Podstawy inwestowania na rynku Forex

Poznaj narzędzia pozwalające na inwestowanie na rynku: Rynek Forex-Lot-dźwignia finansowa-Pips-spread-platformy forex-Take Profit-Stop Loss-Analiza Techniczna

3346

Historia

 • Podwaliny rynku wymiany walut powstały jeszcze w czasach średniowiecza kiedy to pojawiły się pierwsze kwity wymiany ułatwiające handel międzynarodowy.
 • Rynek wymiany walut stopniowo ewoluował. Zanim podstawową formą organizacyjną rynku kapitałowego stała się giełda, handel dokonywał się przeważnie pomiędzy zainteresowanymi stronami.
  Obrót skoncentrowany był w bankowych kantorach, gdzie akcje i udziały sprzedawano bezpośrednio klientom “przez ladę” – stąd też geneza nazwy rynku pozagiełdowego
  Over the Counter”.
 • Do niedawna rynek walutowy był dostępny tylko dla dużych graczy: banków, funduszy inwestycyjnych, dużych firmy i bardzo zamożnych inwestorów indywidualnych.
 • Obecnie, dzięki licencjonowanym brokerom forex, każdy inwestor indywidualny może być częścią światowego rynku walutowego.

Czym jest forex?

 • Rynek walutowy (Foreign Exchange, popularnie nazywany Forex FX) jest największym rynkiem na świecie – dzienny obrót przekracza 5 bilionów USD.
 • Forex jest rynkiem Over The Counter (OTC), który nie ma określonego miejsca – na żadnej giełdzie. Rynek tworzą banki, domy maklerskie i ich systemy transakcyjne połączone komputerowo w sieci łączności.
 • Wszystkie rozwinięte kraje na świecie przyczyniają się do jego istnienia. Głównymi ośrodkami handlu na rynku walutowym są Sydney, Tokio, Londyn i Nowy Jork.
 • Na rynku Forex można inwestować 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.
 • Duża liczba uczestników sprawia, że jest to najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, praktycznie niemożliwy do zmanipulowania, którego  dzienne obroty  przekraczają trzykrotnie łączne  obroty  amerykańskiego  rynku  akcji  i  obligacji.
 • Na transakcje na rynku walutowym składają się obroty  z transakcji natychmiastowych (spot,  rozliczanych w ciągu 2 dni od transakcji) i rynku terminowego – giełdowego (futures) i pozagiełdowego (forward, swap,  opcje  i  CFD). Transakcje zawierane są  zarówno  na  rynku  międzybankowym – pomiędzy największymi instytucjami finansowymi, jak i na rynku klientowskim – tu obrót  jest  prowadzony pomiędzy bankiem a rządami, przedsiębiorstwami oraz klientami indywidualnymi.

Zasady działania

 • Podstawą zarabiania jest zmienność kursów walut. Zasada tak sama jak wszędzie: „kupić tanio, sprzedać drogo”.
 • Handel walutami odbywa się na podobnych zasadach jak w kantorze.Forex nawet co kilka sekund daje nam możliwość dokonywania transakcji dowolną ilość razy.

Dlaczego forex?

 • Zarabiamy na wzrostach i spadkach.
 • Dźwignia finansowa – możliwość zawierania dużych transakcji przy małym kapitale.

Podstawowe pojęcia związane z rynkiem FOREX, rynkiem surowców, indeksów i kontarktów equity CFD

Rynki

1) Rynek towarowy

 • ropa naftowa;
 • złoto;
 • srebro;
 • miedź;
 • pszenica;

2) Rynek walutowy (Forex)

 • największy rynek finansowy świata;
 • dzienne obroty: 5 bilionów USD;
 • funkcjonowanie: 24 h/dobę, 5 dni w tygodniu;
 • możliwość zawierania transakcji na 51  parach walutowych;

3) Rynek giełdowy

   Kontrakty CFD  – dostęp do rynku akcji z całego świata

 • akcje największych światowych spółek (Microsoft, Yahoo, Nokia);
 • 10-letnie obligacje rządu amerykańskiego (T-Note);
 • główne światowe indeksy giełdowe (Dow Jones, S&P 500, DAX, CAC40, Nikkei 225);
 • instrument oparty o kontrakt terminowy na WIG20 (W.20);

Godziny handlu

 • Waluty 24h, od niedzieli godzina 23.00 do piątku godzina 23.00 czasu polskiego.

