Trend wzrostowy

Analiza Techniczna Formacje

4239

Trend wzrostowy jest to seria szczytów i i dołków tworzonych na coraz wyższych poziomach cenowych. Przerwane jest to przez korekty / spadki, które powinny kończyć się powyżej poprzednich dołków. Trend wzrostowy nazywany jest również zwyżkowym lub rosnącym, a jeśli jest to główny trend, to mówimy o hossie na rynku.

Przydatność: określenie tendencji kursu, podjęcie decyzji sprzedaży
Wolumen: patrz opis
Ruch cen: zależy od czasu trwania trendu
Sygnał sprzedaży: przebicie w dół linii trendu

Teoria

Trend zwyżkujący teoria

Aby określić trend wzrostowy, należy rozróżnić dwa minima cenowe (1,2) pokazane na powyższym wykresie. przy czym drugie minimum należy ustawić na wyższym poziomie niż pierwsze minimum. Minima te muszą być oddzielone co najmniej przez tydzień, a między nimi kurs musi wyraźnie odchodzić od zaznaczonej linii trendu (kolor czerwony). Potwierdzenie trendu wzrostowego następuje, gdy następne minimum cenowe (3) zostanie utworzone w tym wierszu lub w jego pobliżu.

Istnieją trzy kryteria ważności (w sensie technicznym) trendu wzrostowego:

  • ilość potwierdzeń: większa liczba dołków na linii bądź blisko niej świadczy o większej sile trendu, tzn. każdy test trendu podkreśla jego znaczenie
  • odległość między punktami wyznaczającymi trend: im większy jest odstęp (w czasie) pomiędzy dołkami, tym silniejszy trend
  • kąt nachylenia: im mniej stroma jest linia trendu, tym większe jest jej znaczenie (tym trudniej trend będzie przebity i tym ważniejszy jest sygnał sprzedaży po przebiciu trendu).

Sygnał sprzedaży jest generowany, jeśli cena spadnie poniżej linii trendu (o co najmniej 3% dla akcji lub 2% dla indeksu).

Uwaga 1: Występuje bardzo duży wzrost wolumenu obrotów, gdy linia trendu zostaje przebita, a następnie natychmiastowy powrót do tej linii może wskazywać na fałszywy sygnał sprzedaży.

Na początku głównego trendu wzrostowego prawidłowo narysowana linia zwykle przebiega przez drugie i trzecie minimum (a nie pierwsze i drugie). Wolumen obrotu powinien potwierdzać trend, to znaczy powinien osiągać wyższe wartości, gdy kurs instrumentu finansowego ustanawia nowe maksima.

Taktyka gry

Trend zwyżkujący taktyka Jeśli posiadasz akcje:

  • jeśli nastąpi przebicie w dół czerwonej linii trendu sprzedaj natychmiast
  • jeśli nastąpi przebicie w górę niebieskiej linii trendu i trend nie jest bardzo stromy, sprzedaj na wybiciu i odkup na korekcie (pod warunkiem, że linie trendu nie tworzą klina wzrostowego)

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • jeśli nastąpi przebicie w górę niebieskiej linii trendu i trend nie jest bardzo stromy, możesz kupować na korekcie

Zobacz także :