Czym są Opcje Binarne

opcje binarne

2413

Czym są opcje binarne?

Opcje binarne to popularne instrumenty finansowe, w przypadku których zamiast dokonywania zakupu akcji i oczekiwania w nadziei na wzrost ich wartości, prognozuje się, czy wartość akcji (lub innych aktywów) wzrośnie, czy zmaleje w ciągu ustalonego okresu czasowego. Jeśli kierunek zmiany wartość aktywów (w górę lub w dół) w określonym czasie pokryje się z Twoją prognozą, wówczas oznacza to zysk z inwestycji. Jeśli okaże się przeciwnie, wtedy tracisz zainwestowane pieniądze.

Termin binarny odnosi się do dowolnego systemu, w którym występują tylko dwie opcje. W przypadku opcji binarnych zyskujesz lub tracisz na pełnej kwocie inwestycji. Mimo, że może to brzmieć na początku jako ryzykowna forma inwestowania, w rzeczywistości jednak jest to łatwe do przewidzenia, ponieważ z góry dokładnie wiadomo, ile można stracić lub zyskać na każdej z opcji.

Aby móc inwestować w opcje binarne, należy skorzystać z usług licencjonowanych brokerów. Korzystając z serwisów brokerskich możliwe jest określenie aktywów, dla których zostaną nabyte opcje, kwoty do zainwestowania oraz czasu wygaśnięcia opcji. Po dokonaniu inwestycji w opcje użytkownik obserwuje zmiany zachodzące w wartości aktywów, aby przekonać się, czy jego prognoza była prawidłowa, czy nie.

Opcje binarne są obecnie jednym z najbardziej popularnych instrumentów inwestycyjnych ze względu na dużą prostotę inwestowania oraz przejrzystość, jeśli chodzi o ryzyko i potencjalne kwoty zwrotu z inwestycji.

Transakcje na rynku opcji binarnych to jeden z najefektywniejszych sposobów uzyskania wysokiej stopy zwrotu z inwestycji finansowej, w krótkim przedziale czasowym. Zamiast kupowania aktywów, opcja binarna pozwala inwestorowi przewidzieć, w którym kierunku pójdzie wartość aktywa w określonym czasie. Kiedy kupujący, zwany też inwestorem, zdecyduje się na zakup opcji binarnej poprzez platformę, broker przygotuje kontrakt pozwalający inwestorowi na zakup wymienionego aktywa po ustalonej cenie i w określonym czasie.

Inwestowanie w opcje binarne jest proste i polega na wykonaniu jedynie trzech kroków:

  • Po pierwsze, inwestor musi zadecydować, w jaki aktyw chce zainwestować,
  • po drugie wybrać kwotę inwestycji
  • i po trzecie zadecydować o kierunku ruchu opcji.

Inwestycje w opcje binarne mają tylko dwa możliwe wyniki i przed zakupem jakiejkolwiek opcji, inwestor jest świadom obu z nich. To dlatego opcje binarne są powszechnie nazywane (FROs) opcje o ustalonym zwrocie, opcje cyfrowe lub opcje typu wszystko-albo-nic. Same nazwy wskazują na nieodłączne 0-1 właściwości tego typu opcji.

Oto przykład jak wygląda opcja binarna u brokera opcji:

Inwestor chce zakupić za 100$ opcję binarną na ropę i uważa, że w określonym czasie cena akcji ropy wzrośnie w porównaniu z ceną w momencie zakupu. Jeśli przewidywanie inwestora jest prawidłowe broker oferuje na przykład 80% zwrotu inwestycji.

Oto możliwe wyniki dla tej opcji binarnej:

1 – Jeśli cena akcji ropy po upływie 5 godzin jest wyższa, wtedy inwestor otrzyma od brokera opcji wypłatę 180$.

0 – Jeśli cena akcji ropy jest niższa na koniec tego okresu, wtedy inwestor nie dostanie nic.

Dlaczego opcje binarne są wyjątkowe?

Oto 3 aspekty, które odróżniają opcje binarne od prostych opcji często zwanych opcjami waniliowymi:

Opcje proste/waniliowe Opcje binarne
Termin wygaśnięcia Wygasa miesięcznie lub kwartalnie Wygasa w ciągu godziny, dnia, tygodnia lub miesiąca
Wypłata Zależna od ilości zmian w cenie danego aktywa Ustalona w momencie zakupu

W pieniądzu: 70%

Poza pieniądzem: 0%

Realizacja W dowolnym momencie przed terminem wygaśnięcia Nie może być zrealizowana przed terminem wygaśnięcia

Istotne jest zrozumienie, jak te różnice wpływają na Twoją inwestycję:

Po pierwsze, opcje binarne wygasają na koniec godziny, dnia, tygodnia lub miesiąca, a więc zyski powstają nieomalże natychmiast w przeciwieństwie do innych opcji, które mogą nie wygasać przez wiele miesięcy lub dłużej.

