Instrumenty Udziałowe Rynku Kapitałowego w Polsce – dłużne, finansowe

Akcja to udziałowy papier wartościowy reprezentujący prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa posiadacza akcji w spółce akcyjnej, a w szczególności prawo do udziału w zyskach tej spółki.

 • Zależnie od rynku obrotu akcje mogą być notowane na rynku regulowanym, akcje notowane na rynku zorganizowanym – nieregulowanym lub akcje na rynku prywatnym.
 • Zależnie od przypisanych praw, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych: akcje uprzywilejowane; akcje zwykłe.
 • Zależnie od ograniczeń w obrocie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych: akcje imienne; akcje na okaziciela.

Dla akcji sprzedawanych w publicznej subskrypcji podstawowym dokumentem informacyjnym jest Prospekt emisyjny, udostępniany przez oferującego lub przez emitenta.

Liczba Transakcji
5za Rok
3 Brokerzy spełniający twoje kryteria
Uporządkuj wg
Ocena
Ocena
Cena
3 Brokerzy spełniający twoje kryteria
Metody Płatności
Parametry
Pomoc
Ocena
0 lub lepiej
Aplikacja Mobilna
0 lub lepiej
Koszt Transakcji
0€
Opłaty Roczne
0€
Ocena
Opłaty (za 12 miesięcy)€ 0.90
Zalety
Brak prowizji od handlu funduszami ETF i akcjami
Nieograniczony wolumen obrotu
Darmowy dostęp do analiz eksperckich
Koszt Transakcji
0 €
Opłaty Roczne
0 € za Miesiąc
Aplikacja Mobilna
9/10
Opłaty (za 12 miesięcy)€ 0.90
Kontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe. Niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Parametry
BondsCFDsCopy PortfolioETFsFundsKryptoStocks
Metody Płatności
Credit CardGiropayNetellerPaypalSepa TransferSkrillSofort
Informacje o Koncie
Konto z
200€
Depozyt
Opłaty za przewalutowanie
Fundusze ETF
250+
Opłaty za Brak Aktywności
10€ miesięcznie po 3 miesiącach
Lewar
1:30
Handel z Dźwignią
true
Min. Transakcja
25€
Akcje
2.000+
Opłaty za handel
Spread
Koszt wypłaty środków
5 USD
Opłaty za Transakcję
Obligacje
z 0,09%
CFD
z 0,09%
0€
Krypto
z 0,45%
DAX
0%
Fundusze ETF
0%
Fundusze
z 0,09%
Zmienne opłaty
Copytrader, Stop-loss
Akcje
0€
Kontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe. Niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Ocena
Opłaty (za 12 miesięcy)€ 0.20
Zalety
Platforma przyjazna dla początkujących inwestorów
Darmowe sygnały handlowe
Aplikacja na iOS i Android
Koszt Transakcji
0 €
Opłaty Roczne
0 € za Miesiąc
Aplikacja Mobilna
9/10
Opłaty (za 12 miesięcy)€ 0.20
70,48% inwestorów prywatnych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy
Parametry
BondsCFDsETFsFundsKryptoStocks
Metody Płatności
Credit CardNetellerPaypalSepa TransferSkrill
Informacje o Koncie
Konto z
500
Lewar
1:30
Handel z Dźwignią
true
Opłaty za handel
0.02
Opłaty za Transakcję
Obligacje
0.02
CFD
0.02
0.02
Krypto
0.02
DAX
0.02
Fundusze ETF
0.02
Fundusze
0.02
0.02
Akcje
0.02
70,48% inwestorów prywatnych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy
Ocena
Opłaty (za 12 miesięcy)€ 6.00
Zalety
Zerowe spready
Intuicyjna platforma handlowa
Autoryzowany i regulowany broker
Koszt Transakcji
0 €
Opłaty Roczne
0 € za Miesiąc
Aplikacja Mobilna
8/10
Opłaty (za 12 miesięcy)€ 6.00
Kontrakty CFD zaliczają się do grupy instrumentów finansowych wysokiego ryzyka. 75% inwestorów traci na nich pieniądze.
Parametry
BondsCFDsETFsFundsKryptoStocks
Metody Płatności
Credit CardGiropayNetellerPaypalSepa TransferSkrillSofort
Informacje o Koncie
Konto z
100€
Depozyt
0€
Fundusze ETF
10+
Opłaty za Brak Aktywności
10€
Lewar
1:30
Handel z Dźwignią
true
Min. Transakcja
1€
Akcje
200+
Opłaty za handel
0€
Koszt wypłaty środków
0€
Opłaty za Transakcję
Obligacje
0,1% - 0,5%
CFD
0,01% - 8%
Brak
Krypto
0,4% - 8%
DAX
0,1% - 0,5%
Fundusze ETF
0,01% - 0,5%
Fundusze
0,1% - 0,5%
0€
Stop-loss
Akcje
0€
Kontrakty CFD zaliczają się do grupy instrumentów finansowych wysokiego ryzyka. 75% inwestorów traci na nich pieniądze.

