Jak zarabiać na walutach ?

46

Duża liczba walut i powiązanych gospodarek na całym świecie stale się zmienia. Wahania wartości jednej waluty w stosunku do innych walut dają inwestorom możliwość zarabiania na różnicy wartości. Jednak handel w celu zarabiania na kursach walut może być inwestycją wysokiego ryzyka, która może powodować utratę pieniędzy przez inwestorów, a także generowanie zysków.

Jak zarabiać na walutach ?

Podstawą zarabiania na rynku Forex jest zmienność kursów walutowych. Każdej międzynarodowej wymianie towarowej towarzyszą transakcje wymiany walut w bankach i przelewy środków pieniężnych. Mimo to, transakcje walutowe związane z wymianą gospodarczą to dzisiaj tylko około 10% wszystkich transakcji na rynku Forex, pozostałe 90% to transakcje spekulacyjne. Pełnią one bardzo ważną rolę w systemie gospodarczym zapewniając płynność międzynarodowym rozliczeniom walutowym, możliwość kontroli ryzyka walutowego, równoważenie bankowych bilansów walutowych i zarządzanie międzynarodowymi portfelami papierów wartościowych.

Rynek walutowy jest ściśle powiązany z rynkiem pieniężnym a kursami walut rządzą proste mechanizmy popytu i podaży. Zdarzenia powodujące wzrost popytu na walutę podnoszą jej cenę a wydarzenia powodujące wzrost podaży obniżają ją. Takie wydarzenia jak zmiana stóp procentowych, wzrost inwestycji zagranicznych, ogłoszenie wyniku bilansu handlowego państwa, deficytu, zadłużenia zagranicznego, wskaźników stanu gospodarki oraz wydarzenia polityczne wpływające na ekonomię państwa mogą szybko zmienić obraz rynku stwarzając szansę spekulacji. Codziennie z różnych krajów spływają interesujące informacje a inwestor ma do wyboru różne pary walut, na których może dokonywać transakcji. Dodatkowo, gospodarki poszczególnych państw są ze sobą w różny sposób powiązane, co daje możliwość wyboru trendu i rynku, na którym czujemy się najlepiej. Na przykład pary walut państw, ściśle powiązanych ekonomicznie często poruszają się w trendzie horyzontalnym a techniczne ruchy w dół i w górę stale stwarzają szansę zarobku.

Grając na rynku Forex mamy do dyspozycji różne rodzaje zabezpieczania się przed ryzykiem włączając w to zlecenia stop, zlecenia z limitem ceny i specjalne zlecenia warunkowe OCO. Ze względu na ogromną płynność rynku, wolumen pojedynczej transakcji ma drugorzędne znaczenie, co powoduje, że nie musimy się martwić o natychmiastowe zamknięcie nawet wielomilionowej pozycji. Handel odbywa się w parach walut, co oznacza, że jednocześnie jedną walutę kupujemy a drugą sprzedajemy lub odwrotnie. Dlatego zajęcie pozycji długiej na rynku (zakup) jest tak samo naturalne jak zajęcie pozycji krótkiej (sprzedaż) i nie występuje zjawisko, które na rynku akcji nazywamy “przyciskaniem niedźwiedzia” (zmuszenie inwestorów, którzy sprzedali akcje na krótko do ich odkupienia po wyższych cenach ze względu na niską podaż). Ta naturalność powoduje również, że dla inwestorów walutowych nie ma rynków hossy lub bessy a jedynie różne trendy, na których można codziennie inwestować.

Atrakcyjność inwestycji walutowych podnoszą dostępne dzisiaj warunki zabezpieczania pozycji i brak prowizji od transakcji. Zabezpieczenie w wysokości 1:100 oznacza, że mając dziesięć tysięcy dolarów możemy obracać kontraktami o wartości miliona dolarów i efektywnie korzystać nawet z niewielkich wahań kursów. Spread, czyli różnica między ceną kupna i ceną sprzedaży wynosi w przypadku najbardziej popularnych par walut od 4 do 5 pipsów (pips to najmniejsza jednostka, o którą zmieniają się kwotowania walut, najczęściej jest to czwarte miejsce po przecinku równe 1/100 procenta). Tak niska różnica w połączeniu z brakiem dodatkowych opłat lub prowizji umożliwia inwestorom walutowym wielokrotne otwieranie i zamykanie pozycji w ciągu dnia, czyli tzw. daytrading. Nowoczesne technologie sprawiają, że mając w domu lub biurze komputer mamy dzisiaj w zasięgu ręki kompletne narzędzie do przeprowadzania natychmiastowych transakcji wraz z profesjonalnym serwisem informacyjnym, wykresami, raportami i analizami analityków.

Ważny dla inwestorów jest również fakt, że dokonujemy prawdziwych zakupów walut na rynku spotowym a nie opcji lub innego rodzaju instrumentów pochodnych. To daje nam szansę na dodatkowe zarobki w postaci punktów swapowych (premia za różnicę w oprocentowaniu różnych walut) oraz możliwość prowadzenia różnych strategii gry.

Handel parami walutowymi

Jeśli chodzi o handel walutami, wartość jednej waluty jest ustalana na podstawie tego, ile jest warta w stosunku do innej waluty. Oznacza to, że waluty są wymieniane w parach, z walutą bazową i walutą kwotowaną. Na przykład inwestor może już mieć fundusze w funtach brytyjskich, zwane walutą bazową, i chciałby kupić walutę taką jak dolar amerykański, zwaną walutą kwotowaną. W jednym prostym przykładzie zarabiania pieniędzy w tego rodzaju transakcjach inwestor może następnie wykorzystać swoje fundusze w dolarach amerykańskich jako walutę bazową do ponownego zakupu waluty notowanej w funtach brytyjskich, gdy dolar amerykański zyskał na wartości w stosunku do funta brytyjskiego.