Budowa instrumentu (pary walutowej)
waluta bazowa waluta kwotowana

Umocnienie a osłabienie waluty

Umocnienie a osłabienie waluty

Co to jest LOT?

 • LOT to jednostka określająca wielkość zlecenia
 • Wolumen transakcji wyrażony jest w lotach
 • Na różnych instrumentach 1 LOT ma inną nominalną wielkość:

–Forex: 100 000 jednostek pieniężnych waluty bazowej

–Towary: cena * mnożnik

–Indeksy: cena * mnożnik

–Kontrakty CFD: 1 akcja

Co to jest dźwignia finansowa (lewar)?

 • Na rynkach OTC nie musimy posiadać całej sumy na jaką opiewa transakcja.
 • Inwestujemy tylko niewielką część środków.
 • Dzięki dźwigni nawet niewielkie ruchy kursu pozwalają nam zarabiać.

Co to jest depozyt zabezpieczający?

 • Minimalna ilość środków jakie musimy posiadać na rachunku, aby otworzyć daną transakcje.
 • Wielkość depozytu zależy od instrumentu jakim handlujemy i od środków jakimi dysponujemy na rachunku.

Depozyt zabezpieczający (depozyt wstępny)

 • zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji;
 • umożliwia wykorzystanie dźwigni finansowej 1:200;
 • umożliwia otwieranie znacznej liczby pozycji przy małym zaangażowaniu kapitału, dźwigni
 • wielkość depozytu (standardowo):
 • 0,5% dla walut;
 • 1% dla indeksów (wyjątek – WIG 20 – 1,5%;
 • 1,5% dla surowców i towarów (wyjątek – GOLDs – 0,5%);
 • od 10% do 25% dla Equity CFD

Co to jest pips?

 • Pips, pip, punkt… Jest to najmniejsza możliwa zmiana ceny na danym instrumencie finansowym.
 • Wielkość pipsa jest inna w zależności od instrumentu finansowego.
 • Na walutach prawie wszystkie mają wielkość 0,0001 – wyjątkiem jest jen japoński, gdzie 0,01

Jak obliczyć wartość pipsa?

Schemat obliczania wartości PIPSA dla poszczególnych instrumentów:

 • Waluty: Wielkość 1 pipsa * wartość nominalna LOTA
 • Towary: Wielkość 1 pipsa * mnożnik * kurs USD/PLN
 • Indeksy: Wielkość 1 pipsa * mnożnik
 • Kontrakty CFD: Wielkość 1 pipsa * wartość nominalna LOTA

Przykład wyliczenia depozytu i pipsa dla EURUSD (dźwignia 1:100)

EUR/USD euro do dolara amerykańskiego 1 lot= 100.000 Euro

Kurs EURUSD: 1,30160

Kurs EURPLN: 4,0000; USDPLN: 3,5000

Wielkość depozytu potrzeba do otwarcia 1 lota = 100 000 EUR * 1% = 1000 EUR

1000 EUR * 4,00 PLN = 4 000 PLN

Wartość jednego pipsa

1 pips = 100 000 USD * 0,0001 = 10 USD

10 USD * 3,5 PLN = 35,0 PLN

Co to jest spread?

 • To różnica między ceną kupna (ASK) a ceną sprzedaży (BID).
 • Występuje na wszystkich instrumentach finansowych dostępnych u brokerów forex

BID ASK

Platformy transakcyjne Forex

Brokerzy forex udostępniają klientom platformy dostępne zarówno dla komputerów stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych. Inwestorzy platformę mogą pobrać po rejestracji konta u danego brokera, którego wybiorą. Obecnie najpopularniejszą platformą jest MetaTrader 4. Oferuje ją większość firm działających na tym rynku.

