Czym jest rynek NewConnect

NewConnect to nowy rynek finansujący rozwój młodych firm o dużym potencjale wzrostu, zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, rozpoczął się pod koniec sierpnia 2007 roku.

NewConnect ma status rynku zorganizowanego; jest prowadzony przez GPW poza rynkiem regulowanym jako alternatywny system obrotu. Jest to oferta dla młodych, rozwijających się firm, szczególnie w sektorze zaawansowanych technologii (ale firmy z innych sektorów mogą oczywiście kwalifikować się do obrotu). 

NewConnect – nowa jakość na GPW

gpw newconnect NewConnect został opracowany z myślą o młodych dynamicznych polskich firmach, które potrzebują kapitału, aby wykorzystać potencjał innowacji, co daje szansę na rozwój i stanie się jedną z dużych polskich firm. 

Ze względu na ten profil emitenta NewConnect oferuje bardziej liberalne obowiązki formalne i wymogi informacyjne, co zmniejsza koszt kapitału. NewConnect został pomyślany jako pierwszy krok na rynku giełdowym dla spółek giełdowych. 

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.

NewConnect to rynek dla firm:

 • o dużym potencjale wzrostu,
 • poszukuje kapitału własnego w wysokości od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych,
 • działający w innowacyjnych sektorach, głównie z wartościami niematerialnymi 
  (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologia, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi),
 • z wizją i prawdopodobieństwem debiutu giełdowego 
  w najbliższej przyszłości.

Oferty NewConnect

 • nowoczesny rynek finansujący dynamiczne firmy,
 • zmniejszone wymagania formalne (wymogi dotyczące przyjmowania i informacji),
 • niski koszt wejścia i obrotu,
 • doskonały dostęp do inwestorów,
 • prestiż i reputacja operatora rynku,
 • promocja i uznanie nazwy firmy.

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.

Jakie są podstawowe założenia rynku NewConnect?

newconnect logo Emitentami rynku NewConnect są głównie małe i średnie spółki akcyjne, zainteresowane finansowaniem rozwoju poprzez emisję publiczną lub emisję prywatną o wartości od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych.

W porównaniu z rynkiem podstawowym rynek NewConnect charakteryzuje się znacznie niższymi kosztami dla emitentów, uproszczonymi warunkami dopuszczenia i mniej rygorystycznymi wymogami informacyjnymi.

Rynek NewConnect funkcjonuje jako alternatywny system obrotu (ASO) prowadzony i organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Spółki wprowadzone do obrotu na ASO będą notowane poza rynkiem regulowanym.

Kto inwestuje w spółki NewConnect?

inwestorzy giełdowi NewConnect zaspokaja potrzeby inwestorów (instytucjonalnych i indywidualnych) zainteresowanych inwestycjami o podwyższonym ryzyku oferującymi ponadprzeciętne zyski. 

Potrzeby innowacyjnych firm z krótkim doświadczeniem oraz potrzeby inwestorów zainteresowanych tym segmentem pozostały jak dotąd niespełnione z powodu braku bezpiecznej platformy obrotu. 

NewConnect rozwiązuje ten problem. Inwestorzy zainteresowani obiecującymi spółkami notowanymi na NewConnect to między innymi:

 • inwestorzy indywidualni o większym apetycie na ryzyko poszukujący 
  ponadprzeciętnego zwrotu z inwestycji,
 • fundusze hedgingowe,
 • fundusze zamknięte,
 • firmy zarządzające aktywami,
 • fundusze private equity i venture capital.

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.

Ryzyko inwestycyjne

ryzyko inwestycyjne Inwestorzy w NewConnect powinni zdawać sobie sprawę, że wyższy potencjał wzrostu spółek giełdowych niesie wyższe ryzyko inwestycyjne. 

Ta specyfika rynku jest konsekwencją jego profilu: wymienia firmy z krótkim doświadczeniem, działające w najbardziej niestabilnym i konkurencyjnym sektorze: branży zaawansowanych technologii.

Dwie procedury wejścia

NewConnect oferuje, nowatorską na polskim rynku kapitałowym, ofertę prywatnych ofert dla 149 inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. W takim przypadku, niezależnie od wielkości emisji, dopuszczenie do obrotu opiera się na krótkim i prostym dokumencie informacyjnym przygotowanym i zatwierdzonym przez Autoryzowanego Doradcę. 

