17 porad jak zarobić na Forex 36% miesięcznie po pół roku nauki

9813

Rynek forex od niedawna kusi inwestorów możliwością osiągania olbrzymich zysków. Mówi się o tym, że właściwie każdy po kilku miesiącach odpowiedniego przygotowania i nauki będzie w stanie zarabiać samodzielnie pieniądze inwestując je na rynku walutowym.

Jak zarabiać na forex? To pytanie zadaje sobie wiele osób marzących o szybkich zyskach, bądź chcących pomnażać swój zgromadzony wcześniej kapitał. Czy w ogóle jest to możliwe? Jak długo trwa nauka? Czy każdy się do tego nadaje? Spróbujemy odpowiedzieć na te i inne pytania w niniejszym Poradniku Online. Kolejno omówimy:

 1. Jak zbudować stabilną strategię inwestycyjną?
 2. Jak z powodzeniem zarządzać kapitałem oraz ryzykiem?
 3. Jakich zasad psychologii inwestycyjnej przestrzegać?
 4. Ile czasu trwa nauka jak zarabiać na forex?
 5. Jakich stóp zwrotu z inwestycji mogę się spodziewać?
 6. Podsumujemy nasze porady

Poradnik, tak jak to widzisz powyżej, podzielony zostanie na punktu, tak abyś w miarę potrzeby mógł swobodnie wracać do interesujących Cię jego fragmentów. Każdy punkt jest niezwykle ważny, pominięcie któregokolwiek z nich może sprawić, że Twoje inwestycje nie będą przynosiły takich zysków, jakich byś sobie życzył.

Zysk osiągany przez tradera na rynku Forex pochodzi z różnicy w kursach walutowych. Mechanizm handlowy jest prosty; kupujesz, na przykład, 1 euro za 1.2$ i czekasz aż wzrośnie ono do 1.3$. Jak tylko to się zdarzy, sprzedajesz euro i zarabiasz 0.1$.

Jak zarabiać na forex

1. STRATEGIA INWESTYCYJNA

Przez pojęcie „strategia inwestycyjna” rozumiemy tutaj nasze całościowe, kompleksowe podejście do naszych samodzielnych, manualnych inwestycji na rynku forex. Nie mamy tutaj na myśli innych możliwości, takich jak: strategie automatyczne, sygnały forex, czy konta PAMM.

Strategie inwestycyjne są nieodzownym elementem, bez którego żaden inwestor początkujący nie zdoła postawić na rynku pierwszych kroków. Również osoby bardziej doświadczone muszą stale pracować na szlifowaniem oraz urozmaicaniem swoich strategii.

Aby zarabiać na rynku Forex trzeba mieć plan i strategię. Aby skonstruować Twoją pierwszą strategię inwestycyjną musisz przede wszystkim wziąć pod uwagę następujące elementy:

 • Instrument
 • Interwał
 • Metoda inwestycyjna
 • Sposób otwarcia pozycji
 • Prowadzenie pozycji
 • Zamykanie pozycji

INSTRUMENT

Inwestor, który chce zarabiać na forex musi wybrać aktywa na których zawierał będzie transakcje. Na dobry początek w zupełności wystarczy śledzenie jednego rynku. Polecamy przy tym parę walutową EURUSD ze względu na jej nieporównaną płynność, niskie koszty transakcyjne, olbrzymią ilość dostępnych analiz. Jedna para walutowa to niemal 10 interwałów czasowych do wzięcia pod uwagę, dziesiątki pojawiających się setupów inwestycyjnych, setki decyzji, które będziesz musiał podjąć. Uważamy, że szczególnie na początku drogi inwestycyjnej, nie ma sensu skupiać się na 2, 3, 4 czy większej liczbie instrumentów. Jedyne co osiągniesz w ten sposób to brak jasnej wizji co do sytuacji na każdym z badanych instrumentów.

Porada 1.: skup się tylko i wyłącznie na parze walutowej EURUSD

INTERWAŁ

Pytanie o interwał czasowy jest jednym z pierwszych, które nasuwa się początkującemu inwestorowi. Niejednokrotnie słyszymy niekończące się dyskusje na temat tego, który z nich wykorzystywać.