Inwestowanie za pomocą platformy transakcyjnej

 • Składanie zleceń:  a) zlecenia natychmiastowe  b) zlecenia oczekujące
 • możliwość ustawienia poziomu zysku TP jak i poziomu straty SL
 • zamykanie transakcji jednym kliknięciem

Wyróżniamy 4 rodzaje zleceń oczekujących na rynku Forex i kontraktów CFD

Sell Limit: Sprzedaż instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Gdy spodziewamy się spadku ceny, jednak zanim to nastąpi oczekujemy wzrostu ceny, który pozwoli nam sprzedać po cenie wyższej niż obecna.

Sell Limit

sell limit

zlecenie sell limit

Buy limit: Kupno instrumentu po cenie niższej niż obecna. Lustrzane odbicie zlecenia „Sell Limit”.

Buy limit

buy limit zlecenie buy limit

Sell Stop: Sprzedaż instrumentu po kursie niższym niż bieżący. Gdy inwestor spodziewa się spadku ceny. Przebicie pewnego niższego poziomu będzie potwierdzeniem decyzji.

Sell Stop

sell stop zlecenie sell stop

Buy Stop: Kupno instrumentu po cenie wyższej od bieżącej ceny. Gdy inwestor zakłada wzrost instrumentu. Przebicie pewnego kluczowego poziomu potwierdzi prognozy inwestora.

Buy Stop

buy stop zlecenie buy stop

Stop Loss

Jest to zlecenie oczekujące, którego głównym celem jest ograniczanie strat, jeżeli rynek wykona ruch w niepożądaną dla inwestora stronę. Zlecenie to realizuje się automatycznie.

 • Zlecenie zamknięcia pozycji ograniczające potencjalną stratę.
 • Stop Loss dba o to, aby nie stracić więcej niż to co jesteśmy w stanie zaakceptować.
 • Stosujemy je, aby zabezpieczyć się przed realizacją negatywnego dla nas scenariusza.

Take Profit

Rodzaj zlecenia oczekującego, które automatycznie zamknie daną transakcję w przypadku osiągnięcia określonego zysku. Po zajęciu pozycji długiej zlecenie Take Profit automatycznie zrealizuje się i zamknie inwestycje jeśli kurs danego instrumentu finansowego odpowiednio wzrośnie. W przypadku zajęcia pozycji krótkiej, pozycja zamknie się przy odpowiednim spadku kursu. Jest to zlecenie odwrotne do zlecenia Stop Loss.

Pasek stanu rachunku

Saldo rachunku (Balance)- wartość rachunku przed otwarciem pozycji

Saldo rejestru operacyjnego (Equity) – wielkość uwzględniająca zysk/stratę na otwartych pozycjach

Wymagany depozyt zabezpieczający (Margin) – środki zabezpieczone na rachunku pod daną pozycję (Depozyt)

Wolne środki pieniężne (Free margin) – wartość kapitału, który może stanowić zabezpieczenie kolejnych transakcji, lub zostać wypłacony z rachunku

Poziom marży/zabezpieczenia (Margin level) – poziom podawany w procentach

live trading

saldo rachunku

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Jak podejmować decyzje inwestycyjne?

 • Analiza Fundamentalna
 • Analiza Techniczna
 • Analiza Psychologiczna

Analiza Techniczna definicja

Analiza techniczna jest metodą studiowania wykresów instrumentów finansowych, których cena i wolumen zmieniają się w czasie. Jej celem jest prognozowanie przyszłych trendów cenowych na podstawie analizy danych historycznych.

Analiza Techniczna podstawowe założenia

Rynek dyskontuje wszystko

Wszystkie czynniki mające wpływ na cenę rynkową mają w niej odbicie. Nie ma zatem sensu badać czynników, ale samą cenę.

Ceny podlegają trendom

Trend wskazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany.

Historia się powtarza

Badanie przeszłości jest metodą na poznanie przyszłości.

