Trend spadkowy

Analiza Techniczna Formacje

4027

Trend spadkowy jest to seria lokalny szczytów i dołkow tworzonych na coraz to niższych poziomach. Trend zniżkujący przerwant jest przez występujące na rynku korekty / spadki, które powinny kończyć się poniżej poprzednich szczytów. Trend spadkowy nazywany jest również zniżkującym lub malejącym, a jeśli jest to główny trend, to mówimy o bessie na rynku.

Przydatność: określenie trendu kursu instrumentu finansowego
Wolumen: patrz opis
Ruch cen: zależy od czasu trwania trendu

Teoria

Trend zniżkujący teoria

Aby określić trend spadkowy, należy rozróżnić dwa maksima cenowe (1,2). Drugie minimum należy ustawić na niższym poziomie niż pierwsze. Maksima muszą być oddalone od siebie co najmniej o tydzień, a między nimi kurs musi wyraźnie odchodzić od zaznaczonej linii trendu. Trend zostaje potwierdzony, gdy w jego pobliżu zostanie utworzona kolejne maksimum cenaowe (3).

Istnieją trzy kryteria ważności (w sensie technicznym) trendu spadkowego:

  • liczba potwierdzeń: większa liczba szczytów na linii lub w jej pobliżu wskazuje na większą siłę trendu, tj. każdy test trendu podkreśla jego znaczenie
  • odległość między punktami trendu: im większa odległość (w czasie) między szczytami, tym silniejszy trend
  • kąt pochylenia: im mniej stroma jest linia trendu, tym większe jest jej znaczenie (tym mocniej trend zostanie przełamany).

Uwaga: Przełamanie linii trendu spadkowego nie jest sygnałem kupna (można go traktować jako sygnał przygotowawczy).

Wolumen obrotu powinien potwierdzić trend, to znaczy powinien osiągnąć wyższe wartości, gdy kurs instrumentu finansowego ustanowi nowe minima cenowe.

Taktyka gry

Trend zniżkujący taktyka Jeśli posiadasz akcje:

  • jeśli nie sprzedałeś wcześniej, sprzedaj przy potwierdzeniu trendu (trzeci punkt zwrotny)

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • jeśli nastąpi wybicie w górę (W) przygotuj się do zakupu – czekaj na inne sygnały kupna

Zobacz także :