynik oznacza pozytywny / wzrostowy trend dla EUR, a niższy niż oczekiwany wynik oznacza negatywny / spadkowy trend dla EUR.

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna jest miarą zmiany całkowitej wartości sprzedaży na poziomie detalicznym. Jest to główny wskaźnik wydatków konsumenckich, odpowiedzialny za największą część ogólnej działalności gospodarczej.

Wyższy niż oczekiwano wynik oznacza pozytywny / wzrostowy trend dla USD, a niższy wynik niż oczekiwany oznacza negatywny / spadkowy trend dla USD.

Raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP)

Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym jest miarą zmiany liczby osób zatrudnionych w poprzednim miesiącu, z wyłączeniem sektora rolnego. Nowe miejsca pracy są głównym wskaźnikiem wydatków konsumenckich, odpowiedzialnym za największą część działalności gospodarczej.

Wyższy niż oczekiwano wynik oznacza pozytywny / wzrostowy trend dla USD, a niższy wynik niż oczekiwany oznacza negatywny / spadkowy trend dla USD.

Wskaźnik nastrojów konsumentów CB

Wskaźnik nastrojów konsumenckich Conference Board (CB) jest miarą poziomu zaufania konsumentów do gospodarki. Jest to jeden z głównych czynników pozwalających przewidzieć wydatki konsumpcyjne, które odgrywają ważną rolę w ogólnej działalności gospodarczej. Wyższy wynik wskazuje na większy optymizm wśród konsumentów.

Wyższy niż oczekiwano wynik oznacza pozytywny / wzrostowy trend dla USD, a niższy wynik niż oczekiwany oznacza negatywny / spadkowy trend dla USD.