Czym jest ryzyko inwestycyjne? Czy rzeczywiście w długiej perspektywie najlepsze są akcje?

651

Ryzyko inwestycyjne związane z lokowaniem środków. Każdy fundusz ma wskazane ryzyka, które go charakteryzują ze względu na sposób lokowania środków i charakter aktywów, w które inwestuje. Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Prospekcie każdego funduszu.

Czym jest ryzyko inwestycyjne?

Ryzyko inwestycyjne możemy definiować jako niepewność uzyskania oczekiwanego zwrotu z inwestycji. Jest to zatem ryzyko, które wiąże się z poniesieniem straty lub uzyskaniem niższej stopy zwrotu niż oczekiwana.

Jest ono kształtowane przez czynniki, które są odpowiedzialne za spadek wartości papierów wartościowych wchodzących w skład portfela funduszu inwestycyjnego.

Należy więc pamiętać, że bez względu na to, jak wysoka jest wartość inwestycji i jaki jest jej rodzaj, zawsze jest ona obarczona ryzykiem inwestycyjnym. Dlatego tak ważne jest, aby być tego świadomym przed rozpoczęciem inwestycji. Wielkość inwestycji wiąże się z niepewnością co do np. poziomu wartości akcji czy cen walut. Istnieje również ryzyko związane z inwestowaniem w akcje. Pamiętajmy jednak, że im większe ryzyko inwestycyjne, tym większa szansa na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji.

Rozróżniamy następujące ryzyka inwestycyjne:

  • ryzyko systematyczne – odnosi się do wszystkich inwestycji i wynika z warunków ekonomicznych rynku, na którym inwestujemy,
  • ryzyko niesystematyczne – możemy je zminimalizować poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego,
  • ryzyko walutowe – jest ściśle związane z kursem danej waluty,
  • ryzyko inflacji – dotyczy inwestycji o stałym oprocentowaniu,
  • ryzyko polityczne – odnosi się do zmian np. w podatkach lub innych decyzjach politycznych.

Ryzyko inwestycyjne ma wiele form. Powyższa klasyfikacja to tylko część z nich. Odnoszą się one do bieżącej sytuacji mikro i makroekonomicznej nie tylko kraju, ale i przedsiębiorstw. Dlatego ważne jest, aby przed podjęciem decyzji inwestycyjnej określić, na ile ryzyko inwestycyjne możemy się zgodzić.

Czym jest ryzyko inwestycyjne? Czy rzeczywiście w długiej perspektywie najlepsze są akcje?

Często można spotkać się z opinią, że na dłuższą metę akcje są zawsze dobre, a nie na przykład obligacje lub depozyty. To stwierdzenie wydaje się prawdziwe tylko na pierwszy rzut oka.

Indeks WIG20 spadł w ubiegłym miesiącu o ponad 16 procent. Tak znaczny spadek wymaga od inwestorów żelaznych nerwów i żelaznej konsekwencji we wdrażaniu założeń inwestycyjnych. To nie jest łatwe. Oczywiście cykle koniunkturalne mają tę cechę, że prędzej czy później indeksy ponownie zmienią kolor na zielony. Obecna sytuacja jest jednak dobrym przykładem, że znalezienie długoterminowych najlepszych akcji nie musi być dobrą filozofią dla każdego klienta.

Kiedy zadamy proste pytanie, ile chcesz zarobić na swojej inwestycji, oczywiście usłyszymy odpowiedź tak dużo, jak to możliwe. Jednak jak najwięcej może mieć dla każdego z nas zupełnie inne znaczenie. Dla jednych jak najwięcej będzie oznaczało 100 procent rocznie, dla innych 20 procent, a inni będą zadowoleni, jeśli zarobią 10 procent rocznie. Zadając kolejne pytanie – na jak długo chcesz inwestować, otrzymujemy również różne odpowiedzi. Prosty przepis – zainwestujmy w akcje, ponieważ zawsze przyniosą one największy zysk – więc nie musi być prawdziwy.

Przy wyborze produktu finansowego kwestia ryzyka jest jedną z kluczowych rzeczy. Ostatnie znaczące spadki na giełdzie pokazują, jakie naprawdę jest ryzyko inwestycyjne. W lipcu wycofano aż 700 milionów złotych z funduszy akcyjnych i prawdopodobnie na tym się nie skończy. Przynajmniej niektóre z tych płatności oznaczają stratę dla inwestorów. Aby uniknąć takich sytuacji, warto być krytycznym wobec siebie i zadać sobie pytanie, na jakie ryzyko jesteśmy naprawdę gotowi. W razie wątpliwości lepiej wybrać nieco bardziej konserwatywne rozwiązanie niż zbyt odważnie, a następnie ponieść straty z tego powodu.

Kluczowe znaczenie ma tutaj sprawdzenie poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego przez klienta. Jeśli pytanie, co byś zrobił, gdyby wartość inwestycji spadła, na przykład o 10 procent, klient odpowiada natychmiast wypłacając środki, jeśli widzę, że ich wartość maleje, akcje nie są dla niego najlepszym rozwiązaniem, ponieważ kiedy wybiera inwestycję w akcje, który będzie narażony na straty.

Zwykle pierwsza, nawet niewielka korekta na giełdzie, zachowuje się zgodnie z jej profilem ryzyka, tj. Natychmiast dokonuje wypłaty środków. Badanie profilu ryzyka jest ważne, a ignorowanie tego elementu w procesie zakupu produktu inwestycyjnego naraża klienta na straty wynikające z niedopasowania przez produkt całkowicie naturalnego zachowania wynikającego z jego charakteru.

Nie ma szans na połączenie obietnicy wysokich zysków z jednoczesną gwarancją, że nie możemy stracić na takiej inwestycji. Jednak klienci często przy wyborze produktu koncentrują się na potencjalnych zyskach. Informacje, że inwestycja jest związana z ryzykiem inwestycyjnym, są często traktowane jako standardowa formuła, bez zwracania na nie dużej uwagi.

Inwestycje wiążą się z ryzykiem. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani osiągnięcia określonego wyniku inwestycyjnego. Należy wziąć pod uwagę możliwość utraty przynajmniej części wypłaconych środków, wygląda na to, że przed użyciem przeczytaj ulotkę lub skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jednak przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zawsze warto dokładnie przeanalizować, na jakie ryzyko decydujemy i czy jesteśmy na to naprawdę gotowi.