Analiza fundamentalna – trendy gospodarcze a wpływ na kurs walut

forex jak zacząć

1972

Analiza fundamentalna (fundamental analysis) bada przyczyny wahań cen na rynku forex. Inwestorzy znający zasady działania rynku walut nie powinni mieć problemów ze zrozumieniem zasad jej działania.

Tak jak inwestorzy badają kondycję spółek poprzez analizę bilansu, poziom zadłużenia oraz przepływ gotówki, tak inwestorzy forex nadają ton gospodarce danego kraju biorąc pod uwagę kwestie takie jak różnice stóp procentowych banku centralnego (różnica między nominalną stopą a inflacją określana przez banki centralne danych krajów), nadwyżkę handlową lub deficyt, poziom bezrobocia, wzrost wydajności oraz szereg innych czynników.

Zobacz także:

Analiza fundamentalna zajmuje się odkrywaniem i przewidywaniem przyczyny jakie mają wpływ na giełdę forex, wykorzystując w tym celu wiele wskaźników do nakreślenia pełnego obrazu światowej gospodarki. Oprócz samych wskaźników co dokładnie jest przyczyną wahań pary walutowej? Czy wpływ na to ma wyłącznie statystyka i nowinki finansowe?

Pytanie to prowadzi nas do innej definicji analizy fundamentalnej: Analiza fundamentalna próbuje przewidzieć przepływ pieniędzy w obszarze danej waluty.Statystyki mają tutaj znaczenie tylko gdy traktujemy je jako odnośnik do transgranicznych przepływów pieniężnych. – Dany kraj może charakteryzować się bardzo niskim poziomem bezrobocia, wysokim współczynnikiem wydajności oraz ogólnie dobrą statystyką całościową, niemniej jego waluta nadal może stać słabo w porównaniu z innymi krajami-jeżeli mimo powyższych zalet nie ma większej podażu w odniesieniu do całkowitego zapotrzebowania – mówi Marcin Kochanowski z firmy FX Trade CO.

Siła analizy fundamentalnej leży w jej powiązaniach z gospodarką na poziomie podstawowym. Cały mechanizm jest stosunkowo prosty, a zasady i podstawy analizy łatwo zrozumieć. Nie ma wątpliwości, że to podstawowe przyczyny decydują o głównych trendach na rynku forex. Z drugiej strony, problem z tą metodą jest taki że jest to bardzo słaby wskaźnik czasowy; a rynki nie zawsze reagują w racjonalny sposób na sytuację gospodarczą. Prowadzi nas to dalej do istoty analizy technicznej.