Najlepsze giełdy [y]

Polecany Broker
broker-logo
Kontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe. Niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Polecany Broker
broker-logo
Kontrakty CFD to złożone instrumenty finansowe. Niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzyz powodu dostępu do dźwigni finansowej. 72,6% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
Polecany Broker
broker-logo
70,48% inwestorów prywatnych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy
Polecany Broker
broker-logo
Kontrakty CFD zaliczają się do grupy instrumentów finansowych wysokiego ryzyka. 75% inwestorów traci na nich pieniądze.
Wybierz Brokera
Wybierz Brokera
Plus500
BOSSA
LYNX
mBank
Pekao
ING Polska
Alior
Santander
Millennium
Ocena
4.9
5.0
4.8
4.7
Ocena w Aplikacji Mobilnej
9/10
10/10
9/10
8/10
Min. Transakcja
25€1€N/A1€
Lewar
1:301:2001:301:30
Handel z Dźwignią
Ilość Akcji
2.000+2425N/A200+
Ilość ETFów
250+250+N/A10+
Koszt Transakcji
€0€0€0€0
Miesięczny Koszt
€0€0€0€0
Fundusze ETF
0%0,01-2%0.020,01% - 0,5%
Fundusze
z 0,09%0,01-2%0.020,1% - 0,5%
CFD
z 0,09%0,01-2%0.020,01% - 8%
Plan Oszczędności
Copytrader, Stop-lossN/AN/AStop-loss
Krypto
z 0,45%0,01-2%0.020,4% - 8%
Obligacje
z 0,09%0,01-2%0.020,1% - 0,5%
Opłaty za Handel
SpreadSpread0.020€
Koszt wypłaty środków
5 USD0€N/A0€
Opłaty za Brak Aktywności
10€ miesięcznie po 3 miesiącach0€N/A10€
Depozyt
Opłaty za przewalutowanie0€N/A0€
Nocna Pozycja CFD
Zmienne opłaty0€0.020€
Credit Card
Giropay
Neteller
Paypal
Sepa Transfer
Skrill
Sofort

Jednocześnie emitenci akcji notowanych na rynku regulowanym mają obowiązek przekazywać do publicznej wiadomości określone przepisami prawa bieżące i okresowe informacje. Lista spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, jest dostępna na stronie www.gpw.pl.

W przypadku akcji notowanych na rynku zorganizowanym – nieregulowanym remitenci mogą mieć obowiązek udostępniania do publicznej wiadomości określonych przepisami obowiązującymi na tym rynku informacji i dokumentów informacyjnych.

Akcje mogą podlegać wtórnemu obrotowi na rynku regulowanym (w Polsce Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA), na rynku zorganizowanym – nieregulowanym lub na rynku prywatnym.

 • Depozyt zabezpieczający Brak wymogów
 • Opis składników Instrument prosty
 • Gwarancje Brak
 • Dźwignia finansowa Brak
 • Zmienność ceny Wysoka
 • Ryzyko płynności Niskie / średnie / wysokie – zależnie od rynku obrotu oraz od kształtowania się popytu i podaży na poszczególne akcje.
 • Ryzyko stopy procentowej Niskie
 • Ryzyko kredytowe Niskie

Akcje są jednymi z najpopularniejszych instrumentów finansowych

Na rynku dostępnych jest wiele instrumentów finansowych. Spośród wielu aktywów najbardziej znane to: akcje, obligacje, kontrakty terminowe oraz instrumenty pochodne.

