Kontrakty na różnice kursowe CFD

kontrakty CFD=kontrakty na różnice kursowe

3245

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) są coraz częściej spotykanym instrumentem finansowym, którym możemy handlować u brokerów. Uczestnicy transakcji zakładają się o cenę danego towaru w przyszłości i w zależności od jego ceny, sprzedający oddaje kupującemu różnicę w cenie lub kupujący oddaje sprzedającemu. Dzięki kontraktom różnic kursowych możemy handlować towarami, których faktycznie nie posiadamy i nigdy nie będziemy posiadali. Przykładowo, możemy kupić kontrakty na złoto, srebro, akcje firm lub nawet kakao. Jeżeli cena danego instrumentu finansowego wzrośnie, kupujący otrzyma pieniądze od sprzedającego i vice versa.

Wynalezione w Anglii kontrakty CFD były początkowo używane do papierów wartościowych, a obecnie są szeroko stosowane, dzięki możliwości uniknięcia niektórych podatków w kilku jurysdykcjach. Co więcej, kontrakty CFD stały się szeroko stosowane wśród klientów prywatnych jako znacznie uproszczony proces handlowy, który pozwala na zastosowanie znacznego wskaźnika dźwigni, co czyni handel spekulacyjny bardzo opłacalnym.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) umożliwiają zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach cen instrumentów bazowych. Dzięki temu inwestor  nie musi czekać na hossę na rynku, ponieważ  może zarabiać w każdych warunkach.  Z drugiej strony warto także zwrócić uwagę na zagrożenia związane z wykorzystaniem tego typu instrumentów. Warto korzystać z usług dobrze znanych na świecie brokerów forex takich których znajdziesz na stronie MonitorFX.pl, którzy podlegają regulacjom urzędów nadzorujących rynki finansowe oraz prowadzą odpowiedzialną akcję edukowania inwestorów  w zakresie inwestycji.

CFD: na czym to polega?

Esencja kontraktów CFD ukryta jest w ich anglojęzycznej nazwie : jest to skrót od Contract for Difference, co przetłumaczyć można jako: „kontrakt różnic kursowych”. Działając zatem na instrumentach CFD, skupiamy się na spekulacjach, dotyczących tego, czy wartość instrumentu bazowego, na który opiewa nabyty przez nas kontrakt, wzrośnie czy też zmaleje. Co istotne, nie wchodzimy w posiadanie danego instrumentu bazowego: zyski, które otrzymujemy z racji operowania na kontraktach CFD, pochodzą przede wszystkim z poruszeń ceny na rynku.

Elastyczne zastosowania

Gdzie możemy skorzystać na ruchach cen dzięki kontraktom CFD? Instrumenty te można wykorzystać na szeregu zróżnicowanych rynków: z powodzeniem użyjemy ich przede wszystkim na rynkach indeksów oraz walut. Równie dobrze można jednak operować na CFD przy spekulacjach związanych z surowcami i akcjami, czy też ETF-ami i kryptowalutami. Kontrakty CFD są zatem instrumentem elastycznym, mającym szerokie zastosowanie w różnych podsektorach branży finansowej. 

Elastyczność to nie jedyny powód, dla którego kontrakty CFD cieszą się popularnością wśród specjalistów. Ciekawą zaletą tych instrumentów jest między innymi fakt, że zarabiać możemy nie tylko na wzroście, ale i na spadku wartości, co stanowi np. znaczny kontrast do wspomnianej na początku analizy technicznej. CFD to także instrument lewarowany. Oznacza to, że jeśli nawet nasz wkład początkowy będzie nieznaczny, to zyski, które osiągniemy, mogą być, dzięki tzw. zasadzie dźwigni, naprawdę duże. Pamiętajmy jednak, że ma to swoją drugą, ciemniejszą stronę – niecelna spekulacja może wiązać się ze sporymi stratami. Z tego względu CFD są zalecane przede wszystkim dobrze obeznanym, lubiącym ryzyko inwestorom.

