Broker ECN – Electronic Communication Network

1328

ECN (z ang. Electronic Communication Network) to pojęcie nadużywane w ostatnim czasie w znaczącym stopniu przez firmy w Polsce. Broker ECN, który podobnie jak STP przekazuje jedynie zlecenia na rynek międzybankowy. W modelu tym zdecydowanie jednak większy jest depozyt początkowy, mniejsza dźwignia i większe możliwe poślizgi cenowe. Nie jest to zatem dobry broker dla osób początkujących, czy dysponujących mniejszym kapitałem.

Broker ECN

Brokerzy działający w modelu Electronic Communication Network (ECN) są jednymi z najbardziej pożądanych przez inwestorów. Podobnie jak STP, brokerzy ECN są tylko pośrednikami w transakcjach, ale w przeciwieństwie do nich starają się scentralizować rynek Forex, gromadząc jak najwięcej dostawców płynności w jednym miejscu. Dzięki temu oferują swoim klientom najlepszą możliwą cenę w danym momencie i oferują bardzo niskie spready. Dodatkową zaletą jest możliwość umieszczenia swojej oferty w księdze zamówień, dzięki czemu sami jesteśmy dostawcami płynności i eliminujemy ryzyko spadku cen występujące przy zamówieniach z natychmiastową realizacją. Nie ma również konfliktu interesów między klientem a brokerem.

Wady modelu ECN to wyższe minimalne wymagania depozytowe i niższa dźwignia transakcji (zwykle nie więcej niż 1: 200).

Jak działa sieć komunikacji elektronicznej ECN ?

ECN – Electronic Communication Network

Powyższy schemat przedstawia sposób zawierania transakcji w sieci ECN. Inwestor przy użyciu platformy forex łączy się z siecią ECN przez infrastrukturę brokera. Na platformie wyświetlane są ceny sprzedaży i kupna par walutowych oferowane przez innych inwestorów giełdy forex korzystających z sieci ECN. Innymi inwestorami mogą być zarówno banki, fundusze inwestycyjne, firmy jak również inni indywidualni inwestorzy. Platforma automatycznie wybiera najlepsze ceny lub inwestor robi to ręcznie i przeprowadzana jest transakcja.

Opłaty u brokerów ECN

Ponieważ spread u brokerów ECN jest o wiele niższy niż u pozostałych brokerów Market Maker oraz STP/NDD, brokerzy ECN pobierają stałe opłaty od przeprowadzanych przez klienta transakcji. Opłaty te są zwykle niższe niż w przypadku spreadu MM oraz STP/NDD.

Szybkość transakcji

Transakcje wykonywane u brokerów ECN są zdecydowanie najszybsze spośród wszystkich rodzajów brokerów. Opóźnienie transakcji jest spowodowane tylko opóźnieniami połączenia internetowego. Brokerzy starają się umieszczać swoje serwerownie jak najbliżej serwerowni banków oraz styku sieci ECN, przez co zyskują bezcenne milisekundy, w których mógłby zmienić się kurs waluty.

Przewaga nad Market Maker i STP/NDD

Brokerzy Market Maker obsługują wszystkie transakcje użytkowników na stworzonym przez siebie rynku forex. Jeśli więc Ty zarabiasz na transakcji, to broker automatycznie traci. Dochodzi w tym momencie do konfilktu interesów, ponieważ klienci brokera grają przeciwko niemu. Gdy broker zsumuje transakcje wszystkich klientów, to z dużym prawdopodobieństwem wyjdzie na plus, jednak istnieją nieuczciwi brokerzy manipulujący cenami na własnym rynku, tak żeby zawsze wychodzili na plus.

Jeśli chodzi o brokerów ECN to nie ma możliwości oszukiwania klientów, tak jak w przypadku MM. Broker ECN pobiera informacje o cenach z sieci ECN od wielu dostawców płynności i nie może nimi manipulować.

Brokerzy STP/NDD pobierają informacje o cenie przeważnie tylko z kilku źródeł, przez co ceny są mniej atrakcyjne niż w przypadku transakcji w ECN.

Zalety technologii:

  • Brak rekwotowań i natychmiastowa realizacja zleceń
  • Najwęższe spready
  • Brak ograniczeń co do strategii, dozwolony scalping
  • Przejrzystość danych o głębokości rynku, tj. wszyscy traderzy mogą zobaczyć wszystkie zlecenia składane za pomocą wybranego instrumentu finansowego
  • Przekazywanie zleceń bezpośrednio do podmiotów zapewniających płynność
  • Realizacja zleceń z najlepszą ceną

Zobacz także: