Lista przydatnych wskaźników na forex

Wybór odpowiednich wskaźników to jedna z najważniejszych decyzji, którą jako inwestor musisz podjąć. Wybierz rozsądnie. Nie ma idealnego wskaźnika, ale tego typu narzędzia ułatwiają handel na rynku i pozwalają trzymać się reguł. To właśnie dyscyplina jest jedną z najważniejszych podczas codziennego tradingu

Spread Monitor to specjalny wskaźnik, który wyświetla aktualną wartość spreadu na danym instrumencie finansowym. Wskaźnik wyświetla także  minimalny / maksymalny i średni poziom spreadu. Dzięki wskaźnikowi uzyskasz informacje na temat tego jak rozszerzył się spread np. podczas publikacji danych makroekonomicznych.

Świeca to  wskaźnik, który pokazuje liczba pipsów w świeczce na wybranym interwale czasowym. Wielkości świec prezentowane są w pipsach. Wielkość świecy mierzona jest od poziomu Low do High świecy.

Czas do końca świecy zwyczajny, prosty licznik pokazujący czas pozostały do zamknięcia świeczki/bara. Oddal odpowiednio wykres aby wskaźnik był dla ciebie widoczny.

Sesje dzięki temu wskaźnikowi (indicator) możemy zobaczyć jak cena zachowuje się w poszczególnych sesjach w ciągu dnia. Można zdefiniować własne godziny, których wskaźnik będzie używał do pokazywania prostokątów na wykresie.