Jak przebiega transakcja CFD

Kontrakty CFD

Załóżmy, że chcesz kupić 1000 akcji spółki BP. Możesz kupić je przez maklera, płacąc pełną wartość akcji (1000 x aktualna rynkowa cena sprzedaży BP) powiększoną o prowizję dla maklera.Możesz też kupić 1000 kontraktów CFD na akcje BP po aktualnej cenie rynkowej, korzystając z usług brokerow forex. Ryzyko, jakie ponosisz, jest identyczne, ale do otwarcia kontraktu potrzebny jest tylko depozyt zabezpieczający na pokrycie ewentualnego spadku kursu i niewielka opłata z tytułu prowizji. Sprzedaż akcji CFD jest prosta. Wystarczy otworzyć pozycję krótką po naszej cenie kupna. Dlatego z kontraktów CFD często korzystają klienci chcący zabezpieczyć dotychczasowy portfel inwestycyjny. Mimo że początkowo kontrakty CFD służyły do obrotu akcjami, można za ich pomocą inwestować także w indeksy, waluty, surowce energetyczne, metale, towary i inne aktywa.

Transakcje na kontraktach CFD

Kontrakty na różnice kursowe („CFD”) są produktami lewarowanymi i posiadają wysoki poziom ryzyka transakcyjnego ich ceny mogą szybko ulec zmianie w momencie np. odwrócenia trendu rynkowego. Należy pamiętać, że klient może samodzielnie ustawić poziom dźwigni finansowej na rachunku inwestycyjnym. Dźwignia finansowa jest mieczem obosiecznym- w praktyce oznacza to, że trader może zarobić duże pieniądze w krótkim czasie ale tym samym zwiększa ryzyko inwestycyjne.

Produkty te nie są odpowiednie dla wszystkich osób, dlatego potencalny inwestor musi mieć pewność, że rozumie ryzyko. Handel instrumentami finansowymi zawsze wiąże się z ryzykiem. Zasadniczo nie powinieneś uczestniczyć w obrocie instrumentami finansowymi, chyba że rozumiesz produkty i związane z nimi ryzyko.

Kontrakty CFD – To instrument finansowy, który umożliwia inwestorowi obrót kapitałem w celu zwiększenia lub zmniejszenia wartości określonego instrumentu bazowego, dla par walutowych, indeksów, surowców i kontraktów terminowych. Jeśli transakcje Klienta okażą się prawdziwe, będzie on osiągać zyski z różnicy wartości (pomniejszonej o koszty), ale będzie musiał zapłacić różnicę w wartości (plus koszty), jeżeli jego przypuszczenia okażą się błędne.

Kontrakty CFD dostępne są z mechanizmem dźwigni finansowej, dzięki czemu Klient może zająć pozycję większą niż na podstawie własnych funduszy. Dlatego stosunkowo niewielki ruch Instrument Bazowego na Rynku może mieć bardzo duży wpływ na kapitał Klienta. Jeżeli ruch na rynku jest na korzyść Klienta, Klient może osiągnąć dobry wynik, ale równie małe niekorzystne zmiany na rynku mogą nie tylko szybko spowodować utratę całości depozytów klienta, ale także mogą narazić na duże dodatkowe straty. Transakcje CFD wiążą się więc z wysokim poziomem ryzyka.

Kontrakty CFD są dostępne z mechanizmem dźwigni, dzięki której inwestor może zająć pozycję większą niż na podstawie funduszy własnych. Dlatego stosunkowo niewielki ruch instrumentu finansowego na rynku kapitałowym może mieć bardzo duży wpływ na saldo rachunku klienta. Jeśli ruch na rynku jest na korzyść klienta, klient może osiągnąć dobry wynik, ale równie małe niekorzystne zmiany na rynku mogą nie tylko szybko spowodować utratę środków przeznaczonych na inwestowanie. Transakcje CFD wiążą się zatem z wysokim poziomem ryzyka gdy go nie kontrolujemy.

