Indeks Dow Jones (DJIA) Wykres i Notowania

Dow Jones logo Dow Jones Industrial Average (DJIA) jest to jeden z najważniejszych indeksów akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (New York Stock Exchange, NYSE) i NASDAQ.

Indeks Dow Jones jest skrótem od Dow Jones Industrial Average (DJIA), indeksu który został stworzony przez Charlesa Dowa ponad 100 lat temu.

DJIA w pierwszym okresie swego istnienia obejmował tylko 11 spółek, głównie z branży kolejowej.

Obecnie indeks Dow Jones opiera się na średniej 30 spółek tzw. blue-chipów, które są liderami w swoich sektorach.

Jedna rzecz, o której należy pamiętać to fakt, że indeks nie ogranicza się do sektora przemysłowego – nawet jeśli tak sugeruje jego nazwa.

Indeks ten jest stabilny, zmienia się bardzo rzadko, głownie z powodu ewentualnych przejęć, które mogą zachodzić między spółkami.

Indeks Dow Jones jest najstarszym w Stanach Zjednoczonych, jest stosowany jako ogólny wskaźnik trendu ekonomicznego oraz decyzji inwestorów na rynku kapitałowym.

Kurs i notowania indeksu Dow Jones (DJIA)

 

 

Wykres cenowy Dow Jones

Logotyp eToro (zielony)

79,17% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.

 

Zasada ogólna Dow Jones (DJIA):

Prostota sprawia, że indeks DJIA jest bardziej zrozumiały dla społeczności i niezawodnie wskazuje trendy rynkowe.

Zawieranie transakcji na indeks Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average (DJIA) to indeks uwzględniający akcje 30 największych spółek akcyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Należą do nich: AT&T, Boeing, Chevron, Coca-Cola, General Electric, Intel, IBM, JPMorgan Chase, McDonald’s, Microsoft, Nike, Verizon, Visa, Wal-Mart i Disney.

Spółki objęte indeksem okresowo zmieniają się w celu uwzględnienia najsilniejszych spółek i pominięcia tych, które utraciły czołową pozycję i znaczenie.

Indeks Dow Jones został stworzony przez wydawcę gazety Wall Street Journal Charlesa Dowa w 1896 i od tamtej pory stał się najszerzej cytowanym wskaźnikiem stanu całego rynku.

Dow Jones obejmuje szereg różnych wskaźników różnych rynków, ale najpopularniejszym z nich pozostaje Industrial Average.

Indeks Dow Jones Industrial: Co to jest?

Gdy telewizyjni komentatorzy finansowi mówią, że „rynek” idzie w górę lub w dół, zasadniczo odnoszą się do indeksu Dow Jones Industrial Average.

Co to jest?

Czytaj dalej, żeby się dowiedzieć.

 • Indeks DJIA odpowiada na wydarzenia globalne, takie jak klęski żywiołowe, wojny, niepokoje polityczne i wiadomości gospodarcze. Radzenie sobie z indeksem Dow wymaga śledzenia bieżących wydarzeń i przewidywania reakcji rynku na nie.
 • Wartość indeksu zmienia się w odpowiedzi na raporty ekonomiczne, takie jak stopy bezrobocia, stopy tworzenia miejsc pracy, stopy procentowe, PKB i inne wskaźniki ekonomiczne.
 • Dow Jones 30 jest indeksem ważonym ceną, co oznacza, że akcje o wyższej wartości jednostkowej mają większy wpływ na średnią wartość niż akcje o niższych cenach. Jest on zatem krytykowany jako niedokładny wskaźnik stanu rynku. Poważne zmiany cen akcji o wyższej wadze mają wpływ na indeks, ale niekoniecznie na rynek jako całość.
 • Zmiany wartości indeksu DJIA 30 odpowiadają zmianom na rynku jako całości, gdy wahania cen są znaczące. Jednak wielu krytyków twierdzi, że Dow Jones 30 nie odzwierciedla już dokładnie stanu rynku w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce. Może to być ważne przy zakupie akcji poszczególnych spółek indeksowych, ale obrót na indeksie wymaga analizy samego indeksu i czynników, które mogą na niego wpływać.

Indeks Dow Jones jako najpopularniejszy indeks cenowy

Indeks Dow Jones Industrial Average jest jednym z najbardziej rozpoznawanych i najstarszych indeksów świata.

