Fraktale (Fractals)

4063

Fraktale

Fraktal jest jednym z najważniejszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej stworzonych przez Bill’a Williams’a. Zadaniem wskaźnika Fraktale jest wyznaczanie lokalnych szczytów i dołków co jednocześnie oznacza określenie lokalnych poziomów wsparć i oporów na wykresie cenowym. Szczyt wyznaczany jest w sytuacji, kiedy wśród pięciu kolejnych świec świeca środkowa jest najwyższa, a dołek wyznaczany jest w momencie, gdy pośród pięciu kolejnych świec świeca środkowa jest najniższa.

Wskaźnik Fraktale powstał w celu identyfikacji trendu, ponieważ jak wskazuje Bill Williams–trendy na rynku występują jedynie przez 30 procent całego czasu trwania notowań – czyli przez większość czasu spędzają w konsolidacji.

Wskaźnik Fraktale został stworzony w celu zidentyfikowania trendu, ponieważ, jak wskazuje Bill Williams, trendy rynkowe występują tylko przez 30 procent całego czasu trwania handlu – to znaczy, że przed większość czasu na giełdzie panuje trend boczny (konsolidacja).

Fraktale

Teoretycznie, odczyt z wskaźnika jest bardzo prosty. Jeżeli na wykresie wsparcia rysowane są coraz wyżej, a poprzedni opór został pokonany, to mamy do czynienia z trendem wzrostowym – w odwrotnej sytuacji – z trendem spadkowym. Należy zwrócić uwagę, że podczas testów wskaźnika Fraktale otrzymanych sygnałów jest cała masa, zatem jest to ostrzeżenie, nie powinniśmy polegać tylko na tym wskaźniku.

W teorii odczyt wskaźnika jest bardzo prosty. Jeśli na wykresie poziom wsparcia jest rysowany coraz wyżej, a poprzedni poziom opór jest przełamany, wówczas mamy do czynienia z trendem wzrostowym – analogicznie – podczas trendu spadkowego. Warto dodąc, że podczas testowania wskaźnika Fraktale otrzymujemy bardzo wiele sygnałów do zajęcia pozycji, więc jest to ostrzeżenie, nie powinniśmy polegać tylko i wyłącznie na tym wskaźniku.