Przyszły inwestor musi dokładnie rozważyć istniejące wysokie ryzyko strat i zysków. Cena CFD jest pochodną ceny instrumentu bazowego, do którego się odnosi. Notowania mogą być bardzo zmienne. Ceny kontraktów CFD i aktywów bazowych mogą ulegać szybkim i szerokim wahaniom i mogą odzwierciedlać nieprzewidywalne zdarzenia lub zmiany warunków rynkowych. W pewnych h, wykonanie deklarowanych transakcji po cenach niestrategicznych może nie być możliwe. Na ceny kontraktów i instrumentów bazowych mają wpływ, między innymi, zmiany podaży i popytu, wydarzenia polityczne, rolnicze, handlowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz przeważające cechy psychologiczne charakterystyczne dla rynku.

Przykład inwestycji na rynku CFD

Inwestowanie na platformie forex jest proste i nie wiąże się z żadnymi ukrytymi opłatami. Klient inwestujący na rynku wie jaki jest koszt otwarcia transakcji dzięki informacjom zawartym na stronach brokerów lub na rachunku demo.

Ceny zakupu i sprzedaży wszystkich instrumentów są wygodnie wyświetlane na stronie głównej platformy inwestycyjnej. Kiedy wprowadzasz zlecenie zakupu lub sprzedaży danego instrumentu finansowego zaawansowana i prosta w obsłudze platforma umożliwia dodanie funkcji zatrzymywania strat (Stop Loss) lub ochrony zysku (Take Profit) w celu zapewnienia ochrony pozycji i zysków inwestora.

Rejestrujesz się i wpłacasz 17 000 USD przy użyciu wybranej metody wpłaty depozytu.

 • Kapitał własny: 17 000 USD. (Wpłaty – Wypłaty + Zyski i straty z otwartych pozycji).
 • Zyski i straty = 0 USD. (Suma zysków i strat dla wszystkich otwartych pozycji, łącznie z dodatkowymi opłatami dziennymi).
 • Dostępne saldo: 17 000 USD. (Saldo + Zyski i straty dla otwartych pozycji – Depozyt początkowy).

Uznajesz, że akcje Apple wkrótce spadną i wybiera krótką pozycję (sprzedaż). 19:17 – klikasz przycisk Sprzedaj obok akcji Apple na głównej stronie inwestowania; cena sprzedaży wynosi 100 USD.

Twoje kryteria to:

 • Liczba akcji (kontraktów CFD): 2000.
 • Zamknięcie przy wartości zysku: 90 USD (zysk wyniesie 2000*10 USD = 20 000 USD).
 • Zamknięcie przy wartości straty: 105 USD (strata wyniesie 2000*5 USD = 10 000 USD).
 • Łączna kwota krótkiej sprzedaży to: 2000*100 USD = 200 000 USD.
 • Depozyt początkowy, który jest wymagany dla akcji Apple, to 5%: 10 000 USD.
 • Depozyt zabezpieczający, który jest wymagany dla zachowania pozycji dla akcji Apple, to 2,5%: 5000 USD.

Twoja pozycja to teraz:

 • Zyski i straty = 0 (zwykle spread dla firmy Apple wynosi 1 USD, dlatego uzyskasz zyski i straty równe -2000 USD).
 • Dostępne saldo po sprzedaży akcji Apple to: 7000 USD (17 000 USD – 5%*200 000 USD = 7000 USD).
 • ‘Kapitał własny’: 17 000 USD (17 000 USD + 0 USD).

20:03 – kurs akcji Apple rośnie do 103 USD.

 • Zyski i straty: -6000 USD (2000*100 USD – 2000*103 USD).
 • Dostępne saldo: 1000 USD (17 000 USD – 5%*200 000 USD – 6000 USD = 7000 USD).
 • Kapitał własny: 11 000 USD (17 000 USD – 6000 USD).

Decydujesz się zatrzymać straty i kupić akcje Apple.

20:03 – Twój zakup zostaje zrealizowany po cenie 103 USD. W wyniku operacji handlowej tracisz 6000 USD.

 • Kapitał własny: 11 000 USD.
 • Zyski i straty: 0 (brak otwartych pozycji).
 • Dostępne saldo: 11 000 USD.

