Co to jest Swing Trading i taktyka gry

2221

Swing trading to styl handlu, który próbuje uchwycić zyski z akcji (lub dowolnego instrumentu finansowego) w okresie od kilku dni do kilku tygodni. Inwestorzy Swing wykorzystują przede wszystkim analizę techniczną do poszukiwania możliwości handlowych. Traderzy ci mogą wykorzystać analizę fundamentalną do analizy trendów cenowych i formacji.

Zrozumienie taktyki Swing Trading

Swing trading polega na utrzymywaniu pozycji długiej lub krótkiej przez więcej niż jedną sesję transakcyjną, ale zwykle nie dłużej niż kilka tygodni lub kilku miesięcy. Jest to ogólny przedział czasowy, ponieważ niektóre transakcje mogą trwać dłużej niż kilka miesięcy, ale trader może nadal uważać je za transakcje huśtawkowe.

Celem handlu huśtawkowego jest uchwycenie części potencjalnego ruchu cenowego. Podczas gdy niektórzy inwestorzy szukają niestabilnych akcji o dużym ruchu, inni mogą preferować bardziej spokojne akcje. W obu przypadkach transakcje wahadłowe to proces określania, gdzie cena składnika aktywów prawdopodobnie będzie się zmieniać w następnej kolejności, wejście na pozycję, a następnie uchwycenie części zysku z tego ruchu.

Traderzy zarabiający metodą swing trading chcą tylko uchwycić fragment oczekiwanego ruchu cenowego, a następnie przejść do następnej okazji rynkowej.

Warto zapamiętać:

  • Swing trading polega na zawieraniu transakcji trwających od kilku dni do kilku miesięcy w celu czerpania korzyści z oczekiwanego ruchu cenowego.
  • Swing trading naraża inwestora na ryzyko z dnia na dzień i weekendu, w którym cena może się różnić i otworzyć kolejną sesję po znacznie innej cenie.
  • Swing traderzy mogą czerpać zyski wykorzystując ustalony stosunek ryzyka do zysku w oparciu o cel stop loss i profit, lub mogą przyjmować zyski lub straty w oparciu o wskaźnik techniczny lub ruchy cenowe.

Swing trading jest jedną z najpopularniejszych form aktywnego handlu, w której inwestorzy szukają możliwości w średnim okresie za pomocą różnych form analizy technicznej.

Wielu swing traderów ocenia transakcje na zasadzie ryzyka/zysku. Analizując wykres aktywów, określają, gdzie wejdą, gdzie umieścili stop loss, a następnie przewidują, gdzie mogą wydostać się z z zyskiem. Jeśli ryzykują 1 dolara na akcję w konfiguracji, która mogłaby przynieść zysk w wysokości 3 USD, jest to korzystny poziom ryzyka/zysku. Z drugiej strony, ryzykowanie $1 aby zarobić $1 lub tylko $0.75 nie jest tak korzystne.

Inwestorzy Swing korzystają przede wszystkim z analizy technicznej, ze względu na krótkoterminowy charakter transakcji. Analiza fundamentalna może być wykorzystana do ulepszenia analizy technicznej.Inwestorzy grający Swingi często szukają możliwości na wykresach dziennych i mogą oglądać wykresy 1-godzinne lub 15-minutowe, aby znaleźć dokładne punkty wejścia i stop loss.

Zalety Swing Tradingu

  • Wymaga mniej czasu na handel niż handel dzienny.
  • Maksymalizuje krótkoterminowy potencjał zysku poprzez przejęcie większości wahań rynkowych.
  • Inwestorzy mogą polegać wyłącznie na analizie technicznej, upraszczając proces handlowy.

Wady Swing Tradingu

  • Pozycje handlowe narażone są na ryzyko rynkowe overnight i weekendowe.
  • Nagłe odwrócenie sytuacji na rynku może spowodować znaczne straty.
  • Inwestorzy Swing często nie dostrzegają długoterminowych trendów na rzecz krótkoterminowych ruchów na rynku.

