Pomnażać oszczędności można w każdym wieku

830

Na decyzję o rozpoczęciu oszczędzania nigdy nie jest za późno. Efektywne wykorzystywanie bieżących nadwyżek finansowych do budowania kapitału na przyszłość jest działaniem świadczącym o rozwadze i przezorności oszczędzającego, bez względu na etap życia, w którym obecnie się znajduje.

Po wypuszczeniu z domu rodzinnego własnych dzieci, po zaspokojeniu potrzeb związanych z mieszkaniem, samochodem czy zwiedziwszy wreszcie większość wymarzonych miejsc na świecie, człowiekowi może wydawać się, że wszystkie poważne inwestycje ma już za sobą. Stąd łatwo wysnuć wniosek, że gromadzenie dodatkowych zapasów gotówki nie ma logicznego uzasadnienia. Lepiej bowiem korzystać w pełni z bieżących dochodów niż budować kapitał z bliżej nieokreślonych powodów.
Oczywiście takie podejście do tematu reprezentują w większości przypadków osoby nie mające wystarczającej wiedzy na temat możliwości, jakie kryją w sobie nowoczesne formy oszczędzania. Mówiąc o możliwościach mamy na myśli osiągane średnie stopy zwrotu z ulokowanego kapitału, które umożliwiają uzyskiwanie ponadprzeciętnych rezultatów w niedługim horyzoncie czasowym.
Przy założeniu możliwości osiągania wysokiej rentowności z zainwestowanego kapitału może się okazać, że w perspektywie kilku czy kilkunastu najbliższych lat jesteśmy w stanie zgromadzić kapitał rzędu nawet 100 czy 200 tysięcy złotych. Takie środki zgromadzone na naszym koncie pozwalają na ponowne rozważenie wizji swojej przyszłości i postawienie przed sobą nowych, ambitnych planów.

Standardowo nie znaczy korzystnie

Rozważając możliwość rozpoczęcia procesu regularnego oszczędzania i analizując potencjalne efekty takiej decyzji z punktu widzenia oferowanych przez banki lokat czy innych produktów oszczędnościowych, ewentualny wysiłek może okazać się zbyt duży w stosunku do potencjalnych rezultatów naszego działania. Oferowane przez instytucje finansowe oprocentowanie, które zazwyczaj tylko w niewielkim stopniu przewyższa wysokość aktualnie notowanego poziomu inflacji, nie pozwala na osiągnięcie odczuwalnych efektów naszego działania.
Z drugiej strony mamy do dyspozycji szeroką ofertę towarzystw funduszy inwestycyjnych oferujących możliwości inwestowania w różnego rodzaju produkty finansowe umożliwiające zwielokrotnienie naszych zysków, które jednak obarczone jest dużym ryzykiem w obecnych niepewnych czasach. Jak w takim razie wybrać tą ofertę, która zapewni nam bezpieczeństwo i wyższy od średniej rynkowej zysk, skoro przedstawiciel każdego z funduszy będzie próbował każdą dostępną metodą wmówić nam, że to jego produkt jest unikalny na tle pozostałych? I co w sytuacji, jeżeli zaufamy zapewnieniom jednego z doradców, a po pewnym czasie jego prognozy okażą się błędne?
W obu przypadkach mamy oczywiście możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji decydując się na wyjście z niej ze stratą lub zapłacenie kary umownej za przedterminowe zerwanie umowy. W najlepszym przypadku, wypracowany skromny, niesatysfakcjonujący nas zysk zostanie pomniejszony o 19% podatek od zysków kapitałowych, który dodatkowo obniży rentowność całej inwestycji, a my ponownie staniemy przed koniecznością dokonania wyboru kolejnego produktu finansowego dla naszych środków.

Oferta najlepszych rozwiązań

Rozwiązaniem problemów z podjęciem decyzji o sposobie lokowania naszych oszczędności jest oferta produktów inwestycyjnych Vienna Life, która łączy w sobie zalety standardowych ofert regularnego oszczędzania z korzyściami unikalnymi w skali całego rynku produktów finansowych. Spróbujmy podsumować najważniejsze zalety, którymi cechuje się oferta produktowa Vienna Life:

  • Różnorodność dostępnych produktów inwestycyjnych w ramach pojedynczej oferty. Unikalna oferta Vienna Life opiera się w głównej mierze na umiejętnym łączeniu, w ramach pojedynczego produktu, ofert dziesiątek wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych z całego świata. Decydując się na inwestycję w produkt Vienna Life otrzymujemy możliwość inwestowania środków za pośrednictwem prawie stu renomowanych instytucji finansowych.
  • Możliwość wykorzystania ogólnoświatowych tendencji gospodarczych. Bogata oferta dostępnych funduszy inwestycyjnych pokrywa swym zasięgiem wszelkie kluczowe rynki na świecie. Możemy zatem inwestować z uwzględnieniem naszych preferencji dotyczących lokalizacji geograficznej inwestycji, sektorów gospodarki, rodzaju instrumentów finansowych czy wręcz dopuszczalnego poziomu ryzyka.
  • Możliwość osiągania wysokich stop zwrotu. Zróżnicowanie produktowe pozwala na przenoszenie środków pomiędzy funduszami i realizację zysków za pośrednictwem tych obszarów inwestycyjnych, które w danej sytuacji światowej gospodarki cechuje największy poziom wzrostu lub stabilności.
  • Dopasowanie długości trwania inwestycji do potrzeb Klienta. Oferta Vienna Life zakłada różnicowanie produktów również pod kątem czasu trwania inwestycji. Dla osób po 50 roku życia przygotowane zostały produkty, których planowany okres inwestycyjny wynosi tylko 5 lat.
  • Korzystna rozwiązania podatkowe. Przenoszenie środków pomiędzy poszczególnymi funduszami w ramach jednego produktu Vienna Life nie podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem Belki. W przypadku, w którym w związku z przewidywaniami dotyczącymi przyszłej sytuacji na rynkach zmieniamy strukturę naszego portfela inwestycyjnego, nasz wypracowany do tej pory zysk nie zostaje pomniejszony o 19% podatek. Dzięki temu wszystkie nasze środki pracują dla nas przez cały okres inwestycji umożliwiając osiągnięcie lepszego rezultatu na końcu okresu oszczędzania.
  • Fachowe doradztwo. Osobom nie mającym wystarczającej wiedzy na temat skutecznych sposobów inwestowania lub nie mających czasu na analizowanie bieżącej sytuacji gospodarki światowej, Vienna Life oferuje pomoc w zarządzaniu zainwestowanym kapitałem. Klienci Vienna Life otrzymują regularnie informacje dotyczące zauważalnych tendencji na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych oraz sugerowanych strategii inwestycyjnych w danej sytuacji. Dodatkowo Vienna Life umożliwia skorzystanie z oferty tzw. portfeli modelowych, czyli produktów bazujących na rekomendacjach własnych analityków rynkowych.