Handel Złotem

Złoto

3239

Złoto (Au, łac. aurum) jest metalem szlachetnym, który ma wysoką wartość w jubilerstwie, przemyśle (nici do haftu, silniki), elektronice (przewody elektryczne, kable USB), chemii przemysłowej (czerwone szkło), gastronomii (Goldwasser- gdańska wódka) oraz medycynie. Pierwsze zapisy na temat złota pochodzą z epok prehistorycznych.

W przeszłości złoto było używane głównie do produkcji monet. Ostatnie takie użycie zastosowano w 1930, kiedy to wydano ostatnie złote monety. Obecnie 50% wydobywanego złota jest przeznaczana na wyroby jubilerskie, 10% na wyroby przemysłowe, a pozostała część na wszelkiego rodzaju inwestycje.

Złoto jest bardzo poszukiwanym towarem zbywalnym, który często wykazuje wysoki wzrost wartości w czasach kryzysu finansowego na giełdach lub przy spadku wartości walut. Jest uważane za towar, który może służyć jako zabezpieczenie przed inflacją i wahaniami kursów walut.

Handel Złotem

W ostatnich latach e-handel drogocennymi metalami stał się bardzo ożywiony. Większą jego część stanowi handel złotem, jednak handel srebrem również zyskuje na popularności. Niepewność, która rozpowszechnia się wśród rynków finansowych i która zrodziła się w 2008 roku, wywołała wzrost  e-handlu złotem, srebrem i innymi metalami. Powód był dość prosty: inwestorzy widzieli te towary jako fizyczne inwestycje, które nie znikną, nawet jeśli rynek upadnie. Dzisiaj te metale wciąż są postrzegane jako ‚bezpieczna opcja’ w niespokojnych czasach.

Inny powód wzrostu wielkości handlu złotem związany jest z powiększeniem się branży półprzewodników, która wykorzystuje złoto do robienia mikroczipów. Z tego powodu oraz z powodu spekulacji na temat e-handlu złotem, cena złota wzrosła w ciągu pięciu lat z 300 dolarów aż do 2 000 dolarów/oz. Przez lata e-handel technologią stał się bardziej wyrafinowany, szczególnie na rynku e-handlu złotem. Dziś prawie nikt nie potrafi handlować bezpośrednio złotem poprzez zaawansowane e-platformy handlowe, jednak 10-15 lat temu e-handel złotem dostępny był tylko dla instytucji, które handlowały złotem bezpośrednio na rynku towarowym w Chicago. Ten rodzaj handlu jest kosztowny, a wzięcie w nim udziału jest niemal niemożliwe dla ludzi, którzy chcą handlować złotem online.  Maklerzy giełodowi Forex w końcu rozwinęli produkty CFD, które proponują e-handel złotem jako część pakietu doświadczenia handlowego forex. Złoto, srebro oraz ropa naftowa są najpowszechniejsze w e-handlu CFD, jako że daje to traderowi możliwość zyskania na wygaśnięciu transakcji terminowych.

Podsumowując, maklerzy giełdowi forex oferują proste e-platformy handlowe CFD, które pozwalają traderom spełniać poszczególne prośby. Gdy cena złota osiągnie pewien poziom, system handlowy może wysłać sygnał w imieniu tradera, dzięki czemu może on wysłać polecenie kupna lub sprzedaży na rynek złota, co z kolei umożliwi mu bezpośredni handel złotem. Nie trzeba dodawać, że ten nowy kanał e-handlu złotem otwiera nowy horyzont w świecie inwestycji złota.

Historia handlu złotem

Handel złotem ma długą historię. Złoto odkryto już w starożytności i od czasu pierwszego użycia jako waluty było symbolem bogactwa i pozycji społecznej w wielu społeczeństwach. Dzisiaj złoto wciąż pełni ważną rolę jako przedmiot transakcji i działalności.

Państwa cenią złoto jako wyznacznik bogactwa i podstawę wymiany. Ludzie traktują złoto jak ubezpieczenie, ponieważ papierowe pieniądze nie są równie pewne.

Złoto wciąż ma i będzie miało wpływ na światowe rynki finansowe.

Parytet złota

Oto wyjaśnienie terminu “parytet złota” :

Parytet złota to system monetarny, w którym standardowa jednostka pieniądza jest odpowiednikiem określonej wagi złota.

W systemie parytetu złota emitenci pieniądza gwarantują wykupienie wydanych pieniędzy za złoto o danej wadze na żądanie. Rządy państw, które korzystają z tego systemu określonej wartości jednostki, i które gwarantują wykupienie swoich pieniędzy za złoto innym rządom, mają wspólne stosunki walutowe.

Zwolennicy systemu parytetu złota twierdzą, że jest on odporniejszy na powiększanie się kredytu i debetu. W odróżnieniu od pieniądza fiducjarnego waluta mająca oparcie w złocie nie może być dowolnie drukowana przez rząd. Ograniczenie zapobiega sztucznej inflacji przez dewaluację pieniądza. Ma to na celu usunięcie problemu “niepewności walutowej”, utrzymanie w ryzach kredytu i władz odpowiedzialnych za mennicę państwową, oraz wspieranie udzielania pożyczek. Niemniej państwa z systemem parytetu złota, nie przestrzegające go w 100%, na przykład państwa używające jednocześnie manipulacji pieniędzmi papierowymi, doświadczyły kryzysów debetowych i depresji gospodarczej z powodu używania tego systemu wraz z manipulacją bankową i inflacją waluty. Stany Zjednoczone doświadczyły tego podczas Paniki w 1819 r., która wybuchła po tym, jak Drugi Bank Stanów Zjednoczonych został koncesjonowany w 1816 r.

