Bank

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCEN

FFundusze inwestycyjne przeprowadzają wyceny z częstotliwością określoną w statucie, określając: 1) wycenę aktywów funduszu; 2) wartość aktywów netto funduszu; 3) wartość aktywów netto funduszu...
Chiny

Inwestycje w Chinach

Inwestycje w Chinach Chiny to bez wątpienia wciąż jedno z bardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miejsc na świecie. Od dwóch dekad średnioroczny wzrost PKB oscyluje wokół 10%,...
Inwestycje Giełdowe

Egzamin CFA – Chartered Financial Analyst

Tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) jest powszechnie uznanym i uznanym międzynarodowym standardem, zapewniającym wysoki poziom kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zarządzania inwestycjami. Tytuł uzyskuje się...
Gielda FX

Cena wykupu certyfikatu

Jest równa wartości aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień wyceny aktywów. Przy zakupie certyfikatów inwestycyjnych opłaty manipulacyjne mogą zostać naliczone, jeżeli statut...
Gielda FX

Cena emisyjna certyfikatu

Cena emisyjna certyfikatu ustalana jest na potrzeby danej emisji certyfikatów inwestycyjnych. Nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu na certyfikat...
Cel

Cel inwestycyjny

Cel inwestycyjny to kluczowa kwestia do zdefiniowania przez każdego inwestora. Celem może być na przykład podwyższenie kapitału, regularna emerytura, ochrona majątku lub...
Kraje BRIC

Kraje BRIC – Brazylia, Rosja, Indie i Chiny

BRICS - grupa krajów rozwijających się - Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki od 2011 roku. Nazwa pochodzi od pierwszych...
Brazylia Inwestycje

Inwestowanie w Brazylii

Szósta co do wielkości gospodarka na świecie, jeden z najbardziej obiecujących krajów rozwijających się. Jest to piąty co do wielkości kraj na świecie, zamieszkany...
Bezpieczeństwo Funduszy

Bezpieczeństwo kapitału

Papiery wartościowe, w kontekście finansowym, to certyfikaty lub inne instrumenty finansowe, które mają wartość pieniężną i mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych.Papiery...
Gielda FX

Co to jest Benchmark ?

Benchmark (test porównawczy) jest standardem, który funkcjonuje jako punkt odniesienia. W branży finansowej wzorzec jest standardem pomiaru, który można wykorzystać do oceny...