Zalety z handlu na kontraktach CFD

 • Możliwość zaangażowania się na rynku akcji bez konieczności nabywania instrumentu bazowego, np. bez konieczności kupowania akcji. Zamiast tego inwestor płaci prowizję za zawarcie kontraktu, a następnie płaci odsetki od pozostałej wartości instrumentu bazowego, jeżeli decyduje się utrzymać kontrakt przez dłuższy okres. Odsetki naliczane są do momentu. gdy inwestor zdecyduje się zamknąć kontrakt.
 • Wyższy zysk przy mniejszej inwestycji: w porównaniu do tradycyjnego obrotu akcjami kontrakty CFD oferują możliwość osiągnięcia wyższego zysku pomimo zainwestowania niższej kwoty. Z drugiej strony, zdecydowanie wyższe mogą być też straty. Kontrakty CFD umożliwiają jednak zarówno szybkie zamykanie pozycji stratnych (poprzez wypowiedzenie kontraktu), jak i łatwe utrzymywanie pozycji zyskownych (w tym przypadku wystarczy nic nie robić).
 • Spekulacje związane ze zmianami cen: kontrakty CFD umożliwiają spekulacje związane ze zmianami cen bez konieczności nabywania instrumentów bazowych. Dzieje się tak, ponieważ kontrakty te finansowane są dźwignią bazującą na depozycie zabezpieczającym, zaś zyski i straty określane są jako różnice między ceną zakupu i sprzedaży. Ponieważ kontrakty CFD są lewarowane, inwestorzy muszą zainwestować jedynie niewielki ułamek ich wartości, aby móc nimi obracać.
 • Pozycje długie i krótkie: kontrakty CFD można nabywać, gdy przewiduje się zarówno wzrosty, jak i spadki wartości instrumentów bazowych. Zakup kontraktu CFD przez inwestorów spodziewających się wzrostu wartości instrumentu bazowego określany jest mianem „zajęcia długiej pozycji”. Zakup kontraktu CFD przez inwestora prognozującego spadek wartości instrumentu bazowego określa się natomiast jako „zajęcie pozycji krótkiej”. Zajęcie pozycji krótkiej daje okazję do spekulacyjnego zarabiania na spadkach cen.
 • Dywidendy: zajmowanie „pozycji długiej” oznacza możliwość otrzymywania dywidendy w takiej samej wysokości, w jakiej otrzymują je osoby faktycznie posiadające akcje. Jeżeli jednak zajmuje się „pozycję krótką”, sytuacja wygląda odwrotnie – trzeba wypłacić dywidendę.
 • Brak daty wygaśnięcia kontraktu: pozycję można utrzymywać tak długo, jak się chce.
 • Lewarowanie inwestycji do 20x: w internetowym obrocie kontraktami CFD można korzystać z dźwigni do 20x. Tego rodzaju finansowanie nazywane jest często margin trading.

Tysiące rynków na jednej platformie

Brokerzy oferują kontrakty CFD na tysiące instrumentów finansowych, w tym kontrakty CFD na akcje, indeksy, waluty, towary, stopy procentowe i sektory. Kontrakty CFD pozwalają na zawieranie transakcji na wszystkich głównych giełdach i rynkach pozagiełdowych na świecie, w tym w Polsce i na innych rynkach europejskich, amerykańskich, azjatyckich i australijskich w bardzo krótkim czasie. Nasze prowizje i spready należą do najniższych na rynku. W przypadku głównych indeksów oferujemy 1 punktowy spread, na rynku Forex oferujemy zmienne i stałe spready (np. 1 stały spread na EUR / USD) i np. nie nakładamy minimalnej prowizji na polskie akcje, co oznacza, że transakcje mogą być przeprowadzane w opłacalny sposób CFD nawet dla jednej akcji.