Kiedy kupować i sprzedawać

Prostą zasadą osiągania zysków na rynku walutowym jest użycie silnej waluty, aby kupić walutę o niskiej wartości, która ma wzrosnąć. Gdy wartość nowej waluty wystarczająco wzrośnie w stosunku do innej waluty, należy ją sprzedać w celu osiągnięcia zysku. Śledzenie trendów wartości walut może pomóc w identyfikacji trendów, a także wtedy, gdy ich wartości są szczególnie wysokie i niskie. Nie ma jednak gwarancji, że zysk zostanie osiągnięty po prostu podążając za trendami, ponieważ nieprzewidziane okoliczności, takie jak wojna, mogą natychmiast wpłynąć na gospodarkę kraju.

Jak zacząć zarabianie na walutach ?

Każdy, kto chce zarabiać na kursach wymiany walut, powinien zacząć od ćwiczenia swoich transakcji i analiz przed zainwestowaniem prawdziwych pieniędzy. Niektóre firmy zajmujące się zmianą waluty oferują możliwość założenia konta online, które da inwestorom pojęcie o tym, ile pieniędzy mogliby uzyskać na podstawie ich obecnych technik handlowych. Śledzenie trendów wartości różnych walut i nauka rozumienia wykresów monitorujących zachowanie waluty może również pomóc poprawić umiejętności handlowe. Niektórzy inwestorzy mogą chcieć skorzystać z usług brokera, aby zwiększyć szansę na zarabianie pieniędzy, korzystając z ich doświadczenia i zrozumienia rynków światowych.

Ostrzeżenia

Podczas gdy handel walutami może wydawać się prostym sposobem na zarabianie pieniędzy, zysk nie jest gwarantowany. Szansa na osiągnięcie dużych zysków może również kusić inwestorów w kierunku inwestycji wysokiego ryzyka, które najprawdopodobniej spowodują utratę pieniędzy. Inwestorzy powinni zawsze być przygotowani na utratę pieniędzy i unikanie nadmiernego inwestowania w dowolnym momencie.

Na tych parach walutowych najłatwiej jest zarobić

  • Euro w relacji do dolara amerykańskiego (EUR / USD)
  • Funt brytyjski w relacji do dolara amerykańskiego (GBP / USD)
  • Dolar amerykański w relacji do jena japońskiego (USD / JPY)
  • Dolar amerykański w relacji do franka szwajcarskiego (USD / CHF)
  • Dolar amerykański w relacji do dolara kanadyjskiego (USD / CAD)
  • Dolar australijski w relacji do dolara amerykańskiego (AUD / USD)
  • Dolar nowozelandzki w relacji do dolara amerykańskiego (NZD / USD)

a następnie warto zarabiać na poniższych parach ze zwględu na ruchy cenowe :

Waluty z euro

Para walutowaKrajPełna nazwa waluty
EUR/CHFStrefa euro/SzwajcariaEuro/Frank szwajcarski
EUR/GBPStrefa euro/Wielka BrytaniaEuro/Funt
EUR/CADStrefa euro/KanadaEuro/Dolar kanadyjski
EUR/AUDStrefa euro/AustraliaEuro/Dolar australijski
EUR/NZDStrefa euro/Nowa ZelandiaEuro/Dolar nowozelandzki

Waluty z jenem

Para walutowaKrajPełna nazwa waluty
EUR/JPYStrefa euro/JaponiaEuro/Jen
GBP/JPYWielka Brytania/JaponiaFunt/Jen
CHF/JPYSzwajcaria/JaponiaFrank szwajcarski/Jen
AUD/JPYAustralia/JaponiaDolar australijski/Jen
NZD/JPYNowa Zelandia/JaponiaDolar nowozelandzki/Jen

Waluty z funtem

Para walutowaKrajPełna nazwa waluty
GBP/CHFWielka Brytania/SzwajcariaFunt/Frank szwajcarski
GBP/CADWielka Brytania/KanadaFunt/Dolar kanadyjski
GBP/AUDWielka Brytania/AustraliaFunt/Dolar australijski
GBP/NZDWielka Brytania/Nowa ZelandiaFunt/Dolar nowozelandzki

Podsumowanie

Rynek walutowy jest jak ogromne pudełko z wieloma klockami. Rodzą się na nim fortuny, zależy od niego handel, kursy akcji, rynek pieniężny, wydarzenia polityczne i ekonomiczne. Wszystko to również wpływa na notowania walut tworząc otwartą grę wzajemnych powiązań, bez której nie może istnieć światowa gospodarka.

To bogactwo informacji sprzyja wyszukiwaniu zdarzeń, na których inwestorzy walutowi zarabiają pieniądze. Rozwój technologii spowodował, że inwestycje walutowe są dzisiaj dostępne dla wszystkich, również dla inwestorów z Polski a nowoczesne narzędzia dają równe szanse bankom, rekinom finansowym i mądrym inwestorom, którzy dokonują zyskownych transakcji w zaciszu domowego gabinetu. Rynek walutowy jest przejrzysty, płynny i otwarty dla każdego gracza. Wiele par walut, brak prowizji, brak takich pojęć jak bessa czy hossa oraz możliwości lewarowania dają szansę wielokrotnego otwierania i zamykania pozycji z zyskiem w ciągu dnia. Rozwinięte systemy transakcyjne oferowane przez największe na świecie firmy brokerskie to potężne narzędzia z modułami składania zleceń, bieżącymi wykresami kursów, analizami, aktualnymi wiadomościami spływającymi z całego świata, które dzisiaj dla każdego inwestora są bazą zyskownej gry na Forexie.