Trend boczny (horyzontalny)

207

Trend boczny (horyzontalny) występuje na wykresie gdy cena jest dość stabilna i nie wykazuje tendencji do spadku lub wzrostu. Jakie jest więc znaczenie konsolidacji dla inwestora?

Trend boczny

Konsolidacja, tj. równowaga pomiędzy szczytami cen i dołkami cenowymi, różni się od trendu spadkowego i trendu wzrostowego w sposobie inwestowania. Dlatego tak ważna jest wiedza na temat rozpoznawania trendu horyzontalnego.
Jak każdy inny trend, trend boczny ma swoją własną specyfikę, która jest dość wyraźnie widoczna na wykresach cenowych poniżej:

Trend boczny (horyzontalny)

Charakterystyka trendu bocznego jest ważna, ponieważ ceny lubią przebywać w takim systemie przez dłuższy czas.

Do określenia trendu horyzontalnego potrzebujemy danych historycznych, najlepiej dwóch lub trzech tygodni. Pozwoli to zidentyfikować co najmniej dwie wartości maksymalne i dwie wartości minimalne ceny analizowanej pary walutowej. Jeśli punkty znajdują się na tym samym lub podobnym poziomie, możemy założyć, że wystąpi tendencja z boku. Kiedy następny szczyt lub otwór pojawi się w zakresie wcześniej zidentyfikowanych punktów, możemy porozmawiać o potwierdzeniu trendu.

Zwróć również uwagę na siłę trendu. Ważne są tutaj dwa aspekty: po pierwsze, liczba szczytów/dołków zakresie i po drugie, duża odległość między nimi. Oznacza to, że na wysoką siłę trendu wskazuje duża liczba punktów o wartościach maksymalnych lub minimalnych, a jego znaczenie dodatkowo potwierdzają duże odstępy czasowe pomiędzy wartościami szczytów i otworów.

Kiedy możemy spodziewać się konsolidacji?

Ten rodzaj trendu występuje najprawdopodobniej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jako krótkotrwałe spowolnienie w jednym z dwóch pozostałych trendów – w górę lub w dół. Po drugie, może to być opóźnienie czasowe pomiędzy trendem wzrostowym a trendem spadkowym. Oznacza to, że pojawienie się trendu bocznego może wskazywać na zmianę kierunku cen z rosnącego na malejący lub odwrotnie.

Kolejne losy trendu bocznego zależą od zachowania cenowego. Stabilizacja ta będzie miała zastosowanie, jeśli wartości cen nie przekraczają linii wsparcia lub oporu. Kiedy wystąpi wyższy szczyt lub niższy otwór, najprawdopodobniej nastąpi to, gdy rynek byka lub rynek niedźwiedzia rozpocznie się, w zależności od kierunku zmian.

Co robić podczas trendu bocznego?

Rozważmy kilka scenariuszy, w zależności od kierunku przełomu cenowego i pozycji rynkowej.
Jeśli cena zmienia się w trend wzrostowy, tzn. linia nowych szczytów przerywa linię trendu wzrostowego i nie masz otwartej pozycji, może to być dobry moment na zakup.
Jeśli masz otwarte pozycje i w środku trendu bocznego jest zniżka cenowa poniżej linii (otwory zaczynają pojawiać się niżej i niżej), powinieneś podjąć decyzję o sprzedaży.
Jeśli zauważysz spadek ceny, może to oznaczać początek lub kontynuację trendu spadkowego, w zależności od trendu sprzed konsolidacji. W tych warunkach lepiej jest trzymać się z dala od rynku, jeśli nie otworzyłeś jeszcze pozycji.