Po drugie, w opcjach binarnych mamy do czynienia z zarządzaniem ryzykiem, z powodu określonej z góry stałej stopy wypłaty. Natomiast wypłaty dla innych rodzajów opcji zależą od stopnia zmiany w cenie danego aktywa.

Po trzecie, gdy opcja binarna zostanie już zakupiona, jesteś z nią związany do momentu jej wygaśnięcia, w przeciwieństwie do innych opcji, które mogą być kupowane i sprzedawane w dowolnym momencie, przed terminem wygaśnięcia.

Jeśli szukasz interesującego i wysoko zyskownego sposobu na handel akcjami na rynku online, wybierz odpowiedniego brokera opcji binarnych. Opcje binarne to doskonały sposób na inwestowanie swoich pieniędzy. Handel na platformie jest prosty i szybki.

 

OPCJE BINARNE- SŁOWNIK POJĘĆ

Słownik Forex
Słownik Forex

Analiza techniczna – metoda analizy, która opiera się na badaniach historii cen na wykresach w celu przewidywania zmiany cen w przyszlości.

Analiza fundamentalna – metoda analizy oparta na obserwowaniu obecnej sytuacji ekonomicznej opierając się na wiadomościach, które mają wpływ na określone aktywo w celu przewidywania zmiany cen w przyszłości.

Akcje – rodzaj papierów wartościowych, których właściciele mają prawo otrzymać część zysku spółki.

Aktywa podstawowe – pary walutowe, surowce, indeksy oraz akcje na podstawie których opierają się opcje binarne.

Aktualny kurs – cena aktywów.

Bonus – dodatkowe środki na inwestowanie oferowane przez platformę uTrader.

Balans– kwota środków na koncie platformy uTrader.

Cena otwarcia – jest to cena aktywa w momencie otwarcia pozycji.

Czas wygaśnięcia – jest to określony dzień i godzina w której opcja wygaśnie.

Cena wygaśnięcia – cena aktywów w momencie wygaśnięcia opcji.

Depozyt – kwota pieniędzy, którą inwestor deponuje na własne konto na platformie uTrader.

Funkcja podwojenia – funkcja pozwala na inwestowanie w to samo aktywo ponownie na tych samych warunkach, ale przy obecnym kursie.

Funkcja sprzedaj – funkcja, która pozwala zamknąć opcję przed czasem jej wygaśnięcia.

Funkcja wydłużenia – funkcja, która pozwala opóźnić czas wygaśnięcia opcji.

FAQ – rozdział najczęściej zadawanych pytań.

Godziny handlu – czas pracy podstawowych giełd światowych.

Giełda – platforma handlowa na rynku papierów wartościowych.

Indeksy – pokazują zmianę wartości określonej grupy papierów wartościowych.

Non-farm Payrolls (NFP) – jeden z najważniejszych wskaźników na rynku finansowym USA, który wskazuje poziom zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Publikacja tego wskaźnika określa dalszy wzrost lub spadek wartości dolara amerykańskiego. Dane są publikowane w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Obrót – wspólna ilość otwartych transakcji.

Opcje binarne – sposób inwestowania, który polega na prognozowaniu ruchu ceny aktywów w trakcie określonego z góry okresu.

Opcje turbo – rodzaj opcji binarnych, kórych czas wygaśnięcia wynosi 30/60/120/300 sekund.

Opcje długoterminowe – rodzaj opcji binarnych, których czas wygaśnięcia wynosi 1 lub więcej dni.

Opcje „Pary” – rodzaj opcji binarnych składających się z dwóch aktywów. Cena jednego aktywa jest podstawową w stosunku do drugiej.

Opcje „Jednodotykowe” – rodzaj opcji binarnych za pomocą których inwestor określa czy cena aktywa osiągnie poziom docelowy przed upływem czasu jej zakończenia.

Opcja W GÓRĘ – opcja będzie udana jeśli w momencie wygaśnięcia opcji cena danego aktywa będzie wyższa od ceny otwarcia.

Opcja W DÓŁ – opcja będzie udana jeśli w momencie wygaśnięcia opcji cena danego aktywa będzie niższa od ceny otwarcia.

Poziom docelowy – automatycznie określony poziom ceny, który cena powinnna dotrzeć do lub w czasie wygaśnięcia transakcji.

Pary walutowe – cena jednej waluty w stosunku do drugiej.

Poza pieniądzem – termin oznaczający, że opcja nie przynosi zysku.

PKB (Produkt krajowy brutto) – jest to wskaźnik makroekonomiczny, określa ostateczną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu.

Reuters – jedna z największych w świecie agencji prasowych w sferze finansów, która dostarcza aktualne kursy dla platformy uTrader.

Surowce – odzwierciedlają ceny surowców, takich jak: złoto, srebro, ropa naftowa i inne.

Trend – wyraźna zmiana ceny w jednym kierunku.

W pieniądzu – termin oznaczający, że opcja przynosi zysk.

Wybór traderów – dane statystyczne otwartych transakcji traderów na platformie uTrader.