Czym jest rynek NewConnect

NewConnect to nowy rynek finansujący rozwój młodych firm o dużym potencjale wzrostu, zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, rozpoczął się pod koniec sierpnia 2007 roku.

NewConnect ma status rynku zorganizowanego; jest prowadzony przez GPW poza rynkiem regulowanym jako alternatywny system obrotu. Jest to oferta dla młodych, rozwijających się firm, szczególnie w sektorze zaawansowanych technologii (ale firmy z innych sektorów mogą oczywiście kwalifikować się do obrotu). 

NewConnect – nowa jakość na GPW

gpw newconnect NewConnect został opracowany z myślą o młodych dynamicznych polskich firmach, które potrzebują kapitału, aby wykorzystać potencjał innowacji, co daje szansę na rozwój i stanie się jedną z dużych polskich firm. 

Ze względu na ten profil emitenta NewConnect oferuje bardziej liberalne obowiązki formalne i wymogi informacyjne, co zmniejsza koszt kapitału. NewConnect został pomyślany jako pierwszy krok na rynku giełdowym dla spółek giełdowych. 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.

NewConnect to rynek dla firm:

 • o dużym potencjale wzrostu,
 • poszukuje kapitału własnego w wysokości od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych,
 • działający w innowacyjnych sektorach, głównie z wartościami niematerialnymi 
  (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologia, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi),
 • z wizją i prawdopodobieństwem debiutu giełdowego 
  w najbliższej przyszłości.

Oferty NewConnect

 • nowoczesny rynek finansujący dynamiczne firmy,
 • zmniejszone wymagania formalne (wymogi dotyczące przyjmowania i informacji),
 • niski koszt wejścia i obrotu,
 • doskonały dostęp do inwestorów,
 • prestiż i reputacja operatora rynku,
 • promocja i uznanie nazwy firmy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.

Jakie są podstawowe założenia rynku NewConnect?

newconnect logo Emitentami rynku NewConnect są głównie małe i średnie spółki akcyjne, zainteresowane finansowaniem rozwoju poprzez emisję publiczną lub emisję prywatną o wartości od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych.

W porównaniu z rynkiem podstawowym rynek NewConnect charakteryzuje się znacznie niższymi kosztami dla emitentów, uproszczonymi warunkami dopuszczenia i mniej rygorystycznymi wymogami informacyjnymi.

Rynek NewConnect funkcjonuje jako alternatywny system obrotu (ASO) prowadzony i organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Spółki wprowadzone do obrotu na ASO będą notowane poza rynkiem regulowanym.

Kto inwestuje w spółki NewConnect?

inwestorzy giełdowi NewConnect zaspokaja potrzeby inwestorów (instytucjonalnych i indywidualnych) zainteresowanych inwestycjami o podwyższonym ryzyku oferującymi ponadprzeciętne zyski. 

Potrzeby innowacyjnych firm z krótkim doświadczeniem oraz potrzeby inwestorów zainteresowanych tym segmentem pozostały jak dotąd niespełnione z powodu braku bezpiecznej platformy obrotu. 

NewConnect rozwiązuje ten problem. Inwestorzy zainteresowani obiecującymi spółkami notowanymi na NewConnect to między innymi:

 • inwestorzy indywidualni o większym apetycie na ryzyko poszukujący 
  ponadprzeciętnego zwrotu z inwestycji,
 • fundusze hedgingowe,
 • fundusze zamknięte,
 • firmy zarządzające aktywami,
 • fundusze private equity i venture capital.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.

Ryzyko inwestycyjne

ryzyko inwestycyjne Inwestorzy w NewConnect powinni zdawać sobie sprawę, że wyższy potencjał wzrostu spółek giełdowych niesie wyższe ryzyko inwestycyjne. 

Ta specyfika rynku jest konsekwencją jego profilu: wymienia firmy z krótkim doświadczeniem, działające w najbardziej niestabilnym i konkurencyjnym sektorze: branży zaawansowanych technologii.

Dwie procedury wejścia

NewConnect oferuje, nowatorską na polskim rynku kapitałowym, ofertę prywatnych ofert dla 149 inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. W takim przypadku, niezależnie od wielkości emisji, dopuszczenie do obrotu opiera się na krótkim i prostym dokumencie informacyjnym przygotowanym i zatwierdzonym przez Autoryzowanego Doradcę. 