Naszym zdaniem na początku powinieneś skupić się na interwale tygodniowym, gdzie będziesz poszukiwał informacji o trendzie wyższego rzędu. Kolejnym będzie interwał dzienny, bądź h4 służący do podejmowania głównych decyzji inwestycyjnych, oraz interwał M30 jako ostateczne potwierdzenie wejścia w pozycję, w oparciu o które będziesz ustawiał Stop Loss i Take Profit.

Porada 2.: skup się na interwale tygodniowym, D1/H4 oraz M30.

METODA INWESTYCYJNA

Rozmowy o metodzie inwestycyjnej to temat rzeka. Każde spotkanie inwestorów kończy się dyskusjami o przewagach jednych i wadach innych metod. Tylu ilu jest przy tym inwestorów, tyle opinii usłyszysz. Dwa główne nurty to:

 • Analiza Techniczna
 • Analiza Fundamentalna

ANALIZA TECHNICZNA

Konserwatywni analitycy techniczni posługują się jedynie analizą wykresu jako wystarczającym odbiciem sytuacji rynkowej. Podejmują swe decyzje tylko i wyłącznie na podstawie tego co widzą na wykresie.

ANALIZA FUNDAMENTALNA

Zwolennicy tej metody w ogóle nie zwracają uwagi na wykresy. Uważają, że analiza techniczna to wróżenie z fusów i zabawa dla ludzi nie znających się na ekonomii. Analitycy fundamentalni opierają się jedynie na znajomości prawideł rządzących globalną gospodarką i na jej podstawie podejmują decyzje inwestycyjne.

Niezależnie od dwóch opisanych wyżej grup istnieje olbrzymia ilość strategii opartych zarówno na analizie fundamentalnej oraz technicznej. Do najbardziej popularnych należą:

Nie stoimy na stanowisku, że któraś z tych strategii jest najskuteczniejsza, czy daje najlepsze wyniki inwestycyjne.  Uważamy natomiast, że absolutną koniecznością jest posiadanie jakiejkolwiek strategii. Jej sformułowaniu służą rozliczne szkolenia oraz analizy dostępne na rynku darmowo, bądź odpłatnie. Pamięta, że aby zarabiać na inwestycjach tego typu musisz być specjalistą i dopasować strategię do własnego charakteru.

De facto każda z istniejących strategii pozwala zarabiać, nie każda jednak w każdych rękach, o czym niżej. Co jednak absolutnie nie pozwala na zarabianie to brak strategii lub strategia źle sformułowana. Niestety duża część inwestorów nie posiada w ogóle żadnej strategii, inwestuje na oślep, albo w najlepszym razie korzysta ze strategii o nie do końca sformułowanych zasadach.

Porada 3.: zbuduj swoją własną strategię inwestycyjną.

SPOSÓB OTWARCIA POZYCJI

Tak jak było to już powiedziane powyżej niestety duża część inwestorów otwiera swoje transakcje zupełnie na oślep, na podstawie przeczucia, czy jak to często mówią „intuicji”. Takie transakcje oczywiście przez jakiś czas mogą kończyć się sukcesem. W długim terminie jednak nieuchronnie prowadzą do strat.

Rozwiązaniem jest precyzyjne określenie w jakich sytuacjach i w oparciu o jakie rynkowe przesłanki będziesz otwierał swoje pozycje. Najczęściej wykorzystuje się przy tym formacje świecowe, na wybiciu z których otwieramy transakcję ręcznie, bądź korzystamy ze zleceń oczekujących.

JAK ZARABIAĆ NA FOREX

Porada 4.: otwieraj pozycję w oparciu o formacje świecowe, na wybiciu z nich przy użyciu zleceń o egzekucji rynkowej, bądź zleceń oczekujących.