Jego nazwa pochodzi od nazwisk jego twórców – Charlesa Dowa oraz Edwarda Jonesa.

Dow Jones Indeks ten obrazuje w jaki sposób zmieniają się notowania 30 wybranych spółek giełdowych (niekoniecznie notowanych na New York Stock Exchange) w trakcie sesji.

Znajdujące się w nazwie indeksu słowo „Industrial” ma raczej znaczenie tradycyjne niż praktyczne, bowiem wiele z 30 spółek wchodzących w skład DJIA ma niewiele lub nic wspólnego z przemysłem.

Indeks w rzeczywistości niewiele ma też wspólnego ze średnią (Average) ceną spółek.

Raczej jest to suma cen, podzielona przez odpowiednią wartość.

Dzielnik ten zmieniany jest za każdym razem, gdy zachodzą zmiany w składzie indeksu. Dla uzupełnienia informacji o najstarszych indeksach, jedynym, starszym od DJIA indeksem amerykańskim jest Dow Jones Transportation Average.

Indeks Dow (najczęstsze skrótowe określenie wykorzystywane zamiennie z DJIA) ma jedną bardzo charakterystyczną dla siebie cechę. Jest to indeks cenowy a nie kapitalizacyjny, jak większość indeksów.

Co to oznacza?

Waga danego waloru w konstrukcji indeksów kapitalizacyjnych (S&P-500, WIG-20, NASDAQ-100, FTSE-100, DAX-30…) jest określona procentowo.

Najczęściej im większa kapitalizacja (wartość) spółki, tym większy wpływ na wartość indeksu ma zmiana ceny jej akcji. Tymczasem w przypadku indeksu cenowego, im wyższa cena danego waloru tym wyższy wpływ jej zmiany na wartość indeksu.

Waga danych akcji w indeksie Dow nie zależy więc od wielkości spółki bezpośrednio a jedynie od ceny.

Gdy w 1896 roku powstawał indeks DJIA w jego skład wchodziło 12 spółek. Wtedy rzeczywiście były to przedsiębiorstwa przemysłowe. Jedno z nich, General Electric, pozostała w indeksie po dzień dzisiejszy.

Największymi spółkami DJIA, biorąc pod uwagę kapitalizację, są: Exxon Mobil (304mld$), Microsoft (243mld$) oraz Wal-Mart Stores (201mld$). Najmniejszymi: Alcoa (12mld$), Travelers Cos. (25mld$) oraz E.I. DuPont de Nemours (29mld$). Z racji cenowej konstrukcji indeksu nie ma to jednak większego znaczenia dla jego zmian. Kluczowe są ceny akcji. Najdroższe, a więc o największym wpływie na DJIA, są: IBM (122$), 3M (80$),Chevron (72$) oraz United Technologies (67$).

Łącznie mają one ponad 25% udziału w kształtowaniu indeksu. Sześć spółek, których cena akcji jest najniższa (Alcoa (12$), Bank of America (15$), General Electric (16$), Pfizer (18$), Intel (19$) oraz Cisco Systems (22$)) nie są w stanie wpłynąć na indeks bardziej niż notowania samego IBM.

Ze względu na cenowy charakter indeksu, był on niemal od początku swego istnienia krytykowany.

Główny zarzut to oczywiście fakt że akcje o wysokiej cenie mają znacznie większy wpływ na indeks niż akcje o niskiej cenie (choć wcale nie idzie za tym kapitalizacja spółki, która zależy nie tylko od ceny akcji ale również od ich ilości).

W rezultacie wyraźny, 5-procentowy wzrost ceny akcji Intela z 20$ do 21$ może być kompensowany ledwie zauważalnym, 0.8-procentowym spadkiem ceny akcji IBM ze 122$ do 121$.

Biorąc pod uwagę, że indeks w tej postaci funkcjonuje już ponad sto lat, nie należy się jednak spodziewać zmiany sposobu jego liczenia na kapitalizacyjny.

Natomiast jeśli kogoś bardziej interesuje ogólny obraz rynku powinien zainteresować się na przykład indeksem S&P-500.

Monety bitcoin i plik dolarów w wózku na zakupy Niemniej jednak krytycy konstrukcji indeksu mają rację tylko w niewielkim stopniu.