Faza przygotowawcza od decyzji do rozpoczęcia handlu może trwać 2-3 miesiące, znacznie krócej niż na rynku regulowanym. Oferta publiczna to kolejna procedura dopuszczania akcji do obrotu. 

Emitent musi przestrzegać tej samej procedury dopuszczania, która obowiązuje na rynku regulowanym, z obowiązkowym prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). W przypadku ofert do 2,5 mln EUR przyjęcie może być oparte na memorandum informacyjnym podlegającym kontroli KNF.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.

Autoryzowany Doradca

autoryzowani doradcy Zdolność i gotowość emitenta planującego wprowadzenie akcji do NewConnect w ramach oferty prywatnej jest oceniana przez niezależnego Autoryzowanego Doradcę na podstawie umowy o współpracy zawartej ze spółką. 

Autoryzowany Doradca zapewnia firmie wejście na NewConnect; wspiera także spółkę w przygotowaniu wejścia i współpracuje z nią przez co najmniej 1 rok obrotu NewConnect. 

Uznane, wiarygodne firmy inwestycyjne, kancelarie prawne, audytorzy i doradcy finansowi mogą działać jako Autoryzowani Doradcy. Firma wyznacza wybranego Autoryzowanego Doradcę.

Rola autoryzowanego doradcy

 • w ramach przygotowań do zgłoszenia: 
 • przygotowuje emitenta do wejścia na NewConnect, w tym przygotowuje i zatwierdza odpowiedni dokument wstępu; 
 • w okresie handlu (co najmniej przez 3 lata): 
 • doradza spółce w zakresie obrotu NewConnect; 
 • wspiera emitenta w przestrzeganiu wymogów informacyjnych.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.

Jakie spółki mogą poszukiwać kapitału na rynku NewConnect?

spółka akcyjna na giełdzie Rynek NewConnect został przygotowany dla małych, ale dobrych spółek zmagających się z tzw. luką kapitałową.

Ze względu na swoją wielkość i inne uwarunkowania, spółki te często nie są w stanie skutecznie poszukiwać kapitału i nie mają środków na finansowanie często bardzo ciekawych, innowacyjnych projektów lub produktów.

Rynek NewConnect adresowany jest do spółek o wyraźnym profilu innowacyjnym i technologicznym, które mają ciekawy pomysł na biznes i poszukują środków na jego finansowanie.

Oferta GPW jest propozycją zarówno dla spółek z krótką historią biznesową, które rozpoczynają lub prowadzą działalność od niedawna, jak i tych, które działają na rynku od dłuższego czasu. Emitenci NewConnect to spółki na różnych etapach rozwoju, ale z obiecującymi projektami inwestycyjnymi.

Czy rynek NewConnect może stanowić dla młodych przedsiębiorstw alternatywę wobec kredytów bankowych?

newconnect strona główna Średni Podstawowym założeniem platformy NewConnect jest stworzenie rynku finansującego małe, atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach rozwoju.

Oferta GPW skierowana jest do podmiotów, które mają ciekawy i innowacyjny pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, ale zazwyczaj nie są zbyt wiarygodne dla banków lub same nie chcą korzystać z kredytów.

Podczas gdy kredyt bankowy jest zazwyczaj niedostępny dla młodych spółek – wymaga zabezpieczenia, wykorzystania środków pieniężnych zgodnie z ich przeznaczeniem, a także bieżącej obsługi i zwrotu, wprowadzenie spółki do obrotu na rynku NewConnect daje spółce łatwy dostęp do kapitału, zwiększa jej prestiż i wiarygodność oraz zapewnia przejrzystą, rynkową wycenę.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Wykorzystanie dźwigni finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko.
67% inwestorów detalicznych traci pieniądze, handlując kontraktami CFD u tego dostawcy.

Artykuły

Ola jest absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Już na studiach zajęła się handlem na rynkach finansowych. Dodatkowe zajęcie wkrótce zaczęło przynosić spodziewane zyski i hobby zmieniło się w prawdziwą pasję. Dziś Ola dzieli się widzą nabytą w trakcie i po studiach, by pomagać początkującym w stawianiu swoich własnych pierwszych kroków.