Jak osiągać zyski metodą swing trading

Swing traderzy posługują się analizą techniczną, aby znajdować akcje dysponujące krótkoterminowym potencjałem wzrostu ceny.

Inwestorów takich nie interesują dane fundamentalne ani implikowana wartość akcji, a raczej trendy i wzorce zmian ich cen.

ZASADA

Aby zidentyfikować sytuacje, w których akcje określonej spółki mają nadzwyczajny potencjał wzrostu w krótkim okresie, inwestor musi działać szybko. Swing trading jest w związku z tym wykorzystywany przez wiele osób inwestujących w czasie wolnym, a także przez inwestorów jednosesyjnych. Duże instytucje obracają wolumenami zbyt dużymi, by móc szybko zajmować pozycje i równie szybko je likwidować. Inwestor indywidualny natomiast jest w stanie wykorzystywać takie krótkoterminowe wahania kursów, jednocześnie nie konkurując bezpośrednio ze znaczącymi graczami.

PRZECIĘTNY ZWROT

Swing tradingu nie należy uważać za metodę naukową ani za system. Jest to sposób uzyskania przewagi umożliwiającej osiąganie zysków z transakcji. Każdy swing trader wybiera momenty zaangażowania się na rynku i opuszczenia go w nieco inny sposób. Przeciętne stopy zwrotu są w związku z tym bardzo zróżnicowane – niektórzy inwestorzy podwajają posiadany kapitał co sześć miesięcy, a inni mają trudności z przekroczeniem oprocentowania rachunku bieżącego.

RYZYKO

Ryzykostraty w swing tradingu zwykle wzrasta w przypadku wąskiego kanału bocznego lub trendu horyzontalnego, w przeciwieństwie do hossy lub bessy, gdy wyraźnie widać, w którą stronę porusza się rynek. Swing trader przed zajęciem pozycji będzie często poszukiwać korekt ceny akcji znajdującej się w trendzie, a także czekać na powrót trendu. Jest to strategia związana ze stosunkowo niskim ryzykiem, ponieważ wykorzystuje się trendy – trzeba jednak starać się otwierać pozycje już na początkowych etapach ich trwania. Stabilność trendu bazowego można natomiast sprawdzać, posługując się analizą techniczną i liniami trendu.

Jeżeli jesteś doświadczonym inwestorem, który potrafi osiągać zyski, dobrym sposobem zarządzania ryzykiem będzie dla Ciebie określanie procentowych udziałów w kapitale. Jeżeli jednak jesteś nowicjuszem lub inwestorem średnio zaawansowanym, swing trading nie będzie dla Ciebie najlepszym sposobem na określanie wielkości pozycji. Każda transakcja charakteryzuje się wielkością odpowiednią ze względu na Twoją tolerancję ryzyka. Wielkość taka jest niezależna od zasobności Twojego rachunku.

Początkujący inwestorzy mają tendencję do zajmowania pozycji zbyt dużych z punktu widzenia ich poziomu akceptowanego ryzyka lub wiedzy. W rzeczywistości łączna rentowność ich inwestycji spada, gdy biorą się za większe transakcje, ponieważ: (a) zbyt wcześnie ekscytują się „dobrymi” okazjami lub (b) przetrzymują pozycje zbyt długo, ponieważ wpadają w panikę, widząc, jak nawet niewielka strata procentowa mnożona jest przez spore zainwestowane kwoty.

Aby zwiększyć efektywność inwestycji, swing traderzy również korzystają z kontraktów CFD z uwagi na to, że pozwalają one ograniczyć kwoty niezbędne do zawarcia transakcji – gotówka jest lewarowana i w rezultacie można sobie pozwolić na posiadanie akcji o wartości znacznie przekraczającej posiadane zasoby. W trakcie utrzymywania kontraktów CFD i zajętych pozycji inwestorzy obciążani są odsetkami od pożyczanych kwot niezbędnych do zachowania ich stanu posiadania, jednak tego rodzaju koszty są niewielkie w porównaniu z zyskami, które można osiągnąć dzięki zawieranej transakcji.