czwartek, 11 lipca, 2024
Strona główna Wskaźniki Analizy Technicznej Wskaźnik ATR czyli Average True Range

Wskaźnik ATR czyli Average True Range

STOP LOSS

2139
ATR czyli Average True Range (średnia rzeczywistego zasięgu zmiany ceny) – to wskaźnik giełdowy wynaleziony przez Wellesa Wildera. ATR pokazuje jaka zmienność panuje na rynku czyli jaki jest zakres wahań cen w danym okresie. Dzięki temu jesteśmy w stanie oddzielić rzeczywisty kierunek od typowego szumu informacyjnego. Walory na których odczyty ATR są niskie sugerują niską zmienność cenową natomiast instrumenty z wyższymi odczytami sugerują wyższą zmienność. Wiedza ta pozwala na dostosowanie swoich działań do danego typu rynku. Przydaje się także przy umieszczaniu zleceń obronnych, które mogą być ustawione poza zakresem zmienności występującym w danym okresie czasu, przez co ryzyko ich aktywacji przez przypadkowy ruch (szum) jest mniejsze.

Stosowanie wskaźnika ATR

Odczyt wskaźnika ATR maleje kiedy zmienność spada czyli wtedy, gdy świece będę mniejszych rozmiarów, pokazując konsolidację. Może on posłużyć jako potwierdzenie konsolidacji np. gdy zauważymy, że na wykresie tworzy się formacja trójkąta – odczyt ATR podpowie nam czy rzeczywiście zaczyna postępować kompresja ceny czyli czy w ogóle warto takim trójkątem czy inną formacją się zainteresować. W momencie wybicia z danej formacji wskaźnik ATR powinien wzrastać co wskazuje na rosnącą zmienność i pewne ożywienie po okresie konsolidacji. Służy więc on także do potwierdzania różnego rodzaju wybić.

Najczęściej ATR jest jednak wykorzystywany do ustawiania zleceń stop loss. Gdy zmienność na rynku jest duża zlecenia ochronne powinny być ustawione dalej od ceny wejścia, tak aby pozycja nie była wybita poprzez przypadkowe ruchy cenowe. W przypadku niskiej zmienności nie ma sensu ustawiać szeroko stop lossów.

Nie jest więc to typowe wskaźnik, który daje jasne sygnały kiedy należy kupić a kiedy sprzedać. Spełnia swoje zadanie polegające na informowaniu o stanie rynku oraz potwierdza różnego rodzaju wybicia, w tym zmianę trendu bocznego na wzrostowy lub spadkowy.

Co ciekawe, wskaźnik ATR częśći graczy służy do zajmowania pozycji, mimo tego, że nie wskazuje zazwyczaj na zwrotne momenty na rynku. W jaki sposób dokonać otwarcia nowej pozycji na jego podstawie?

Odczyt ATR wskazuje, że aktualna zmienność to np. 65 pipsów dla wykresu H4. Jeżeli operujemy właśnie na tym interwale czasowym, ustawiamy zlecenie obronne SL właśnie w takiej odległości od poziomu, w którym zdecydowaliśmy się otworzyć pozycję krótką. Takie postępowanie daje nam duże szanse na to, że nie zostaniemy wyrzuceni ze stratą na przypadkowym ruchu ceny.

Jednym z najczęstszych problemów i wyzwań, przed którymi staje początkujący inwestor, jest jak najlepsza realizacja zysków. Często zdarza się tak, że kupione akcje spółki ABC szybko rosną ku naszej radości i już po kilkunastu dniach moglibyśmy zrealizować kilkunastoprocentowy zysk, ale daje znać o sobie nasza zachłanność. Może jeszcze urośnie, widzę tu potencjał na 50% zysku i taniej nie sprzedam.
Te fałszywe przekonania, którymi siebie karmimy, powodują, że nawet gdy akcje zaczną tanieć, i to poniżej poziomu naszego wejścia w transakcję, dalej trzymamy się tych akcji czekając na 50% zysk.Aby zminimalizować emocje towarzyszące wychodzeniu z transakcji, potrzebny jest skuteczny system transakcyjny, który jasno określi moment wyjścia z transakacji. Ciekawą alternatywą jest właśnie system stop lossów bazujący na oscylatorze ATR. Oscylator ATR bierze pod uwagę zmienność, czyli wahania kursu spółki.Bieżąca wartość oscylatora ATR jest używana w formule stop lossa (którego popularną nazwą jest ATR Trailing Stop Loss) która wyznacza nam procentową odległość od ceny. Jako że cena ulega zmianom, tym samym zmienia się odległość od ceny. Na wykresie dana odległość widnieje jako linia, która reprezentuje nasz poziom stop lossa. Zamknięcie się ceny poniżej tej linii możemy traktować jako sygnał wyjścia.

Metody inwestowania z ATR

Nie ma jednego przepisu, który mówi, jak używać ATR. Należy go traktować jako dodatkowe narzędzie, które pomoże nam skuteczniej inwestować.
Najbardziej oczywistą metodą jest kupno po zamknięciu się ceny powyżej linii ATR i czekanie aż trend się skończy i cena zamknie się poniżej linii ATR.

Najlepiej ATR sprawdza się w silnych trendach. Wtedy mamy szansę wejść wcześnie w transakcję i zamknąć ją blisko szczytu. Dobry przykład to ABPL na dziennym wykresie:

Gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku ruchu bocznego. Wtedy ATR generuje wiele fałszywych sygnałów, jak widać poniżej. Ale tą wadę można łatwo wybaczyć, bo w końcu ile jest systemów, które dobrze działają w ruchu bocznym?

ATR nałożony na wykres dzienny Elbudowy:

Dobrym pomysłem jest dodatkowa weryfikacja sygnału ze średnią 200-sesyjną. Jeśli kurs znajduje się pod średnią i trend spadkowy jest widoczny, wtedy sygnały kupna ATR należy brać z rezerwą. Gdy kurs jest ponad średnią, możemy ryzykować większą część kapitału.

Jak widać na załączonych przykładach, w przypadku silnego trendu, ATR dość dobrze radzi sobie z korektami i skutecznie powstrzymuje nas przed przedwczesnym zamknięciem pozycji. Oczywiście nie da nam sygnału na samym szczycie, ale często możemy liczyć na sygnał wyjścia dość blisko szczytu, mając za sobą zgarniętą większą część ruchu w górę. Na pewno warto zainteresować się tym narzędziem, bo często uchroni nas przed przedwczesną realizacją zysków.

ATR na tygodniowych wykresach

Na dziennych wykresach jest dużo szumu, który czasem skutecznie zakłóca nam obecny obraz sytuacji. Inwestujący długoterminowo, lub pomnażający swój kapitał na IKE, mogą rozważyć inwestycje bazujące na sygnałach powstałych na wykresach tygodniowych. W dłuższym terminie ATR uchroni nas od zbyt dużych strat i zbyt wczesnej realizacji zysków. Poniżej przykład indeksu WIG20 w widoku tygodniowym i nałożonym ATR: