Wskaźnik Momentum

4214
Dzisiaj bierzemy na celownik wskaźnik Analizy Technicznej o nazwie Momentum, czyli Pęd. Jest to jeden z podstawowych wskaźników pomiaru impetu kursu cenowego z uwzględnieniem okresu czasu.

Innymi słowy wskaźnik Momentum pokazuje:

  • sygnał kupna, gdy jego wartości rosną w okolicach poziomu oporu kursu cenowego;
  • sygnał sprzedaży, gdy jego wartości maleją w okolicach poziomu wsparcia kursu cenowego.
Poruszając kwestię ustawień wskaźnika należy zaznaczyć, że mamy możliwość zmiany tylko jednego parametru – liczby n okresów dla których jest liczony wskaźnik Momentum. Mianowicie, im mniejszą przyjmiemy liczbę n okresów do ustawień wskaźnika tym będzie on wrażliwszy na wahania kursu cenowego, zaś jeżeli zwiększymy liczbę n okresów wówczas zauważymy zmniejszenie obrazowanej wrażliwości naszego wskaźnika.
Wskaźnik Momentum
A teraz czas na przykładową metodę analizy wykresów cenowych z użyciem wskaźnika Momentum. Proszę o dokładne przyjrzenie się poniższemu rysunkowi.
Wskaźnik Momentum 1
Opiszę po kolei to co powinniście zauważyć na rysunku. Otóż po pierwsze panuje trend wzrostowy, który oznaczyłem niebieską linią. Następnie zauważamy uformowanie się dywergencji sygnalizującej spadki (czerwona linia), ale jeszcze nie dokonujemy transakcji sprzedaży. Patrzymy dalej i widzimy, że ukształtowała się formacja podwójnego szczytu (formacja odwrócenia trendu wzrostowego- to jest też nasz poziom oporu), którą zaznaczyłem zieloną linią. Czekamy dalej i widzimy, że wartości wskaźnika Momentum zaczynają maleć (gdyby wartości wskaźnika Momentum rosły w okolicy poziomu oporu zastanawialibyśmy się nad dokonaniem transakcji kupna, lecz tak nie jest, a ponadto wcześniej zaistniały sygnały sprzyjające dokonaniu transakcji sprzedaży), a cena przebija linię trendu wzrostowego. Dopiero w chwili, gdy świeca cenowa zamknie się pod linią trendu wzrostowego powinniśmy zająć pozycję short, czyli pozycję sprzedaży. Z kolei kiedy powinniśmy zamknąć transakcję sprzedaży? Otóż możemy tego dokonać w chwili, gdy cena przebije linię trendu spadkowego, którą zaznaczyłem na wykresie cenowym różowym kolorem.

Podsumowanie

Aby zająć transakcję sprzedaży powinniśmy poczekać na wystąpienie KILKU sygnałów:
  • pojawienie się dywergencji na wskaźniku Momentum, która zapowiada spadki;
  • ukształtowanie się formacji podwójnego szczytu, która zapowiada odwrócenie trendu wzrostowego;
  • malejące wartości wskaźnika Momentum;
  • zamknięcie się świecy cenowej pod linią wcześniej wyznaczonego trendu wzrostowego.
Naturalnie przedstawiona metoda analizy wykresów za pomocą wskaźnika Momentum miała generalnie na celu ukazanie Wam możliwości tego narzędzia, toteż dlatego pokazana metoda może być modyfikowana na różne sposoby.