Podsumowanie

 • dostępność CFD opierających się na bardzo wielu różnych klasach aktywów,
 • możliwość generowania zysków zarówno na spadkach jak i na wzrostach rynku,
 • w odróżnieniu od kontraktów notowanych na giełdzie papierów wartościowych, niektóre kontrakty CFD nie mają określonej daty wygasania – otwarta pozycja jest automatycznie odnawiana na zakończenie dnia, z uwzględnieniem opłat z tytułu finansowania pozycji (opłaty dostępne do wglądu w Specyfikacji Instrumentów Finansowych – podawanej w formie Komunikatu Biura Maklerskiego),
 • zastosowanie dźwigni finansowej pozwala na zawieranie transakcji przy niewielkim wkładzie finansowym,
 • dźwignia finansowa pozwala na osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w krótkim czasie ( należy zwrócić uwagę, że efekt dźwigni obejmuje również potencjalnie wygenerowane straty),
 • kupno lub sprzedaż kontraktu CFD nie oznacza bezpośredniego nabycia instrumentu bazowego – prawa i obowiązki płynące z posiadania instrumentu bazowego nie są uwzględniane w przypadku nabycia kontraktu,
 • prowizje są płacone zarówno za zakup jak i późniejszą sprzedaż kontraktu CFD (prowizja za otwarcie i zamkniecie pozycji),
 • kontrakty CFD nie są standaryzowane. Każdy broker podaje do wiadomości Klientów warunki dotyczące danego kontraktu.

Kontrakty CFD Słownik najważniejszych pojęć

Aby zwiększyć swoje szanse powodzenia podczas inwestowania w kontrakty na różnicę, konieczne jest pełne zrozumienie tego produktu. Umożliwi to bezproblemowe zawieranie transakcji i ułatwi podejmowanie możliwie najlepszych decyzji. Na tej stronie znajdziesz wyjaśnienie kluczowych pojęć. Do ich lepszego wyjaśnienia wykorzystane zostały przykłady.

Aktywa bazowe:

Aktywa bazowe stanowią przedmiot kontraktu na różnicę. Chcesz inwestować w oparciu o zmiany kursu EUR/USD – wybierz aktywa bazowe powiązane z parą walutową EUR/USD. Aktywa bazowe są podzielone na cztery różne kategorie: pary walutowe, indeksy, akcje i towary.

Rozbieżność:

Rozbieżność cen, znana również jako po prostu rozbieżność (z ang. slippage). Na płynnym rynku występuje ciągłość ceny tzn. każda cena jest szacowana na rynku.

W momentach, gdy rynki są bardzo zmienne, może się zdarzyć, że pozycja nie może zostać zamknięta po kursie określonym w zleceniu stop-loss lub take-profit. Różnica pomiędzy poziomem stop-loss lub take-profit, a faktyczna ceną zawarcia transakcji nazywana jest właśnie rozbieżnością ceny.

Przykład:
Kurs akcji Apple rośnie ze 100,00 $ do 100,10 $ w dziesięciu krokach, jednym dla każdego centa notowanej ceny. Rozbieżność ma miejsce, gdy cena skacze bezpośrednio ze 100,00 $ do 100,10 $, a poziomy ceny pomiędzy zostają pominięte. Takie rozbieżności mogą skutkować lepszymi, bądź gorszymi cenami wejścia lub wyjścia.

Przykład: Para EUR/USD jest notowana po kursie 1,10248/1,10256, a Ty otwierasz pozycję wielkości jednego kontraktu standardowego na wzrost cen, po kursie 1,10256. Zlecenie take-profit powinno zabezpieczyć zysk przy cenie 1,10340/1,10348. Wiadomości z rynku prowadzą do gwałtownego wzrostu ceny z 1,10338/1,10346 bezpośrednio do 1,10362/1,10370. Zlecona cena take-profit – 1,10340 nie jest dostępna, a kolejna wynosi 1,10362. Różnica wynosząca w tym przypadku 0,00022 nazywa się rozbieżnością cen. Tego rodzaju fluktuacje cen mogą prowadzić do zwiększenia oczekiwanych zysków, bądź strat.

