Wybór stylu inwestycyjnego odpowiadającego osobowości

forex jak zacząć :systemy i strategie

1631

W celu rozwoju systemu forex należy najpierw zrozumieć style inwestowania. Czym jest styl inwestowania? Ujmując rzecz prosto, są to działania, które spekulant giełdowy wykonuje z przyjemnością lub w których czuje się najswobodniej grając na giełdzie. Obowiązują one zarówno w przypadku inwestowania krótko, jak i długoterminowego.

Istnieją trzy podstawowe style inwestowania forex:

Krótkookresowy

Inwestorzy jednosesyjni (day-traderzy) starają się wejść na giełdę i opuścić ją wiele razy w ciągu jednego dnia, utrzymując pozycje trwające sekundy, minuty lub godziny. Zamierzeniem jest szybka reakcja w celu osiągnięcia niewielkich zysków, ale uniknięcie poważnych wahań w kierunku ceny. Podczas analizy tego stylu pojawia się pojęcie „techniki skalpowania”. Techniki te na ogół opierają się wyłącznie na analizie technicznej w celu pokierowania planami szybkiej gry inwestorskiej i czerpania satysfakcji z reżimu inwestorskiego, który charakteryzuje stres i wysoka aktywność.

Średniookresowy

Często określany mianem „swing trading”. Podejście to nie jest inwestowaniem jednosesyjnym (day-trading). Stylem tym spekulant giełdowy próbuje zidentyfikować i uzyskać zyski będące następstwem średnich wahań cen, które mogą trwać kilka dni lub tygodni. Spekulanci tego typu najpewniej korzystają zarówno z analiz fundamentalnych, jak i technicznych w celu pokierowania ich na parkiet i z parkietu. Przedkładają oni cierpliwe oczekiwanie nad kilkunastogodzinne okupowanie biurka.

Długookresowy

W tym przypadku spekulanci wyszukują tendencje, które mogą rozwijać się miesiącami. Tendencje te oparte są o staranną analizę podstaw ekonomii i własną interpretację kierunku, w jakim zmierzają gospodarki ich krajów i jaki wpływ może to mieć na ceny waluty.

Jak widać, style inwestowania różnią się w zależności od okresu czasu, co jest częścią kryteriów wyboru indywidualnego stylu. Należy dobrze siebie poznać, aby móc określić odpowiedni zbiór działań, badań oraz dawkę wytrwałości, żeby otrzymać styl, w którym dana osoba będzie się czuła najlepiej.

Przez wyborem stylu inwestowania, który najbardziej danej osobie odpowiada, zalecane jest zapoznanie się zarówno z czynnikami technicznymi, jak i fundamentalnymi. W następujących artykułach te dwie metody analizy zostaną omówione bardziej szczegółowo.