PROWADZENIE POZYCJI

W obszarze prowadzenia pozycji główne błędy to:

 • chaotyczne przestawianie Stop Lossa
 • chaotyczne zamykanie pozycji na wcześniej niezakładanych poziomach
 • otwieranie pozycji przeciwstawnych
 • otwieranie kolejnych pozycji „w tym samym kierunku”
 • zamykanie naszej pozycji i natychmiastowe otwarcie kolejnej „w tym samym kierunku”

Tak jak każdy inny element naszej strategii, również prowadzenie pozycji musi być konkretnie zaplanowane, tzn:

 • tak szybko jak to możliwe przesuwam Stop Loss na poziom wejścia
 • ustalam kolejne poziomy, na których zamykam kolejne części pozycji
 • części zysków pozwalam rosnąć
PROWADZENIE POZYCJI

Porada 5.: określ z góry bardzo dokładnie jak będziesz prowadził otwartą pozycję.

ZAMYKANIE POZYCJI

Powyższy punkt właściwie wyjaśnił już tematykę zamykania pozycji. To co musisz z góry ustalić to:

 • gdzie ustawiasz Stop Loss
 • kiedy przestawiasz go na poziom wejścia
 • jakie scenariusze awaryjnego zamykania pozycji przewidujesz
 • gdzie realizujesz pierwsze części zysku
 • gdzie znajduje się poziom ostatecznego zamknięcia pozycji na Take Profit

Porada 6.: bardzo dokładnie określ jak zamykać otwartą już pozycję.

2. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM ORAZ RYZYKIEM

Po stworzeniu Twojej pierwszej kompletnej strategii inwestycyjnej przychodzi czas na skonstruowanie koncepcji zarządzania rachunkiem inwestycyjnym oraz środkami na nim zgromadzonymi. Aby zgłębić te zagadnienia omówimy tutaj kolejno:

 • Zarządzanie kapitałem
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Stosunek zysku do ryzyka

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM

Zarządzanie kapitałem odpowiada na temat jaki procent kapitału zgromadzonego na rachunku możesz zainwestować w pojedynczej transakcji. Niestety duża część inwestorów uznaje, że całość kapitału, który wpłaci na rachunek musi natychmiast zainwestować w pojedynczej transakcji. Prowadzi to oczywiście do bardzo szybkich strat.

Powszechnie uważa się, że maksymalny akceptowalny procent kapitału, który mogę zainwestować w pojedynczej transakcji to 20%. W naszym odczuciu jednak jest to i tak zdecydowanie za dużo i polecamy stosowanie 10%. Wiele obecnie dostępnych platform inwestycyjnych posiada wbudowane narzędzia, które automatycznie kalkulują wybrane przez nas poziomy.

Porada 7.: w pojedynczej transakcji inwestuj maksymalnie 10% kapitału.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zarządzanie ryzykiem to bodaj najważniejszy, a zarazem najczęściej pomijany element całej strategii inwestycyjnej, którą będziesz musiał zbudować. Odpowiada ono na pytanie jaki procent kapitału zgromadzonego na rachunku inwestycyjnym godzimy się stracić w przypadku jeśli nasza pojedyncza transakcja zamknie się na Stop Lossie. Powszechnie mówi się tutaj o 2%. Ponownie naszym zdaniem jest to wielkość zbyt duża. Polecamy stosowanie Stop Lossów na poziomie 1% kapitału.

Możesz korzystać z dostępnych na rynku kalkulatorów jak ten pokazany poniżej.

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM ORAZ RYZYKIEM

Porada 8.: stosuj Stop Lossy na poziomie 1% kapitału.

STOSUNEK ZYSKU DO RYZYKA

Stosunek zysku do ryzyka (z ang. risk to reward ratio, R/R) to kolejny bardzo ważny element, bez którego Twojego transakcje statystycznie będą miały małe szanse na przynoszenie stabilnych zysków. Mierzony jest on jako wielkość potencjalnego Take Profita do Stop Lossa. Przyjmuj się przy tym, że powinniśmy zawierać transakcję jedynie w przypadku stosunku TP/SL na poziomie 3:1.

Porada 9.: inwestuj tylko przy R/R na poziomie co najmniej 3:1.