Cena kupna/sprzedaży i spread:

Dla wszystkich aktywów bazowych określane są dwie ceny – kupna (bid) i sprzedaży (ask). Cena kupna jest zawsze ceną, po której sprzedajesz aktywa bazowe, a cena sprzedaży jest zawsze ceną, po której kupujesz aktywa bazowe.

Trzymanie pozycji przez noc lub rolowanie:

Na rynku kontraktów terminowych inwestujesz w duże wolumeny, co oznacza, że musisz pożyczać duże ilości pieniędzy, jeśli zawierasz pozycje długie lub blokować środki jeśli zawierasz pozycje krótkie. W przypadku pozycji długich musisz zazwyczaj płacić odsetki (opłatę za rolowanie), a w przypadku pozycji krótkich odsetki są zazwyczaj doliczane do Twojego konta.

Godziny sesji handlowych:

Platforma forex jest dostępna do zawierania transakcji na parach walutowych od niedzieli 23.00 do piątku 23:00 czasu polskiego. Niektórzy brokerzy zamykają możliwość handlu już od 22:00 w piątek. Czasy te podlegają letniej zmianie czasu, która rozpoczyna się w ostatnią niedzielę marca, a kończy w ostatnią niedzielę października. Poszczególne aktywa bazowe charakteryzują się różnymi godzinami sesji. Przed rozpoczęciem zawierania transakcji, prosimy zapoznać się z wynikającym z tego ryzykiem oraz ogólnym ryzykiem związanym z zawieraniem kontraktów na różnicę.Zobacz: forex godziny.

Lewar:

Lewar umożliwia sytuację, w której poprzez wykorzystanie pożyczonego kapitału, już małe zmiany mogą prowadzić do diametralnych różnic w ostatecznych wynikach. Lewar wskazuje jaka jest proporcja kapitału własnego do pożyczonego. 1:100 oznacza, że jeśli zainwestujesz 101 €, 100 € będzie pochodziło z z racji wykorzystania dźwigni finansowej, a jedno euro będzie stanowiło własny kapitał. W ten sposób, wzrost ceny o 1% spowoduje wzrost całkowitej inwestycji 0 1,01 €. Aby otrzymać taką kwotę bez zaciągania pożyczki, zmiana kursu musiałaby wynieść 101%. Podczas zawierania transakcji na kontrakty na różnicę, lewar odnosi się do współczynnika wymaganego depozytu zabezpieczającego do nominalnej kwoty transakcji rynkowej. Poniższy przykład powinien pomóc w zrozumieniu pojęcia lewara.

Przykład Chcesz zawrzeć transakcję na EUR/USD, którego obecny kurs wynosi 1,08755, przy standardowym kontrakcie, który odpowiada 100 000 jednostkom aktywów bazowych, co w tym przypadku odzwierciedla łączny rynkowy wolumen w kwocie 108 755 $. Twój wymagany depozyt zabezpieczający, czyli kwota wymagana do otwarcia pozycji CFD jest określana przez lewar. Poniższy przykład zilustruje relację pomiędzy lewarem, a depozytem zabezpieczającym, gdy wolumen transakcji jest stały.

LewarWolumenDepozyt
100108 755 $1087,55 $
200108 755 $543,78 $
500108 755 $217,51 $

Jak widać wysoki lewar zmniejsza wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego. W oparciu o zapisy dotyczące kontraktu standardowego, wolumen transakcji jest zawsze ten sam. Dźwignia wysokości 500 oznacza, że potrzebujesz jedynie 217,51 $ jako zabezpieczenia, ale w praktyce dokonujesz na rynku transakcji o 500-krotnie wyższej wartości.

Saldo konta:

Ważne jest, aby zawsze posiadać odpowiednią ilość kapitału na rachunku transakcyjnym, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko niezamierzonego, automatycznego zamknięcia pozycji.

