Czym jest dźwignia finansowa i czy warto z niej korzystać?

dźwignia finansowa czyli lewar

10222

Dźwignia finansowa – lewar

Przy zakładaniu rachunku inwestycyjnego pod uwagę bierzemy wiele czynników: stały lub zmienny spread, minimalny depozyt, opłaty transakcyjne… Jest się nad czym zastanawiać. Jedną z ważnych, choć nie zawsze dobrze rozumianych przez początkujących inwestorów kwestii, jest także dźwignia finansowa. Czym jest to narzędzie, jak działa i czy warto je wykorzystywać w swoich inwestycjach?

Dźwignia finansowa w biznesie – krótka definicja

Dźwignia finansowa – co jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego terminu „financial leverage” – to określenie względnej (wobec funduszy własnych danej instytucji) wielkości posiadanych przez tę instytucję:

  • aktywów
  • zobowiązań pozabilansowych
  • zobowiązań warunkowych dotyczących płatności, dostawy lub dostarczenia zabezpieczenia z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu otrzymanych środków finansowych, zaciągniętych zobowiązań, umów dotyczących instrumentów pochodnych lub umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, jednak z wyjątkiem zobowiązań, które możliwe są do wyegzekwowania jedynie w przypadku likwidacji instytucji.

Innymi słowy, to bezpośredni wpływ struktury kapitału, a w związku z tym kosztów finansowych (a zatem odsetek od kredytów i pożyczek, czyli kosztu kapitału obcego) na skuteczność wykorzystania kapitałów własnych, którą mierzy się wskaźnikiem rentowności kapitału własnego – w skrócie ROE. Co oznacza dźwignia w finansach przedsiębiorstwa? Jest to uzyskanie przez przedsiębiorstwo nieprzeciętnego efektu ekonomicznego na skutek wzrostu przychodów netto ze sprzedaży (przy zachowaniu stałego poziomu kosztów stałych) lub zmiany sposobu finansowania aktywów przez częściowe finansowanie działalności gospodarczej kapitałem obcym.

Dźwignia finansowa na rynku Forex

Tyle o dźwigni w kontekście przedsiębiorstw. Jak ten mechanizm przekłada się na rynek walutowy? Na rynku Forex dźwignia finansowa stanowi narzędzie, które pozwala inwestorowi dysponować dużo większym kapitałem od faktycznie posiadanego. Wartość określającą dźwignię odczytuje się jako stosunek własnych środków przeznaczonych na inwestycję, do ilości pieniędzy, którymi pozwalają one dysponować. By obliczyć wielkość kapitału, jakim możemy dysponować, wykorzystuje się wzór:

Wartość posiadanego kapitału x dźwignia

Zatem jeśli wartość dźwigni finansowej to 1:100, za jedną złotówkę inwestor będzie miał do dyspozycji 100 zł kapitału. Oznacza to, że każda zainwestowana złotówka umożliwia zawarcie transakcji o wartości 100 zł. Dźwignia cieszy się więc dużą popularnością ze względu na możliwość szybkiego i wysokiego zarobku, nawet jeśli nasze środki własne są niewielkie.

dźwignia finansowa forex
dźwignia finansowa forex

Dźwignia finansowa – szanse i zagrożenia

Na rynku Forex dźwignia wydaje się bardzo atrakcyjna, bo zmiany kursów walut nie zawsze są znaczące. Bez możliwości wykorzystania mechanizmu dźwigni inwestycje w kontrakty terminowe na rynku walutowym byłoby opłacalne wyłącznie dla inwestorów posiadających znaczne środki własne. Należy jednak pamiętać, że choć dźwignia finansowa stanowi dochodowe narzędzie, wiąże się też z bardzo dużym ryzykiem. W przypadku niepowodzenia tracimy nie tylko nasz wkład, ale i to, co pożyczyliśmy – a więc w przypadku dźwigni 1:100 aż 100 razy tyle, ile zainwestowaliśmy. Im większa więc wartość dźwigni finansowej, tym większe ryzyko podejmuje inwestor.

Jak minimalizować ryzyko?

Dźwignia finansowa jest mechanizmem, który może znacznie zwiększyć nasze zyski – ale i powodować druzgocące straty. Kluczem do sukcesu jest szczegółowa analiza finansowa, wyciąganie z niej trafnych wniosków i opracowywanie odpowiednich strategii inwestycyjnych. To wszystko zaś przychodzi z doświadczeniem.

To miejsce stworzone z myślą o początkujących inwestorach, którzy chcą poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę z zakresu rynku inwestycyjnego. Znajdziesz tam napisane przystępnym językiem artykuły i analizy rynkowe oraz specjalne wirtualne kursy i szkolenia wprowadzające w najtrudniejsze zagadnienia.