Cel

Cel inwestycyjny

Cel inwestycyjny to kluczowa kwestia do zdefiniowania przez każdego inwestora. Celem może być na przykład podwyższenie kapitału, regularna emerytura, ochrona majątku lub...
Kraje BRIC

Kraje BRIC – Brazylia, Rosja, Indie i Chiny

BRICS - grupa krajów rozwijających się - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki od 2011 roku. Nazwa pochodzi od pierwszych...
Brazylia Inwestycje

Inwestowanie w Brazylii

Szósta co do wielkości gospodarka na świecie, jeden z najbardziej obiecujących krajów rozwijających się. Jest to piąty co do wielkości kraj na świecie, zamieszkany...
Bezpieczeństwo Funduszy

Bezpieczeństwo kapitału

Papiery wartościowe, w kontekście finansowym, to certyfikaty lub inne instrumenty finansowe, które mają wartość pieniężną i mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych.Papiery...
Gielda FX

Co to jest Benchmark ?

Benchmark (test porównawczy) jest standardem, który funkcjonuje jako punkt odniesienia. W branży finansowej wzorzec jest standardem pomiaru, który można wykorzystać do oceny...
Bank

Bank depozytariusz

Bank depozytariusz odnosi się do obiektu takiego jak biuro, budynek, a nawet magazyn, który działa jako depozytariusz do celów ochrony i przechowywania....
Giełda Inwestycje

Kraje Ameryki Łacińskiej

Kraje Ameryki Łacińskiej należą do grupy krajów rozwijających się, co oznacza, że ​​wzrost gospodarczy w tych krajach przewyższa i prawdopodobnie przekroczy te, które odnotowano...
Fundusz Algorytmiczny

Czym są fundusze algorytmiczne ?

Koncepcja algorytmiczna zakłada, że rynek można systematycznie pokonać tylko poprzez ścisłe stosowanie reguł zapisanych w formie formuły / modelu / algorytmu. Najważniejszą...
Inwestycje Giełdowe

Fundusz akcyjny

Fundusz akcyjny to fundusz inwestujący w akcje giełdowe, zwane także papierami wartościowymi. Fundusze akcyjne można porównać z obligacjami i funduszami pieniężnymi. Celem funduszu kapitałowego...
Inwestycje na Giełdzie

Kim jest Agent transferowy ?

Agent transferowy to podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszu. Konwertuje pieniądze zainwestowane w odpowiednią liczbę jednostek i zapewnia, że zamówienia złożone przez inwestorów, takie jak...