Przykład:
Posiadasz 2500 $ na swoim rachunku i chcesz dokonać transakcji na dwa standardowe kontrakty na wzrost kursu EUR/USD. Przy cenie 1,10 $ za euro, odpowiada to depozytowi zabezpieczającemu w wysokości 2200 $, który mieści się w ramach salda Twojego rachunku. Załóżmy, że EUR/USD ciągle spada i osiąga kurs 1,08970, co oznacza dla Ciebie stratę w wysokości 2060 $. W tym momencie pozycja zostanie automatycznie zamknięta, ponieważ saldo Twojego konta osiągnęło próg 20% wymaganego depozytu zabezpieczającego. (2500 $ – 2060 $ = 440 $; 440 $ = 20% * 2200 $) Jeśli EUR/USD znowu zacznie rosnąć, Twoja zamknięta pozycja nie pozwoli Ci zarobić na tym wzroście.

Rozmiar kontaktu lub lot:

Rozmiar kontraktu, znany również jako lot opisuje wolumen transakcji zawieranej na aktywach bazowych, a tym samym określa jaka wartość zostaje przypisana jednemu pipowi na rozmiar kontraktu.

Przykład: Transakcje na pary walutowe są zazwyczaj zawierane w kontraktach standardowych wynoszących 100 000 jednostek na standardowy kontrakt. Pieniężna wartość jednego pipa jest otrzymywana przez pomnożenie pipa i liczby jednostek. EUR/USD → pip * jednostka = 0,0001 $ * 100,000 = 10 $
ZŁOTO → pip * jednostka = $1 * 100 uncji = 100 $

Płynność:

Płynność opisuje faktyczną dostępność aktywów bazowych. Wysoka płynność prowadzi do jednostajnej wyceny, co oznacza, że możliwe powinno być zawarcie transakcji po zleconej cenie. Niska płynność może prowadzić do nagłych wahań ceny (zobacz rozbieżność i rozbieżność cen), które mogą prowadzić do różnic pomiędzy ceną zlecenia, a zawarcia transakcji.

Depozyt zabezpieczający:

Pojęcie „depozyt zabezpieczający” oznacza niezbędne, wolno dostępne środki na rachunku transakcyjnym wykorzystywane podczas otwierania nowych pozycji. Kwota ta zostanie odłożona na Twoim rachunku transakcyjnym, jako zabezpieczenie na wypadek fluktuacji kursu.

Depozyt zabezpieczający zostanie ponownie zwolniony w momencie zamknięcia pozycji. Wszelkie poniesione straty zostaną pobrane bezpośrednio z tego depozytu. Straty, których nie pokrywa depozyt zabezpieczający zostaną pobrane z rachunku transakcyjnego.

Pips:

Pips jest jednostką, w której określana jest zmiana kursów danych aktywów bazowych. Rozmiar pip jest zależny od aktywów bazowych będących przedmiotem transakcji oraz ich ceny. W większości przypadków stosowana jest bardzo prosta zasada: Najmniejsza wartość wykorzystywana do notowania kursu aktywów bazowych pomnożona przez 10 stanowi jeden pip.

Przykład: Para EUR/USD jest zawsze wyświetlana z dokładnością do piątego miejsca dziesiętnego – 0,00001 – razy 10 → Pip = 0,0001
Para USD/JPY jest zawsze wyświetlana z dokładnością do trzeciego miejsca dziesiętnego – 0,001 – razy 10 → Pip = 0,01 Indeks DAX jest zawsze wyświetlany z dokładnością do jednego miejsca dziesiętnego – 0,1 – razy 10 → Pip = 1

Stop i limit:

Stop i limit (zlecenia oczekujące) odnoszą się do metody realizacji złożonych zleceń. Te dwa pojęcia nie mają nic do czynienia z podobnie brzmiącymi wyrażeniami stoploss i takeprofit. Zlecenie STOP oznacza, że sądzisz, iż obecny trend będzie kontynuowany po osiągnięciu określonego poziomu. Zlecenie LIMIT oznacza przekonanie, że trend po osiągnięciu danego poziomu ulegnie odwróceniu.

Stop Loss i Take Profit

Te typy realizacji zleceń pomogą Ci automatycznie zamykać pozycje, po osiągnięciu określonych poziomów. Funkcja stop-loss pozwala kontrolować straty, a take-profit chronić zyski.