Bank

Bank depozytariusz

Bank depozytariusz odnosi się do obiektu takiego jak biuro, budynek, a nawet magazyn, który działa jako depozytariusz do celów ochrony i przechowywania....
Giełda Inwestycje

Kraje Ameryki Łacińskiej

Kraje Ameryki Łacińskiej należą do grupy krajów rozwijających się, co oznacza, że ​​wzrost gospodarczy w tych krajach przewyższa i prawdopodobnie przekroczy te, które odnotowano...
Fundusz Algorytmiczny

Czym są fundusze algorytmiczne ?

Koncepcja algorytmiczna zakłada, że rynek można systematycznie pokonać tylko poprzez ścisłe stosowanie reguł zapisanych w formie formuły / modelu / algorytmu. Najważniejszą...
Inwestycje Giełdowe

Fundusz akcyjny

Fundusz akcyjny to fundusz inwestujący w akcje giełdowe, zwane także papierami wartościowymi. Fundusze akcyjne można porównać z obligacjami i funduszami pieniężnymi. Celem funduszu kapitałowego...
Inwestycje na Giełdzie

Kim jest Agent transferowy ?

Agent transferowy to podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszu. Konwertuje pieniądze zainwestowane w odpowiednią liczbę jednostek i zapewnia, że zamówienia złożone przez inwestorów, takie jak...
Inwestycje

Absolute Return

Absolute Return lub po prostu bezwzględna stopa zwrotu to miara zysku lub straty portfela inwestycyjnego wyrażona jako procent zainwestowanego kapitału. Przymiotnik „absolutny” stosuje się...
Forex Inwestycje

Wybór brokera forex

Czym kierować się przy wyborze brokera? To pytanie zadaje sobie niemal każdy inwestor, który decyduje się na wejście na Forex. I nie ma w tym...
Makler

Kim jest Makler Giełdowy? Zobacz jak nim zostać?

Makler papierów wartościowych (giełdowy) to polski standard zapewniający kwalifikacje zawodowe. Tytuł uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed Komisją Nadzoru Finansowego i wpisaniu...
Najgorsza waluta świata

Najgorsze waluty świata TOP3

Walutą nazywamy pieniądz obowiązującego w danym państwie.Najbardziej bezwartościowe waluty to te zdewaluowane, czyli waluty o obniżonej wartości względem złota lub walut zagranicznych. Jeśli odniesiemy wartość waluty względem...
Bloomberg

Bloomberg

Bloomberg Bloomberg prezentuje przez całą dobę wiadomości biznesowe i finansowe, kursy walut, kursy giełdowe, wiadomości z rynków finansowych i świata biznesu oraz wywiady ze specjalistami...