Uniwersalność analizy technicznej

Zasady analizy wykresów znajdują zastosowanie zarówno w przypadku rynków kapitałowych (akcje), terminowych (kontrakty futures), jak i instrumentów z wykorzystaniem dźwigni finansowej (np. Forex).

Pierwotnym podejściem było wykorzystywanie AT do analizy rynku akcji, jednak z biegiem czasu inwestorzy zaczęli z powodzeniem stosować je na pozostałych rynkach.

Podstawowe Rodzaje Analizy technicznej:

 • Analiza trendu
 • Analiza świec japońskich
 • Analiza formacji cenowych
 • Analiza wskaźnikowa

rodzaje wykresów forex

Wykres liniowy

wykres forex liniowy

Wykres słupkowy

wykres forex słupkowy

Wykres świecowy

wykres forex świecowy

Budowa słupka

budowa słupka forex

Budowa świecy

budowa świecy japońskiej

Podstawowe pojęcie analizy trendu

Rodzaje trendów:

 • Trend główny
 • Trend wtórny
 • Trendy dzienne lub kilkudniowe
 • Trend wzrostowy: coraz wyżej położone szczyty i dołki
 • Trend spadkowy: coraz niżej położone szczyty i dołki
 • Trend boczny: szczyty i dołki układają się horyzontalnie

Złota zasada brzmi: Graj zgodnie z trenem. Trend is your friend

Trend wzrostowy na rynku forex

trend wzrostowy forex

Na rysunku widać wyraźny trend wzrostowy i kierowanie się ceny w kierunku północnym.

Trend spadkowy na rynku forex

trend spadkowy forex

Na rysunku widać wyraźny trend spadkowy i kierowanie się ceny w kierunku południowym.

Trend boczny na rynku forex

trend boczny na forex

Konsolidacja czyli trend boczny oznacza walkę między bykami (kupującymi) i niedźwiedziami (sprzedającymi). Na rysunku zaznaczone dwie zielone linie pokazujące kluczowe momenty przy osiągnięciu, których cena wraca do kanału trendu bocznego wyznaczonego tymi liniami.

Wyznaczanie linii trendu

Do wyznaczenia wstępnej linii trendu potrzebne są minimum dwa punkty styczne powstałe w wyniku korekt.

Potwierdzeniem wiarygodności linii jest trzeci punkt.

 • Dołki – dla wyznaczenia trendu wzrostowego
 • Szczyty – dla wyznaczenia trendu spadkowegotrend spadkowy rynki finansowetrend wzrostowy rynki finansowe

Linia trendu wzrostowego

Linia trendu wzrostowego

trend wzrostowy

Linia trendu spadkowego

linia trendu spadkowego

trend spadkowy

Kanał trendu – wykreślanie, interpretacja

1) Wykreślić linię trendu (wierzchołki 1 i 3);

2) Wykreślić linię równoległą do linii trendu począwszy od pierwszego dołka (dołek nr 2).

Kanał trendu

Sygnały:

 • Przełamanie linii kanału trendu – sygnał znaczącej zmiany danego trendu.

Dla trendu spadkowego:

Wybicie w górę – sygnał zmiany trendu;  Wybicie W dół – zapowiedź przyspieszenia trendu.

CHF/PLN interwał H4

wybicie z kanału forex

Poziomy wsparcia i oporu

wsparcie,opór,forexfx

wsparcie i opór w analizie technicznej

Zamiana ról

Nierzadko zdarza się, że przełamany poziom oporu staje się wsparciem i odwrotnie.

kiedy opór staję się wsparciem, kiedy wsparcie staje się oporem

sygnały kupna sygnały sprzedaży forex

Formacje Cenowe

kształty, które mogą się pojawiać na wykresach i które wspomagają  prognozowanie przyszłych ruchów cenowych.