3. PSYCHOLOGIA INWESTYCYJNA

Po tematach mających fizyczną formę przychodzi pora na o wiele bardziej ulotną psychologię inwestycyjną i jej zasady. Obszar ten jest najtrudniejszy i zarazem najbardziej czasochłonny do zgłębienia. Omówimy go przez pryzmat następujących jego części:

 • Założenia strategii inwestycyjnej
 • Trading Book
 • Check list

ZAŁOŻENIA STRATEGII INWESTYCYJNEJ

Wszystkie przedstawione powyżej założenia Twojej strategii inwestycyjnej muszą bezwzględnie być spisane. Może nam do tego posłużyć:

 • kartka papieru
 • notes
 • zeszyt
 • plik Excel

Niezależenie od formy zanotowania wszelkich założeń naszej strategii musimy ją cały czas mieć przy sobie i każdorazowo spoglądać do naszych zapisków w celu weryfikacji naszego codziennego tradingu. Takie zachowanie ma posłużyć uniknięciu inwestowania pod wpływem impulsu.

Porada 10.: spisz swoją strategię.

TRADING BOOK

Najważniejszym elementem naszej dokumentacji jest tzw. Trading Book, a więc spis naszych wszystkich transakcji. Forma takiego rejestru znów nie ma znaczenia, natomiast najwyższej wagi jest to co w nim notujemy. Powinniśmy notować w nim absolutnie wszystko, tzn:

 • wszelkie parametry transakcyjne – instrument, interwał, cena otwarcia, SL, TP, plan rozwoju sytuacji, zarządzanie ryzykiem, kapitałem, R/R
 • zrzuty ekranowe rozwoju sytuacji
 • całe otoczenie rynkowe – wiadomości z danego dnia, analizy, sentyment
 • aspekty psychologiczne – nasz samopoczucie, wątpliwości itp.

Porada 11.: prowadź szczegółowy Trading Book

CHECK LIST

Check list to uzupełnienie naszych materiałów w postaci spisania wszelkich okoliczności, które muszą zaistnieć na rynku zgodnie z naszą strategię abyśmy mogli podjąć decyzję o otwarciu transakcji. Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku będą luźne kartki papieru z wydrukowanymi założeniami, które będziemy kolejno odhaczać. Check listę posiadamy zawsze przy sobie i nie otwieramy transakcji bez odhaczenia wszystkich koniecznych punktów.

Porada 12.: korzystaj z check listy.

4. CZAS POTRZEBNY NA NAUKĘ

Czas potrzebny na zbudowanie zawartości obszarów omówionych powyżej możemy podzielić na kolejne dwa etapy:

 • Rachunek demo
 • Rachunek live

RACHUNEK DEMO

Rachunek demo jest nieodzownym elementem nauki każdego inwestora, od którego bezwzględnie należy zacząć. Służy on poznaniu funkcjonalności platformy, mechaniki składania zleceń itp. Jest również nieodzowny w przypadku gdy nasza strategia zawodzi i musimy powrócić do testów z użyciem wirtualnych środków.

Istnieje natomiast popularne przekonanie o tym, że szczególnie w początkowej fazie nauki nie należy pozostawać na rachunku demo zbyt długo. Prowadzi to wyrobienie niedobrych nawyków, które mogą nam w okresie późniejszym uniemożliwiać osiąganie zysków na rachunku live.

Porada 13.: korzystaj z rachunku demo, ale nie pozostawaj wyłącznie na nim zbyt długo.

RACHUNEK LIVE

Tak jak było to powiedziane powyżej zaleca się aby po okresie około miesiąca przejść na rachunek live w celu szlifowania odpowiednich nawyków psychologicznych. Oczywiście kwota, którą należy wpłacić w takim przypadku na rachunek live może być minimalną możliwą. Wystarczy dosłownie 50 USD na rachunku Micro aby poczuć prawdziwe emocje związane z inwestowaniem. Warto zatem już od początku swojej inwestycyjnej drogi myśleć jakiego brokera forex wybrać w przyszłości.

Porada 14.: na początku nie wchodź zbyt dużym kapitałem na rachunek live.