Postanowiliśmy przeanalizować spółki wchodzące w skład DJIA i zwróciliśmy uwagę na ważną obserwację, która z pewnością rzutuje na notowania indeksu. Wynika ona z wniosków uzyskanych po przeliczeniu współczynników beta dla akcji na podstawie danych z ostatnich dwóch lat.

Dla przypomnienia, beta jest miarą zmienności akcji odniesioną do reszty rynku. Inaczej mówiąc, informuje z jaką siłą stopy zwrotu akcji reagują na stopy zwrotu wybranego indeksu, w naszym przypadku Dow Jones Industrial Average.

Ważną prawidłowością wykrytą przez nas jest fakt, że akcje spółek o niskiej cenie wpływają na DJIA o wiele wyraźniej niż by się mogło wydawać (biorąc pod uwagę ich teoretycznie niewysoki udział).

Uwzględniając udziały w indeksie wynikające z cen akcji oraz wartość parametrów beta tych akcji, można stwierdzić, że po skumulowaniu w dwóch grupach akcje spółek najtańszych i najdroższych, których łączna waga w indeksie powinna być teoretycznie taka sama, okaże się, że najtańsze wpływają na indeks o 80% bardziej niż najdroższe.

Dzieje się tak, ponieważ spółki o najniższych cenach akcji charakteryzują się przeciętnie dość wysokimi współczynnikami beta. Są więc to akcje agresywne, które zwykle będą reagować na rynkowe trendy silniej niż pozostałe.

Natomiast sytuacja odwrotna (niskie parametry beta) ma miejsce w przypadku spółek o najdroższych akcjach. Oznacza to że hossy i bessy mają na nie wyraźnie mniejszy wpływ niż na inne akcje.

Wniosek z tego jest taki, że w okresach hossy warto inwestować przede wszystkim w najtańsze spółki z indeksu DJIA.

Inwestowanie

Najprostszą drogą do inwestowania w koszyk spółek tworzących indeks DJIA jest transakcja na CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe, które dostępne są u wielu brokerów.

Przyjrzyjmy się jak wygląda przykładowa transakcja:

W dniu 4 stycznia 2010 wartość kontraktu CFD na indeks DJIA wynosiła 10500 punktów. Równowartość 1 punktu to 1USD. Na depozyt zabezpieczający potrzebujemy 0,75% wartości indeksu, czyli 78,75 USD na każdy kupiony bądź sprzedany kontrakt CFD. Inwestor kupuje dwa kontrakty po bieżące cenie (czyli 10500pkt). Do zawarcia transakcji potrzebny będzie kapitał na rachunku w wysokości:

2 * 10500USD * 0,75% = 157,5USD (około 470 złotych).

Po pewnym czasie, w dniu 15 stycznia 2010, wartość kontraktu CFD na indeks DJIA wyniosła 10700 punktów. Inwestor zamyka swoje pozycje sprzedając dwa kontrakty po tej cenie. Na rachunek gotówkowy wraca kwota z depozytu zabezpieczającego a łączny zysk uzyskany po sprzedaży wynosi:

2 * (10700 – 10500 USD = 400USD (około 1190 złotych).

Bardzo wyraźnie widzimy tutaj efekt dźwigni finansowej, która daje nam lewar rzędu 133:1.

Oprócz transakcji na instrumentach typu CFD uwagę inwestorów, którzy nie mają możliwości inwestowania w nie (na przykład rezydenci amerykańscy), powinna zwrócić oferta ETF-ów takich jak Dow DIAMONDS.

Odpowiednie zastosowanie inżynierii finansowej twórców tego ETF-a pozwoliła na pełne odzwierciedlanie zmian indeksu DJIA. ETF-y kupuje i sprzedaje się tak samo jak akcje, włączając możliwość krótkiej sprzedaży.

Oprócz CFD i ETF inwestowanie w DJIA jest możliwe również przy użyciu instrumentów pochodnych takich jak kontrakty futures i opcyjne, dostępne na CME, CBOT i CBOE.

1. eToro 

Logotyp eToro (zielony)

eToro wyprzedza konkurencję, oferując klientom całkowity brak opłat za handel akcjami.

Wbrew pozorom nie jest to żadna promocja. To stała oferta dla wszystkich klientów, z której można korzystać bez ograniczeń.

Oprócz akcji na eToro można także zakupić kontrakty CFD.

To idealne rozwiązanie dla osób zainteresowanych krótkoterminowym handlem.