Formacje odwrócenia trendu:
 • Formacja głowy i ramion (koniec hossy)
 • Odwrócona formacja głowy i ramion (koniec bessy)
 • Podwójne dno (koniec bessy)
 • Podwójny szczyt (koniec hossy)

Formacje kontynuacji trendu:

 • Trójkąt   (symetryczny, zwyżkujący, zniżkujący)
 • Flaga
 • Prostokąt

Formacja głowy i ramion

formacje forex głowa i ramiona

Formacja RGR (przykład dla pary GBP/USD)

przykład głowy i ramion

Odwrócona formacja RGR (ramię,głowa,ramię)

odwrócone RGR

Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna

Są to najłatwiej rozpoznawalne i najczęściej spotykane formacje odwrócenia trendu.

Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna

Podwójne dno „W”

Podwójne dno

Formacje kontynuacji trendu

trójkąty giełda forex

Wybicie punktu A jako miejsce do zajęcia pozycji zgodnie z głównym trendem

Najczęściej spotykane trójkąty odbiegają od książkowych wzorców i są to trójkąt zwyżkujący w trendzie spadkowym, oraz trójkąt zniżkujący w trendzie wzrostowym.

trójkąt zwyżkujący w trendzie spadkowym
trójkąt zwyżkujący w trendzie spadkowym
trójkąt zniżkujący w trendzie wzrostowym
trójkąt zniżkujący w trendzie wzrostowym

Formacja trójkąta symetrycznego

Formacja trójkąta symetrycznego

Prostokąt

prostokąt

Prostokąt na przykładzie złota

przykład złota

Flaga

Należy do najbardziej wiarygodnych formacji zapowiadających kontynuację trendu. Budową przypomina równoległobok wyznaczony przez dwie równoległe linie, które nachylają się w kierunku przeciwnym do istniejącego trendu. W trendzie spadkowym flaga będzie „powiewać” do góry.

flaga forex

Formacja flagi – funt brytyjski do dolara amerykańskiego (GBP/USD)

formacja flagi

Formacje świecowe – świece japońskie

Zarówno świece wzrostowe jak i spadkowe przybierają różne kształty, ich postać świadczy o sile, słabości, bądź niezdecydowaniu rynku.

Właściwe odczytywanie sygnałów płynących ze świec jest niezwykle pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych.

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy:

1.Pojawiające się na szczytach

2.Pojawiające się na dołkach

Formacje zapowiadające odwrócenie trendu pojawiające się na szczytach

świece japońskie forex

Formacje zapowiadające odwrócenie trendu pojawiające się na dołkach

świece japońskie

Budowa spadającej gwiazdy

Spadająca gwiazda – najsilniejsza formacja  prospadkowa występująca w pojedynkę. Charakteryzuje się długim górnym cieniem oraz niewielkim korpusem. Korpus powinien być koloru czarnego. Wymowa świecy świadczy o nieudanym ataku kupujących na nowy szczyt, sprzedający dochodzą w trakcie sesji do głosu i sprowadzają ceny poniżej otwarcia świecy.

spadająca gwiazda

Budowa objęcia bessy

Objęcie bessy – najsilniejsza dwu-składniowa formacja o „niedźwiedziej” wymowie. Objęcie bessy składa się z dwóch świec, pierwsza posiada biały wzrostowy korpus, świadczy o optymizmie inwestorów.

Kolejna świeca otwiera się powyżej zamknięcia białej (luka cenowa). Silne spadki sprowadzają ceny poniżej otwarcia poprzedniej świecy. Spadkowa świeca obejmuje całym swym korpusem poprzednią wzrostową.

objęcie bessy

Wskaźniki i oscylatory

Celem wskaźników/oscylatorów jest pomoc w identyfikowaniu pewnych stanów rynku (wykupienia lub wyprzedania) i w ten sposób generowaniu odpowiednich sygnałów.

Dobrze identyfikują wyraźny trend, są w stanie przed jego zakończeniem wygenerować sygnały ostrzegawcze. Ze względu na swoją budowę najlepiej sprawdzają się na rynkach o wyraźnych trendach.

W większości przypadków jakość sygnałów zależna jest od dobranych parametrów.

Przykłady wskaźników i oscylatorów:

Nie zaleca się opierania swych decyzji inwestycyjnych wyłącznie o jeden wskaźnik, można go połączyć z innym oscylatorem i średnimi kroczącymi (Moving Average).