5. SPODZIEWANE STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI

Myśląc o stopach zwrotu, które możliwe są do osiągnięcia z naszych inwestycji forex powinniśmy skupić się na trzech pierwszych okresach licząc od początku nauki:

 • Pierwsze 12 tygodni
 • Pół roku
 • Ponad rok

PIERWSZE 12 TYGODNI

Pierwsze 3 miesiące inwestycji to czas w całości przeznaczony na naukę. Tak jak pisaliśmy wyżej po około miesiącu możesz pomyśleć o wejściu na rachunek live minimalną możliwą kwotą. Nie oznacz to jednak, że natychmiast powinieneś zrezygnować z rachunku demo. Wręcz przeciwnie, możesz jednocześnie inwestować na obu z nich. Na rachunku live testuj swoją psychikę, na rachunku demo symuluj inwestycje na większych kwotach.

Oczywiście mając wpłacone na rachunek live 50 USD nie spodziewaj się zostania milionerem. Ciesz się każdym dolarem zysku, nie przeżywaj zanadto strat. W tym okresie powinieneś wyrobić sobie przede wszystkim dobre odruchy.

Porada 15.: nie spodziewaj się olbrzymich zysków w pierwszych 3 miesiącach inwestycji.

PÓŁ ROKU

Okres 6 miesięczny jest kluczowy dla oceny czy inwestycje na rynku forex są dla Ciebie i czy sprawiają Ci przyjemność oraz dają satysfakcjonujące zyski. Trzej początkujący inwestorzy, którzy wzięli udział w teście na potrzeby tego Poradnika Online osiągnęli w pierwszym półroczu nauki inwestycji na rynku walutowym następujące wyniki:

 1. Pan Adam z Lublina – 28%/miesiąc
 2. Pani Ewa z Kielc – 37%/miesiąc
 3. Pan Rafał z Wrocławia – 45%/miesięcznie

Daje to średnią miesięczną stopę zwrotu na poziomie 36%. Wszyscy trzej inwestorzy korzystali z przedstawianych tutaj porad niniejszego Poradnika Online.

Porada 16.: pracuj na stabilną stopą zwrotu w okresie około pół roku nauki.

PONAD ROK

Po okresie roku inwestowania na kwotach większych niż minimalne dopuszczane przez Twojego brokera forex możesz nazwać się inwestorem średniozaawansowanym. Jeśli jesteś w stanie generować stabilną stopę zwrotu większą niż 30-40 % miesięcznie, możesz spokojnie pomyśleć o zainwestowaniu większej kwoty i cieszeniu się stabilnymi zyskami z rynku forex.

Porada 17.: cała naprzód – po roku inwestycji możesz pomyśleć o większych kwotach na rachunku inwestycyjnym.

6. PODSUMOWANIE

Rynek forex jest bez wątpienia trudnym rynkiem. Jego szybkość, dynamika zmian i niezwykła mnogość czynników, które na niego wpływają sprawia, że osiąganie zysków wymaga od Ciebie dużego samozaparcia oraz poświęcenia sporej ilości czasu.

Jak zarabiać na forex? Czy ten Poradnik Online odpowiada na to pytanie? Z pewnością nie wyczerpuje w pełni tego tematu, natomiast mamy nadzieję, że wyjaśnia on kwestie najbardziej podstawowe oraz stanowi solidny fundament do dalszej nauki oraz poszukiwania dodatkowej wiedzy. Przedstawiamy w nim osnowę, wokół której należy budować swoją własną drogę inwestycyjną zmierzającą do stabilnych zyskownych transakcji na rynku forex. Stosowanie przedstawianych przez nas zasad, odpowiedni czas nauki oraz wytrwałość doprowadzą nas do prezentowanych w Poradniku stóp zwrotu.

Podsumowując warto podkreślić, że zarabianie na forex jest jak najbardziej możliwe a z najnowszych statystyk wynika, że coraz więcej osób zaczyna zarabiać i osiągać regularne zyski tak więc opłaca się poświęcić trochę czasu na zdobycie doświadczenia bo jak pokazują statystyki można w ten sposób zarobić