Oprócz tego klienci zachwalają Social Trading oraz Copy Trading.

Dzięki tym funkcjonalnościom można w łatwy sposób zacząć handel przez kopiowanie wyborów innych użytkowników.

To świetne rozwiązanie zwłaszcza dla nowych traderów.

Dowiedz się więcej o eToro!

Zalety:

 • Brak opłat za handel akcjami
 • Akcje syntetyczne i kontrakty CFD w ofercie
 • Konto demo
 • Social Trading, Copy Trading i inne dodatkowe funkcje
 • Regulowany przez FCA, ASIC oraz CySEC
 • Prosta w użyciu platforma

Wady:

 • Prowizja od wypłat

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.

2. XTB

xtb

XTB to broker, który umożliwia handel kontraktami terminowymi na różnorodne aktywa, takie jak akcje, ETF-y, kryptowaluty i surowce. Ponadto oferuje konkurencyjne spready – od 3 pipsów i spełnia wymagania organizacji regulacyjnych, w tym Komisji Nadzoru Finansowego.

Dodatkową zaletą XTB jest możliwość handlu z dźwignią. To cecha atrakcyjna dla inwestorów, którzy chcą maksymalizować potencjalne zyski. Natomiast początkujący docenią możliwość testowania strategii na koncie demo.

Atutem XTB jest autorska platforma xStation 5, ceniona za prostotę obsługi, zaawansowane narzędzia analityczne i wskaźniki techniczne. Te funkcje pomagają inwestorom w podejmowaniu przemyślanych decyzji.

W dodatku XTB nie wymaga minimalnej kwoty depozytu, co pozwala inwestorom na wpłacanie dowolnych kwot. Skorzystasz z różnych metod płatności, w tym kart debetowych, e-portfeli oraz przelewów bankowych.

Zalety:

 • Szeroki wybór aktywów inwestycyjnych;
 • Niskie opłaty i konkurencyjne spready;
 • Własna, łatwa w obsłudze platforma xStation 5;
 • Brak wymaganej minimalnej kwoty depozytu;
 • Duży wybór metod płatności.

Wady:

 • Handlowanie tylko kontraktami CFD.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
76.22% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.

3. Pepperstone

pepperstone

Pepperstone to australijski broker regulowany przez takie organy jak ASIC, FCA i DFSA, co gwarantuje zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Firma oferuje inwestorom dostęp do ponad 1200 instrumentów finansowych.

W ofercie Pepperstone znajdziesz CFD na akcje, kryptowaluty, towary oraz aktywa na rynku forex, co zapewnia szerokie możliwości dywersyfikacji portfela. Broker umożliwia dostęp do różnych platform inwestycyjnych, w tym popularnych MT4 i MT5, co pozwala na dostosowanie handlu do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Pepperstone akceptuje kilka metod płatności, w tym karty kredytowe, debetowe oraz e-portfele, takie jak Skrill czy PayPal. W przypadku pytań lub problemów możesz liczyć na wsparcie działu obsługi klienta – przez całą dobę i 5 dni w tygodniu.

Zalety:

 • Bezpieczeństwo transakcji zgodne z międzynarodowymi regulacjami;
 • Bogaty wybór ponad 1200 instrumentów inwestycyjnych;
 • Możliwość korzystania z różnorodnych platform handlowych;
 • Dostęp do konta demo;
 • Różnorodne metody płatności.

Wady:

 • Obsługa klienta działa tylko 5 dni w tygodniu.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
76.22% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.

4. Libertex

Libertex logotyp

Libertex oferuje znacznie mniej niż eToro, jednak wciąż jest stanowi dobry wybór.

Broker umożliwia inwestycje w ponad 100 akcji różnych spółek giełdowych. Niestety, wyłącznie w formie kontraktów CFD.

W oparciu o CFD możliwy jest także handel innymi aktywami, takimi jak Forex, kryptowaluty, surowce, indeksy i ETF-y.

Tym, co wyróżnia Libertex na tle rywali, jest innowacyjne podejście do opłat. Broker nie zarabia na spreadach.

Koszt, który trzeba ponieśc podczas transakcji, opiera się o system prowizyjny.

Wielu inwestorów ceni takie podejście.

Przeczytaj recenzję Libertex!