Faza przygotowawcza od decyzji do rozpoczęcia handlu może trwać 2-3 miesiące, znacznie krócej niż na rynku regulowanym. Oferta publiczna to kolejna procedura dopuszczania akcji do obrotu. 

Emitent musi przestrzegać tej samej procedury dopuszczania, która obowiązuje na rynku regulowanym, z obowiązkowym prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). W przypadku ofert do 2,5 mln EUR przyjęcie może być oparte na memorandum informacyjnym podlegającym kontroli KNF.

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.

Autoryzowany Doradca

autoryzowani doradcy Zdolność i gotowość emitenta planującego wprowadzenie akcji do NewConnect w ramach oferty prywatnej jest oceniana przez niezależnego Autoryzowanego Doradcę na podstawie umowy o współpracy zawartej ze spółką. 

Autoryzowany Doradca zapewnia firmie wejście na NewConnect; wspiera także spółkę w przygotowaniu wejścia i współpracuje z nią przez co najmniej 1 rok obrotu NewConnect. 

Uznane, wiarygodne firmy inwestycyjne, kancelarie prawne, audytorzy i doradcy finansowi mogą działać jako Autoryzowani Doradcy. Firma wyznacza wybranego Autoryzowanego Doradcę.

Rola autoryzowanego doradcy

 • w ramach przygotowań do zgłoszenia: 
 • przygotowuje emitenta do wejścia na NewConnect, w tym przygotowuje i zatwierdza odpowiedni dokument wstępu; 
 • w okresie handlu (co najmniej przez 3 lata): 
 • doradza spółce w zakresie obrotu NewConnect; 
 • wspiera emitenta w przestrzeganiu wymogów informacyjnych.

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.

Jakie spółki mogą poszukiwać kapitału na rynku NewConnect?

spółka akcyjna na giełdzie Rynek NewConnect został przygotowany dla małych, ale dobrych spółek zmagających się z tzw. luką kapitałową.

Ze względu na swoją wielkość i inne uwarunkowania, spółki te często nie są w stanie skutecznie poszukiwać kapitału i nie mają środków na finansowanie często bardzo ciekawych, innowacyjnych projektów lub produktów.

Rynek NewConnect adresowany jest do spółek o wyraźnym profilu innowacyjnym i technologicznym, które mają ciekawy pomysł na biznes i poszukują środków na jego finansowanie.

Oferta GPW jest propozycją zarówno dla spółek z krótką historią biznesową, które rozpoczynają lub prowadzą działalność od niedawna, jak i tych, które działają na rynku od dłuższego czasu. Emitenci NewConnect to spółki na różnych etapach rozwoju, ale z obiecującymi projektami inwestycyjnymi.

Czy rynek NewConnect może stanowić dla młodych przedsiębiorstw alternatywę wobec kredytów bankowych?

newconnect strona główna Średni Podstawowym założeniem platformy NewConnect jest stworzenie rynku finansującego małe, atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach rozwoju.

Oferta GPW skierowana jest do podmiotów, które mają ciekawy i innowacyjny pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, ale zazwyczaj nie są zbyt wiarygodne dla banków lub same nie chcą korzystać z kredytów.

Podczas gdy kredyt bankowy jest zazwyczaj niedostępny dla młodych spółek – wymaga zabezpieczenia, wykorzystania środków pieniężnych zgodnie z ich przeznaczeniem, a także bieżącej obsługi i zwrotu, wprowadzenie spółki do obrotu na rynku NewConnect daje spółce łatwy dostęp do kapitału, zwiększa jej prestiż i wiarygodność oraz zapewnia przejrzystą, rynkową wycenę.

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD z tym dostawcą.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.

Artykuły

Ola jest absolwentką Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Już na studiach zajęła się handlem na rynkach finansowych. Dodatkowe zajęcie wkrótce zaczęło przynosić spodziewane zyski i hobby zmieniło się w prawdziwą pasję. Dziś Ola dzieli się widzą nabytą w trakcie i po studiach, by pomagać początkującym w stawianiu swoich własnych pierwszych kroków.