Wszystkie państwa przestały korzystać z systemu parytetu złota, zastępując go całkowicie pieniądzem fiducjarnym. System parytetu jest nadal wykorzystywany przez instytucje prywatne w postaci wirtualnej waluty, która polega na używaniu gramów złota jako pieniędzy.

Dyskusje na temat tego, kiedy wynaleziono system parytetu złota, trwały od wieków. W 1717 r. sir Isaac Newton w swoim systemie pomiarów porównał wartość złota do srebra. Niektórzy uważają, że właśnie wtedy powstał system parytetu złota.

Międzynarodowy system parytetu złota stał się powszechny dopiero w latach siedemdziesiątych XIX w. W ciągu kolejnych dwudziestu lat system przestał być popularny wśród krajów zindustrializowanych. Powstały ugrupowania polityczne przeciwne systemowi parytetu złota i w wyniku tego powszechne stało się stosowanie papierowego pieniądza. System parytetu złota miał swoje wzloty i upadki, czasem pomagał międzynarodowemu rynkowi walutowemu, a innym razem powodował problemy.

W XX w. dwie wojny światowe i kryzys gospodarczy lat trzydziestych miały dominujący wpływ na świat finansów. W 1944 r. w Bretton-Woods doszło do porozumienia, na bazie którego powstały nowe reguły międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych.

Porozumienie z Bretton Woods

Porozumienie z Bretton Woods podpisano po II Wojnie Światowej i miało ono na celu kontrolowanie międzynarodowego rynku Forex i podtrzymywanie jego wartości. Państwa, które podpisały porozumienie, zgodziły się utrzymywać wartości swoich walut w wąskim zakresie wobec dolara amerykańskiego i ekwiwalentu w złocie. Dolar uzyskał czołową pozycję jako waluta, a centrum potęgi gospodarczej przeniosło się z Europy do Stanów Zjednoczonych.

W 1971 r. porozumienie z Bretton Woods zostało zerwane, ponieważ dolar amerykański nie mógł być już wymieniany na złoto. Siły podaży i popytu zaczęły kontrolować rynek walutowy. Pojawiły się nowe instrumenty finansowe i wolny rynek.

Obecna sytuacja na rynku złota

Obecnie sytuacja wygląda inaczej. Od lat osiemdziesiątych XX w. komputery i rozwój technologii znacznie wpływają na rozwój rynku Forex. Obecnie inwestorzy i brokerzy z całego świata mogą zawierać transakcje na rynku walutowym. Złoto jest postrzegane jak każda inna waluta i może być jako takie przedmiotem transakcji. Jego wartość lub cena jest wyrażana w dolarach amerykańskich, to znaczy ile złota można kupić lub sprzedać za jednego dolara amerykańskiego.

Korzyści z handlu złotem

DLACZEGO WARTO HANDLOWAĆ ZŁOTEM U BROKERÓW FOREX

Konkurencyjne ceny

Transakcje z wykorzystaniem złota i srebra są prowadzone lub z prowizją ale niższymi spreadami. Brokerzy współpracują z bankami inwestycyjnymi w celu dostarczenia najlepszej płynności na rynku

Dźwignia finansowa

W przeciwieństwie do rynku kontraktów futures, który oferuje ograniczoną dźwignię finansową, u brokerów możesz handlować Złotem i Srebrem korzystając z wysokiej dźwigni nawet do 1:100

24 –godzinne Centrum Transakcyjne

Mając na uwadze Twój sukces w prowadzonych transakcjach, brokerzy dokładają wszelkich starań aby zapewnić Ci możliwie najwyższy poziom usług. Bez względu na to, czy jesteś graczem początkującym, czy doświadczonym, brokerzy zapewniają całodobowy dostęp do centrum transakcyjnego, gdzie możesz skorzystać z wsparcia ekspertów.

Prosta i wydajna platforma transakcyjna

Handluj Złotem i Srebrem z MetaTrader; skorzystaj z tej samej platformy aby prowadzić transakcje z wykorzystaniem innych popularnych instrumentów, jak np. Waluty, Towary i Instrumenty oparte o Indeksy.

Handel złotem – podsumowanie

Złoto jest obecnie prawdopodobnie najbardziej cenionym surowcem na świecie i jego wartość oceniana jest na wyższą niż w przypadku innych surowców. Handel złotem można ułatwić, jeśli wiemy na co zwracać uwagę i rozumiemy podstawowe czynniki określające jego wartość. W przypadku handlu złotem doskonała korelacja widoczna jest w wartości dużych koncernów jubilerskich i ich akcji, ze względu na to, że cena złota w ok. 80% stanowi bezpośredni wynik całkowitych jego zasobów zgromadzonych w tym przemyśle. Jeśli wartości wspomnianych koncernów mają tendencję wzrostową, cena złota prawdopodobnie będzie podążać za tym trendem i również wzrośnie. Kolejny czynnik na który należy zwracać uwagę obserwując ceny złota to stopy procentowe. Kiedy stopy procentowe wzrastają, wiele osób inwestuje pieniądze w bardziej tradycyjne środki, takie jak indeksy i akcje, ponieważ w ich przypadku naliczane są odsetki – w przeciwieństwie do złota.