Zalety:

 • Świetna, wielokrotnie nagradzana aplikacja mobilna
 • Brak spreadów
 • Mnóstwo funkcji dodatkowych
 • Niska kwota początkowego depozytu
 • Nadzór CySEC

Wady:

 • Tylko kontrakty CFD
 • Niewiele aktywów

Stary dobry Dow Jones – Co to jest?

Wskaźnik ten ma wiele nazw: Dow, Dow Jones, Dow Jones Industrial Average, DJIA, DOW/USD. Jest to pierwszy indeks w historii, który wciąż pozostaje aktualny na amerykańskich giełdach i rynku Forex.

Indeks reprezentuje całkowity wskaźnik 30 wpływowych amerykańskich firm. Dow Jones Industrial Average obejmuje akcje gigantycznych spółek, które znajdują się w obrocie na giełdach NYSE i NASDAQ.

Biznesmen z holograficznym wykresem handlowym Na przykład American Express, Coca-Cola, Apple, ExxonMobil. Tak więc indeks Dow Jones odzwierciedla sytuację w sektorze dominujących sektorów gospodarki USA.

Dow to średnia cena akcji wszystkich spółek, które są w nim zawarte.

Wartość rynkowa przedsiębiorstw nie jest czynnikiem, ale odzwierciedleniem zmian cen na giełdzie. Mówiąc krótko, firmy z wysokimi cenami akcji mają większy wpływ na indeks niż firmy z niskimi cenami.

Indeks Dow Jones pojawił się po raz pierwszy w 1896 roku. Jego inicjatorem był Charles Dow, ówczesny redaktor Wall Street Journal.

Pod koniec XIX wieku indeks był wykorzystywany do śledzenia wyników na rynku amerykańskim.

Jednak dzisiaj wielu uważa, że takie podejście już nie jest aktualne. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że Dow Jones Industrial Average pozostaje najpopularniejszym.

Indeks obejmuje tylko 30 spółek, których nie wystarczy, aby wyciągnąć wnioski na temat wydajności biznesowej całego kraju. Ponadto, nie został uwzględniony też fakt, że niektóre firmy prowadzą większość swoich operacji za granicą.

DJIA jest bardziej podobny do pośredniego wskaźnika dobrobytu finansowego kraju niż do wskaźników aktywności gospodarczej.

Wielu akcjonariuszy w tym celu stosuje S&P500.

Ale Dow nadal pozostaje ważnym indeksem referencyjnym, ponieważ zwracają na niego uwagę inwestorzy, organy regulacyjne i urzędnicy.

Kiedy handlować i jakie są zasady Dow Jones (DJIA)?

Najbardziej aktywny okres aktywności Dow Jones Industrial Average od 9:30 do 16:00 EST, kiedy otwierają się giełdy w USA. Ale dla traderów indeks jest otwarty przez całą dobę, ponieważ Dow jest dostępny poprzez kontrakty futures i CFD.

Jednak godziny pracy rynku amerykańskiego to najbardziej optymalny okres do handlu DOW/USD.

W tym czasie akcje i fundusze giełdowe handlują się razem z powiązanymi rynkami kontraktów futures.

W normalnych godzinach handlu na amerykańskim rynku akcji cena kontraktu futures na DJIA jest bardzo zbliżona do wartości indeksu.

Traderzy uwielbiają monitorować Dow Jones Industrial Average, ale wielu z nich omija ważne szczegóły, wskutek czego prawdopodobieństwo niepowodzenia staje się wyższe. W końcu handel to nie tylko zgadywanie kierunku indeksu.

Ważną umiejętnością w tradingu jest też zarządzanie ryzykiem.

Celem tradera jest przyciągnięcie na swoją stronę przynajmniej niewielkiej kwoty i zamknięcie transakcji.

Procent wygranej jest również ważny, ale stosunek ryzyka do nagrody odgrywa kluczową rolę. Dlatego staraj się zawsze redukować straty i pozwolić innym wygrać, niezależnie od tego, czy jest to strategia długoterminowa, czy krótka.

Artykuły

Krzysztof swoją wiedzę i umiejętności zdobywał i rozwijał latami. Handel na giełdzie pochłonął go w młodym wieku i szybko stał się jego sposobem na życie. Do jego głównych zainteresowań należy rynek kryptowalut. Jako jeden z pierwszych posiadaczy bitcoin w Polsce zna temat na wylot i chętnie dzieli się swoją wiedzą z naszymi czytelnikami.