Trend boczny (horyzontalny)

3740

Trend boczny (horyzontalny) występuje na wykresie gdy cena jest dość stabilna i nie wykazuje tendencji do spadku lub wzrostu. Jakie jest więc znaczenie konsolidacji dla inwestora?

Trend boczny

Konsolidacja, tj. równowaga pomiędzy szczytami cen i dołkami cenowymi, różni się od trendu spadkowego i trendu wzrostowego w sposobie inwestowania. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat rozpoznawania trendu horyzontalnego.

Przydatność:podjęcie decyzji kupna, sprzedaży
Ruch cen:zależy od czasu trwania trendu
Sygnał kupna:przebicie w górę linii trendu
Sygnał sprzedaży:przebicie w dół linii trendu

Jak każdy inny trend, trend boczny ma swoją własną specyfikę, która jest dość wyraźnie widoczna na wykresach cenowych poniżej:

Trend boczny (horyzontalny)

Charakterystyka trendu bocznego jest ważna, ponieważ ceny lubią przebywać w takim systemie przez dłuższy czas.

Do określenia trendu horyzontalnego potrzebujemy danych historycznych, najlepiej dwóch lub trzech tygodni. Pozwoli to zidentyfikować co najmniej dwie wartości maksymalne i dwie wartości minimalne ceny analizowanej pary walutowej. Jeśli punkty znajdują się na tym samym lub podobnym poziomie, możemy założyć, że wystąpi tendencja z boku. Kiedy następny szczyt lub otwór pojawi się w zakresie wcześniej zidentyfikowanych punktów, możemy porozmawiać o potwierdzeniu trendu.

Zwróć również uwagę na siłę trendu. Ważne są tutaj dwa aspekty: po pierwsze, liczba szczytów/dołków zakresie i po drugie, duża odległość między nimi. Oznacza to, że na wysoką siłę trendu wskazuje duża liczba punktów o wartościach maksymalnych lub minimalnych, a jego znaczenie dodatkowo potwierdzają duże odstępy czasowe pomiędzy wartościami szczytów i otworów.

Kiedy możemy spodziewać się konsolidacji?

Ten rodzaj trendu występuje najprawdopodobniej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jako krótkotrwałe spowolnienie w jednym z dwóch pozostałych trendów – w górę lub w dół. Po drugie, może to być opóźnienie czasowe pomiędzy trendem wzrostowym a trendem spadkowym. Oznacza to, że pojawienie się trendu bocznego może wskazywać na zmianę kierunku cen z rosnącego na malejący lub odwrotnie.

Kolejne losy trendu bocznego zależą od zachowania cenowego. Stabilizacja ta będzie miała zastosowanie, jeśli wartości cen nie przekraczają linii wsparcia lub oporu. Kiedy wystąpi wyższy szczyt lub niższy otwór, najprawdopodobniej nastąpi to, gdy rynek byka lub rynek niedźwiedzia rozpocznie się, w zależności od kierunku zmian.

Co robić podczas trendu bocznego?

Rozważmy kilka scenariuszy, w zależności od kierunku przełomu cenowego i pozycji rynkowej.
Jeśli cena zmienia się w trend wzrostowy, tzn. linia nowych szczytów przerywa linię trendu wzrostowego i nie masz otwartej pozycji, może to być dobry moment na zakup.
Jeśli masz otwarte pozycje i w środku trendu bocznego jest zniżka cenowa poniżej linii (otwory zaczynają pojawiać się niżej i niżej), powinieneś podjąć decyzję o sprzedaży.
Jeśli zauważysz spadek ceny, może to oznaczać początek lub kontynuację trendu spadkowego, w zależności od trendu sprzed konsolidacji. W tych warunkach lepiej jest trzymać się z dala od rynku, jeśli nie otworzyłeś jeszcze pozycji.

Teoria

Trend horyzontalny teoria

Jeżeli chcemy wyznaczyć trend boczny (horyzontalny) powinniśmy wyodrębnić dwa minima cenowe (rys. 1) lub dwa maksima cenowe (rys. 2) cenowe (1,2) przy czym oba punkty muszą zostać ustalone na tym samym poziomie. Punkty te muszą być oddalone od siebie minimum o tydzień, a pomiędzy punktami kurs instrumentu musi wyraźnie odchodzić od wyznaczanej właśnie linii trendu. Potwierdzenie trendu następuje, gdy kolejny punkt zwrotny (3) utworzy się w jego pobliżu.

Można wyróżnić dwa kryteria ważności (w sensie technicznym) trendu horyzontalnego:

  • ilość potwierdzeń: większa liczba punktów zwrotnych na linii bądź blisko niej świadczy o większej sile trendu, tzn. każdy test trendu podkreśla jego znaczenie
  • odległość między punktami wyznaczającymi trend: im większy jest odstęp (w czasie) pomiędzy punktami zwrotnymi, tym mamy do czynienia z silniejszym trendem.

Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany, jeżeli kurs przebije w dół linię trendu (rys. 1). Sygnał kupna zostaje wygenerowany, jeśli kurs przebije w górę linię trendu (rys 2.) przy znacznej zwyżce wolumenu na rynku. Wielkość ruchu cenowego podczas wybicia musi wynieść co najmniej 3% w przypadku akcji lub 2% w przypadku indeksu giełdowego.

Trend horyzontalny taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

  • jeżeli nastąpi przebicie w dół czerwonej linii trendu (rys. 1) sprzedaj natychmiast
  • jeżeli nastąpi przebicie w górę niebieskiej linii trendu (rys. 2) sprzedaj na wybiciu i odkup na korekcie

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • jeżeli nastąpi przebicie w górę niebieskiej linii trendu (rys. 2) możesz kupować na korekcie