Akcje Groszowe

Notowane są na giełdzie papierów wartościowych. Inwestorzy często wybierają je jako jedne z aktywów dla swoich inwestycji. Zmiana stóp procentowych nie ma żadnego wpływu na ich wartość. Te instrumenty finansowe są dostępne na platformach popularnych brokerów.

Początkujący inwestorzy, zanim zabiorą się za inwestycje na rynku instrumentów finansowych, powinni poszukać odpowiedzi na pytania:

 • jakie są rodzaje instrumentów finansowych?
 • czym są jednostki uczestnictwa?
 • czym są obligacje?
 • czym są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi?
 • jaka jest wysokość ryzyka inwestowania w instrumenty finansowe takie jak papiery wartościowe, kontrakty terminowe, obligacje lub instrumenty pochodne?

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.

Czym są akcje?

akcje kursy wzrosty i spadki Akcje to rodzaj papierów wartościowych emitowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Właściciele akcji nazywani są akcjonariuszami.

Są oni współwłaścicielami majątku spółki akcyjnej, której akcje zostały dopuszczone do handlu za pomocą publicznego rynku kapitałowego.

Mówiąc inaczej, akcje to papiery wartościowe (instrumenty rynku), które potwierdzają udział jakiegoś podmiotu, na przykład osoby fizycznej lub osoby prawnej, w zysku wypracowanym przez spółkę akcyjną. Spółka akcyjna nazywana jest emitentem akcji.

Można je podzielić na zwykłe i uprzywilejowane. Uprzywilejowane oznaczają, że akcjonariusz ma dodatkowe uprawnienia takie jak na przykład prawo do dywidendy lub prawo głosu podczas zgromadzenia akcjonariuszy.

Jest jeszcze więcej podziałów tego instrumentu finansowego, ale tym zajmę się w dalszej części artykułu.

Jak działają akcje rynku kapitałowego?

W celu pozyskania środków na rozwój działalności, spółki emitują akcje. Akcje wyrażają własność aktywów spółki i mogą być emitowane tylko przez spółki akcyjne.

podział rynku kapitałowego Pierwsza emisja akcji przez spółkę nazywana jest pierwszą publiczną ofertą akcji, czyli Initial Public Offering (IPO). Po emisji akcji spółka jest publicznie notowana, a jej akcje znajdują się na giełdzie papierów wartościowych.

W celu pozyskania kapitału spółka może emitować dodatkowe akcje. Szerokie grono inwestorów zwraca uwagę na instrument finansowy IPO. Jest pierwszą okazją do zakupu akcji dynamicznie rozwijającej się spółki.

W przypadku akcji wykupujesz jednostki uczestnictwa.

Jakie wyróżniamy rodzaje akcji?

Instrumenty rynku pieniężnego, jakimi są akcje, możemy podzielić na:

 • Akcje imienne – ten papier wartościowy zawiera imię i nazwisko akcjonariusza. Prawo do tych instrumentów finansowych posiada tylko osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest wskazana w dokumencie akcji. W tym przypadku obowiązkiem zarządu spółki jest prowadzenie księgi akcyjnej. Wpisane są w niej dane osób, które mają prawo do instrumentu finansowego. Instrument finansowy możesz opłacić w 25% przed jego objęciem.
 • Akcje na okaziciela – są przeciwieństwem powyższego instrumentu finansowego. Każdy posiadacz akcji ma do nich prawo. Nie są powiązane z konkretną osobą fizyczną lub prawną. W dokumencie akcji nie ma jej danych. Te instrumenty finansowe będą przedmiotem obrotu na giełdzie. Przed ich objęciem musisz opłacić je w całości.

Jak jeszcze dzielimy omawiane instrumenty rynku pieniężnego?

