finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Komputerowe wspomaganie sterowania jakością

Komputerowe wspomaganie sterowania jakością (komputerowo wspomagane sterowanie jakością, komputerowo wspomagana kontrola jakości) – narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania jakością.WYKORZYSTANIE
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Gospodarowanie odpadami

ang. waste management Gospodarowanie odpadami - działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jak również nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania ich.
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Legalizacja urządzeń

Legalizacja urządzeń – zespół czynności, które obejmują sprawdzenie i poświadczenie za pomocą dowodu legalizacji, że urządzenia spełniają wymagania metrologiczne. Wykonywane są one...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Monitorowanie poziomu odpadów

Monitorowanie poziomu odpadów – zespół czynności polegających na gromadzeniu i analizowaniu danych o ilości wytworzonych, wykorzystanych, unieszkodliwionych oraz składowanych odpadów niebezpiecznych. Zgromadzone dane...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Doskonałość procesu

Doskonałość procesu - nowoczesny sposób zapewnienia jakości produktów i usług. Podstawą takiego postępowania jest twierdzenie, że jeśli praca na każdym etapie procesu jest wysokiej jakości,...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Wyrób gotowy

Wyrób gotowy, (wyrób finalny) - efekt końcowy (finalny) działalności produkcyjnej. Wyroby gotowe są przechowywane na ogół w magazynach wyrobów gotowych, jednak strategie logistyczne niektórych przedsiębiorstw sprawiają, że wyroby gotowe...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Zawód Coach

Trener Coach - osoba, która wspiera swojego klienta w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu wyznaczonych celów, prowokując go do myślenia oraz wykorzystując potencjał i...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Ocena 360 stopni

Ocena 360 stopni- metoda oceny jednostki, wykorzystywana w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz psychologii pracy. Oceny dokonuje się w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród współpracowników danego pracownika.
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - procesy zarządzania kapitałem ludzkim, określające długofalowe kierunki filozofii organizacji w odniesieniu do zarządzania personelem i zmierzające do optymalnego gospodarowania zasobami...
finanse-bankowość-rachunkowość-księgowość

System zarządzania zasobami ludzkimi

System zarządzania zasobami ludzkimi - ang. Human Resource Management System, HRMS, Human Resource Information System, HRIS.System zarządzania zasobami...