System Finansowy Forex – zautomatyzowane strategie finansowe

Handel automatyczny na rynku Forex

1943

Wraz ze wzrostem złożoności oprogramowania do obsługi rynku walutowego oraz coraz większej popularności automatyzacji, podczas realizacji transakcji wielu inwestorów polega obecnie na mechanicznych systemach obsługi rynku walutowego (forex trading system). W języku niefachowym systemy te są często nazywane robotami rynku walutowego (forex robots). Wspomniane systemy oprogramowania przeprowadzają transakcje, kiedy zostaną spełnione określone warunki rynkowe, po potwierdzeniu ich przez operatora, lub bez. A więc w jaki sposób ustawia się parametry takiego robota rynku walutowego?

Na początek potrzebne jest oprogramowanie i broker realizujący automatyczne polecenia transakcji. MetaTrader posiada wbudowany język programowania i obecnie wielu brokerów korzysta z tego systemu.  Jeżeli są Państwo gotowi nauczyć się języka programowania MetaTrader, tę część systemu można bardzo łatwo ustawić.

Następny etap to identyfikacja strategii. Powiedzmy, że planują Państwo wykorzystywać metodę transakcji na podstawie trendów, w oparciu o wskaźniki techniczne. Najprawdopodobniej zastosują Państwo metodę przecięcia średnich kroczących. Metoda ta opiera się o długoterminowe i krótkoterminowe średnie kroczące. Kiedy cena krótkoterminowej średniej kroczącej przetnie średnią długoterminową, zazwyczaj sugeruje to trend wzrostowy.

Jednakże konieczny jest kolejny etap – potwierdzający trend.

Tutaj można zastosować wskaźniki techniczne, takie jak ADX (Average Directional Index – Wskaźnik Ruchu Kierunkowego) lub MACD (Moving Average Convergence/Divergence – Konwergencja/Dywergencja Średniej Kroczącej). Podane wskaźniki potwierdzają prawdopodobieństwo, że trend jest ważny i znaczący. Tak więc Państwa polecenie może wyglądać następująco:

Kupuj po cenie rynkowej, jeżeli krótkoterminowa średnia krocząca przetnie od dołu długoterminową średnią kroczącą i kiedy ADX jest wyższy niż 25.

Zawsze należy przetestować system. Testowanie wstecznie pozwoli zobaczyć działanie Państwa poleceń na podstawie danych historycznych. Innymi słowy, czy gdyby ustawili Państwo system pięć lat temu, czy wygenerowałby on zysk czy stratę? Test można przeprowadzić korzystając z darmowego konta próbnego, dostępnego u większości brokerów internetowych. Przed zaryzykowaniem rzeczywistych pieniędzy najlepiej popracować z systemem przez kilka miesięcy i zobaczyć, jak działa.

Na koniec, proszę zwrócić uwagę, że są różne rodzaje automatyzacji. Państwa system może działać całkowicie samodzielnie, lub mogą Państwo wymagać, aby przed podjęciem działań zgłaszał każdą transakcję do Państwa weryfikacji. W ten sam sposób można korzystać z niniejszej metody przy długoterminowych transakcjach lub ograniczyć się do scalpingu. Bez względu na to, jaką strategię wybiorą Państwo osobiście, można ją również wykorzystać w mechanicznych systemach transakcji na rynku walutowym.