Biorąc pod uwagę formę pokrycia, akcje możemy podzielić na:

 • Akcje gotówkowe – ten instrument finansowy pokrywasz wkładem pieniężnym. Wydane zostaną w zamian za wkład pieniężny, który płacony jest przez akcjonariuszy. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość wydania po dokonaniu płatności co najmniej 25% wartości. Będą akcjami imiennymi do momentu, w którym opłacisz 100% wartości.
 • Akcje aportowe – w przypadku tego instrumentu finansowego główną cechą jest pokrycie wkładem niepieniężnym. To znaczy, że wydane zostaną w zamian za wkłady rzeczowe nazywane aportami. Aportami mogą być na przykład nieruchomości lub wartości prawne i niematerialne. Będą one akcjami imiennymi do momentu zatwierdzenia przez zgromadzenie akcjonariuszy, sprawozdania finansowego za drugi rok obrotowy spółki.

Czy to koniec podziału instrumentów finansowych, jakimi są akcje?

To jeszcze nie koniec podziału. Ze względu na uprawnienia akcjonariuszy dzielimy je na:

 • Akcje zwykłe – wszyscy posiadacze tego instrumentu finansowego mają takie same prawa, które z niego wynikają. Ich właściciele mają prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy razem z prawem głosu. Mają prawo do dywidendy, poboru oraz w razie likwidacji spółki- prawo do podziału majątku. Ten instrument finansowy reprezentuje częściową własność kapitału akcyjnego oraz mają prawo być przedmiotem handlu na giełdzie.
 • Akcje uprzywilejowane – akcjonariusze w przypadku tych instrumentów finansowych posiadają pewne przywileje. Na przykład mogą mieć pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy. Mogą im przysługiwać na jedną akcję dwa głosy – w przypadku uprzywilejowania głosu. Te instrumenty finansowe nie mają prawa być przedmiotem handlu na giełdzie.

Gdzie kupić papiery wartościowe?

Inwestowanie w instrumenty finansowe, jakimi są papiery wartościowe takie jak akcje, może wydawać się trudne.

W przypadku nowych inwestorów, którzy nie znają rynku finansowego, ani nie zetknęli się z papierami wartościowymi, dokonywanie transakcji kupna lub sprzedaży aktywów może sprawić kłopot.

Jeśli zastanawiasz się którego brokera wybrać to mogę Ci podpowiedzieć, że któregoś z tych:

1. eToro

Logotyp eToro (zielony)

 • Możesz handlować z dźwignią do 30x.
 • Wygodne wpłacanie i wypłacanie środków przelewem.
 • Funkcja kopiowania zagrań najlepszych graczy.
 • Brak prowizji od zakupu akcji i funduszy ETF.

Przeczytaj pełną recenzję eToro!

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.

2. Alvexo

Alvexo-logo

 • Ponad 450 instrumentów finansowych w ofercie;
 • 2 platformy transakcyjne do wyboru;
 • Sygnały handlowe w programie Alvexo Plus;
 • Brak prowizji od transakcji.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
76.22% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.

3. Libertex

Libertex logotyp

 • Dane rynkowe aktualizowane w czasie rzeczywistym.
 • Narzędzia zarządzania ryzykiem.
 • Sygnały handlowe w aplikacji.

Poznaj opinie o Libertex!

Czym jest Giełda Papierów Wartościowych (GPW)?

Giełda Papierów Wartościowych Giełda to rynek podobny do innych giełd na przykład samochodów lub innych towarów z jedną zasadniczą różnicą- jest rynkiem scentralizowanym.

Oznacza to, że handel instrumentami finansowymi – w tym przypadku (na przykład akcje, opcje, obligacje lub kontrakty) odbywa się dla każdego inwestora na tych samych warunkach.

W przypadku GPW wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży zbiera się razem. Na podstawie ich wartości wyznacza się kurs kupna oraz sprzedaży wszystkich aktywów na rynku.

W uproszczeniu, jeśli danego dnia zleceń kupna będzie więcej i na większą wartość cena będzie rosnąć. Jeśli zleceń sprzedaży będzie więcej i największą wartość, cena będzie spadać.

Jakie instrumenty finansowe znajdziesz na Giełdzie Papierów Wartościowych?

