Kim jest Makler Giełdowy? Zobacz jak nim zostać?

Makler Papierów Wartościowych

4632

Makler papierów wartościowych (giełdowy) to polski standard zapewniający kwalifikacje zawodowe. Tytuł uzyskuje się po zdaniu egzaminu przed Komisją Nadzoru Finansowego i wpisaniu na listę maklerów papierów wartościowych. Niektóre instytucje finansowe, np. biura i domy maklerskie lub brokerzy muszą zatrudniać maklerów papierów wartościowych.

Makler to osoba, która musi m.in. znać sytuację na rynkach finansowych i być doradcą w budowaniu portfela inwestycyjnego. A kiedy ma kontakt z klientem, musi być także „psychologiem inwestycyjnym” – Każda indywidualna strategia inwestycyjna musi zostać wybrana z uwzględnieniem wielu czynników, w tym stopnia ryzyka, sytuacji na rynkach finansowych lub charakteru klienta. Broker musi więc najpierw wyjaśnić sytuację na rynkach, a następnie wiedzieć, jakie rzeczywiste inwestycje może dokonać jego klient.

Makler giełdowy

Zadania maklera giełdowego w praktyce

Niektórzy maklerzy nadzorują proces składania zamówienia lub wykonują związane z nim bezpośrednie operacje. Inni z kolei mogą pracować nad notowaniem spółek giełdowych, podczas gdy inni wydają rekomendacje.

Ciekawym faktem jest to, że zawód maklera papierów wartościowych jest jednym z tych, które nie wymagają wyższego wykształcenia na danym kierunku studiów, a ponadto nie ma go wcale. Skąd więc brokerzy zdobywają wiedzę i jakie są podstawy ich umiejętności niezbędnych do wykonywania tego zawodu?

Kto może zostać maklerem giełdowym?

Przede wszystkim osoba, która ma zdolność analitycznego myślenia, może zostać maklerem papierów wartościowym. Często wykształceni matematycy lub ekonomiści, tj. tak zwane surowe umysły, stają się maklerami.

Dobrym brokerem będzie osoba spostrzegawcza, zdolna do analizowania i prognozowania, która nie spowoduje problemów w stresie i szybkim kontakcie z klientami.

Osoba pracująca jako makler giełdowy musi wykazywać stabilność emocjonalną i cierpliwość. Z drugiej jednak strony powinna być w stanie podejmować szybkie decyzje, nawet jeśli wiążą się z ryzykiem.

Jak zostać maklerem?

Każdy może zostać maklerem giełdowym. Oprócz wyżej wymienionych cech konieczne są warunki konieczne do wykonywania tego rodzaju zawodu:

  • makler papierów wartościowych nie może zostać ukarany ani wpisany do rejestru karnego
  • makler giełdowy musi posiadać licencję maklerską. Warto dodać, że egzamin na prawo jazdy jest niezwykle trudny do zaliczenia – tylko 10% tych, którzy zdali egzamin, osiąga pozytywny wynik.

Egzamin można zdawać dwa razy w roku – z taką częstotliwością organizuje go Komisja Nadzoru Finansowego.

Materiał przygotowawczy do egzaminu brokerskiego obejmuje 24 prawa, 7 działów matematyki finansowej – i to tylko wskazówka potrzebnej wiedzy.

„Początki na giełdzie

“SWOJĄ PRZYGODĘ Z GIEŁDĄ WARTO ZACZĄĆ OD BIBLII MAKLERÓW – ANALIZY TECHNICZNEJ MURPHY’EGO ORAZ „DOEDUKOWAĆ SIĘ” W INTERNECIE, ALE ABSOLUTNIE NIE NA FORACH TYLKO NA PRZYKŁAD STRONACH DOMÓW MAKLERSKICH.”

“SWOJĄ PRZYGODĘ Z GIEŁDĄ WARTO ZACZĄĆ OD BIBLII MAKLERÓW – ANALIZY TECHNICZNEJ MURPHY’EGO ORAZ „DOEDUKOWAĆ SIĘ” W INTERNECIE, ALE ABSOLUTNIE NIE NA FORACH TYLKO NA PRZYKŁAD STRONACH DOMÓW MAKLERSKICH.”

Zarobki maklera giełdowego

Wbrew pozorom praca maklera (przynajmniej na początku) nie jest tak wysoko wynagradzana. Początkujący specjalista tego typu zarobi średnio od 4 do 7 tysięcy złotych.

Lepsze zarobki pochodzą z doświadczenia i reputacji. Doświadczony makler może liczyć na wynagrodzenie w wysokości do 10 000 PLN.

Warto zauważyć, że maklerzy giełdowi otrzymują różne rodzaje bonusów w standardzie. Mogą być kwartalne lub roczne,

Artykuły i analizy opublikowane w prasie branżowej stanowią dodatkowe źródło dochodów.