Na Giełdzie Papierów Wartościowych handluje się takimi instrumentami finansowymi jak:

 • akcje
 • opcje
 • kontrakty terminowe
 • certyfikaty
 • obligacje

Tysiące kupujących i sprzedających szukają okazji do inwestowania. Kupują lub sprzedają akcje, obligacje, opcje, kontrakty terminowe lub instrumenty pochodne po korzystnej cenie.

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.

Czym są obligacje?

Obligacje to instrument finansowy, w którym emitent jest dłużnikiem obligatariusza, czyli nabywcy obligacji. Ten papier wartościowy jest formą pożyczki udzielonej emitentowi przez nabywcę obligacji.

Czym są obligacje W tym przypadku emitent musi zwrócić tę pożyczkę wraz z odsetkami. Obligacje to instrument finansowy, który jest w miarę bezpieczną formą inwestowania.

Czym są instrumenty pochodne?

Instrumenty pochodne to inaczej derywaty. Trochę różnią się od pozostałych instrumentów finansowych. Są to instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi.

Cechą charakterystyczną instrumentów pochodnych jest to, że ich wartość jest związana z instrumentami bazowymi. Są nimi zazwyczaj instrumenty rynku kapitałowego takie jak akcje, obligacje, kontrakty.

Instrumenty pochodne są to instrumenty finansowe, które są kontraktem między dwoma stronami. Ze względu na relacje występujące pomiędzy nimi wyróżniamy:

 • kontrakty terminowe – czyli instrumenty „symetryczne”. Tutaj obie strony przyjmują zobowiązania.
 • opcje – czyli instrumenty „asymetryczne”. Tuta jedna ze stron nabywa prawo, a druga przyjmuje zobowiązanie.

Czym są kontrakty terminowe?

Ten instrument finansowy jest umową sprzedaży, w której nabywca zobowiązuje się do kupienia, a sprzedający do sprzedaży w ściśle określonym czasie.

Transakcja dokonuje się po cenie określonej w momencie zawarcia transakcji przez obie strony. Ten instrument finansowy należy do instrumentów pochodnych.

Opcje giełdowe należą do kolejnych instrumentów finansowych na GPW

wykresy akcji nachodzące na siebie Opcje należą do instrumentów finansowych, które są przedmiotem handlu na giełdzie. Opcje są instrumentami, które dają jej posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży jakiegoś dobra po z góry ustalonej cenie.

Sprzedaż można zrealizować w dniu, w którym opcje wygasną (opcje europejskie), w dowolnym dniu od czasu zawarcia opcyjnego kontraktu do daty wygaśnięcia opcji włącznie (opcje amerykańskie) lub w konkretnie określonym terminie (opcje bermudzkie).

W przeciwieństwie do kupującego, sprzedający opcje zobowiązany jest do sprzedania lub nabycia danego dobra od nabywcy, jeżeli nabywca zechce z posiadanego prawa skorzystać.

W praktyce opcje są realizowane, jeśli cena jest lepsza niż oferowana w danym czasie. Zysk nabywcy jest różnicą pomiędzy ceną rynkową a cena realizacji opcji.

Certyfikaty są kolejnym sposobem na inwestycje

Kolejnym rodzajem aktywów i formą inwestycji są certyfikaty inwestycyjne. Te instrumenty finansowe emitowane są przez zamknięte fundusze inwestycyjne.

Certyfikat to papier wartościowy na okaziciela, dlatego może być notowany na giełdzie. Tak jak inne instrumenty finansowe, które podlegają emisji na GPW, podlegają wycenie rynkowej.

Fundusze inwestycyjne jako jednostki zbiorowego inwestowania

Ich celem jest inwestowanie w instrumenty finansowe środków wpłaconych przez klientów. Głównym celem ich aktywów są papiery wartościowe. Fundusz inwestycyjny (np. fundusz inwestycyjny bitcoin) dokonuje zakupu jednostki uczestnictwa w charakterze pośrednika.

Ze zbiorowego inwestowania korzystają ci, którzy nie znają instrumentów finansowych.

Innym powodem korzystania ze zbiorowego inwestowania jest dostęp do aktywów i instrumentów finansowych, które nie są dostępne dla drobnych inwestorów. Jeśli nie masz czasu albo po prostu nie wiesz jakie instrumenty finansowe wybrać, skorzystaj ze zbiorowego inwestowania.