„PRACOWAŁEM W DUŻYM WARSZAWSKIM DOMU INWESTYCYJNYM PRZEZ 5 LAT, ALE MAM LICENCJĘ TYLKO ROK. ZARABIĘMY O 2-3 KRAJOWE ŚREDNIE W ZALEŻNOŚCI OD WYNIKÓW.
CZĘSTO DODATKOWE GOTÓWKI Z RÓŻNYCH RODZAJÓW RAPORTÓW LUB ANALIZ DLA PRASY PRZEMYSŁOWEJ.Makler, Warszawa”

Gdzie może pracować makler?

Makler papierów wartościowych najczęściej pracuje w Domu Maklerskim, szczególnie jeśli dopiero stawia pierwsze kroki w tej branży.

Doświadczeni maklerzy z łatwością znajdą pracę w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych, spółkach giełdowych i bankach. Duża grupa specjalistów przyjmuje lub pracuje w firmach konsultingowych.

Jak wygląda codzienna praca maklera?

Zadaniem maklera jest przekazywanie zleceń maklerskich na giełdę. Są one również przez niego analizowane i na bieżąco monitorowane – muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi na giełdzie. Maklerzy zwykle zaczynają od dwóch podstawowych analiz: technicznej i fundamentalnej, z uwzględnieniem płynności spółki.

Broker często zajmuje się doradztwem dla inwestorów, pomaga we wprowadzaniu spółek na giełdę i walczy o ich sukces.

W zależności od stanowiska broker będzie musiał codziennie przekazywać prognozy i rekomendacje swoim klientom. Inne zajmują się jedynie analizą rynku – następnie oceniają sytuację niektórych firm na rynku lub prognozują ich przyszłość.

Status społeczny maklera

Makler giełdowy cieszy się dużym uznaniem opinii publicznej. Uważany jest za osobę inteligentną, z tak zwaną „głową na karku”. Podziwiony za umiejętność logicznego myślenia i samokontroli, dzięki której podejmuje właściwe decyzje. Ścisłe umysły są zwykle bardziej szanowane niż humanistyczne.

W branży finansowej makler giełdowy budzi szacunek. Jest szanowany i wszyscy liczą na jego opinię. Tak wysoka pozycja maklera papierów wartościowych wiąże się z koniecznością uzyskania licencji i dość wysokich zarobków, którymi może się pochwalić ten specjalista.

Plusy i minusy pracy maklera

Plusy:

  • brak rutyny i monotonii,
  • możliwość rozwoju osobistego,
  • wysokie zarobki.

Minusy:

  • praca w stresie,który z czasem wykańcza znaczne grono maklerów
  • spore ryzyko związane z koniecznością podejmowania szybkich decyzji,
  • konieczność ciągłego obserwowania rynku, czego efektem jest obowiązek dużej dyspozycyjności.

Ciekawostki

Wiemy już, że makler osiąga wysokie pensje. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, ile cenny profesjonalista w tym zawodzie może zarobić.

Najbardziej dochodowy makler giełdoy w Polsce zarabia miliony złotych rocznie.

Broker może również grać na giełdzie, ale w ograniczonym zakresie: nie może składać zamówień podczas sesji otwartej. Może inwestować swoje środki przez co najmniej jeden dzień wcześniej.

Zobacz także: Zlecenia maklerskie

Makler giełdowy

Agent kupujący i sprzedający akcje podlegające obrotowi na giełdzie, działający w imieniu inwestora. Usługi dodatkowe świadczone przez maklerów, mające na celu pomoc inwestorom w podjęciu właściwych decyzji, mogą wiązać się również z analizami inwestycyjnymi oraz doradztwem na temat portfela. Dodatkowo maklerzy mogą być pośrednio zaangażowani w kreowanie rynku oraz dystrybucję akcji spółek wprowadzonych na giełdę, dla których byli gwarantami emisji. Jako że zarobek maklerów pochodzi z prowizji maklerskiej, może pojawić się również pokusa zbierania śmietanki.

Makler giełdowy jako specjalista od rynku

Instytucjonalny inwestor gotowy jest kupować i trzymać niektóre papiery wartościowe w cenie najczęściej występującej na rynku bez względu na krótkoterminowe trendy. Uporczywe podtrzymywanie takiego popytu ujemnie odbija się na płynności, sprzyja wysokim cenom rynkowym i zmniejsza zmienność cen. Tworzeniem rynku zajmują się brokerzy i banki inwestycyjne w  ramach uzupełnienia swojej działalności gwarantowania emisji. Maklerzy-specjaliści muszą dysponować wystarczającym kapitałem pozwalającym na stałe zakupy, zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach rynkowych, gdy większość graczy unika inwestycji, oraz – co najważniejsze – mieć długofalowe zaufanie do danego papieru wartościowego.

Lista brokerów i domów inwestycyjnych gdzie mogą pracować maklerzy z licencją