Jak rozpocząć proces inwestycji w instrumenty finansowe?

Akcje są instrumentami finansowymi rynku finansowego, które notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednakże, aby dokonać inwestycji, nie można po prostu przyjść na giełdę i kupić prawa do oferowanych tam aktywów.

W tym celu należy otworzyć rachunek inwestycyjny u brokera lub w domu maklerskim. To tam dokonuje się zakupu i sprzedaży różnego rodzaju aktywów i jednostki uczestnictwa.

Na przykład instrumentów pochodnych, jak również instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi.

Brokerzy tacy jak eToro lub Libertex oferują możliwość inwestycji w różnych instrumentów finansowych i szereg rozmaitych aktywów. Popularnymi instrumentami finansowymi są obligacje, kontrakty terminowe, instrumenty dłużne. Inwestorzy mogą skorzystać również z instrumentów pochodnych.

Papiery wartościowe są szczególną cechą domów maklerskich. Często oferują również instrumenty niebędące papierami wartościowymi.

Jakie jest ryzyko inwestowania w instrumenty finansowe?

Inwestorzy zajmujący się instrumentami finansowymi takimi jak papiery wartościowe muszą liczyć się z ryzykiem, że stracą na wartości. Ryzyko dotyczy wszystkich aktywów rynku finansowego.

Zarówno papierów wartościowych, jak i walut czy towarów. Tak jak w przypadku pozostałych instrumentów finansowych rynku kapitałowego, możesz osiągnąć zyski lub ponieść straty.

Kiedy kupujesz akcje, musisz wiedzieć, że są to ryzykowne instrumenty finansowe. O tym, jak kupić akcje przeczytasz tutaj. Handel tymi instrumentami wiąże się z możliwością utraty kapitału. Ich cena w momencie sprzedaży może stracić na wartości.

Ryzyko inwestycji jest zależne od instrumentu finansowego. Niektóre rodzaje instrumentów są obarczone większym lub mniejszym ryzykiem.

Ryzyko konkretnego instrumentu finansowego, jak na przykład akcje danej spółki są zależne od wyników finansowych tej spółki i rynku, na którym operuje. Niestety ryzyka nie da się uniknąć. W przypadku utraty wartości aktywów nie należy wpadać w panikę i nie sprzedawać wszystkich jednostek uczestnictwa.

Wyróżniamy dwa rodzaje ryzyka:

 • Ryzyko rynkowe (systematyczne) – to ryzyko dotyczy wszystkich uczestników rynku jednakowo i związane jest z ogólną sytuacją na rynku. Nie można mu zapobiec. Ryzyko recesji może być związane na przykład z wystąpieniem kryzysu.
 • Ryzyko specyficzne – w tym przypadku jest związane z sytuacją ekonomiczna konkretnej spółki i zależy od decyzji podejmowanych przez jej zarząd. Na przykład ryzyko może wzrosnąć, gdy spółka wejdzie na nowy rynek, jest w kiepskiej sytuacji finansowej lub zostanie przejęta.

Aby zmniejszyć ryzyko, inwestorzy powinni zdywersyfikować swoje aktywa. Należy w tym celu inwestować w spółki z różnych branż i różnym doświadczeniem na giełdzie.

Podsumowanie

Szeroką ofertę instrumentów finansowych znajdziesz na przykład u eToro. Ten broker kontrolowany jest przez CySEC, więc możesz być spokojny o bezpieczeństwo swojego kapitału.

Tak samo jest w przypadku Libertex.

Oprócz akcji znajdziesz u nich wiele innych instrumentów finansowych. Przetestuj je wszystkie na koncie demonstracyjnym. Tym samym nie ryzykujesz utraty wpłaconych środków.

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.

Artykuły

Ola jest absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Już na studiach zajęła się handlem na rynkach finansowych. Dodatkowe zajęcie wkrótce zaczęło przynosić spodziewane zyski i hobby zmieniło się w prawdziwą pasję. Dziś Ola dzieli się widzą nabytą w trakcie i po studiach, by pomagać początkującym w stawianiu swoich własnych pierwszych kroków.