Dom Maklerski BPS (rachunek maklerski)

974

Dom Maklerski Banku BPS S.A. został założony w 2008 roku. W 2010 roku zdobył tytuł Najlepszego Domu Maklerskiego 2010, według rankingu Najlepszych Domów Maklerskich Rzeczpospolitej. Od początku swojej działalności działa zgodnie z zasadami Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. Obecnie prowadzi 6 terenowych punktów usług maklerskich oraz posiada 14 Agentów Firm Inwestycyjnych.

Działalność Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest kontrolowana przez Krajową Komisję Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku PBS S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej Banku BPS S.A., a Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. jest akcjonariuszem domu maklerskiego.

Oferta BPS

Oferta Domu Maklerskiego Banku PBS S.A. nie jest szczególnie konkurencyjna, ale poziom i jakość świadczonych usług powinien być zadowalający dla większości inwestorów. Ciekawym rozwiązaniem jest oprocentowanie środków na rachunku. Korzystne jest również obniżenie opłat za zlecenia osobiste i telefoniczne, w przypadku korzystania ze specjalnej oferty. Można stwierdzić, że rachunek maklerski DM Banku BPS S.A. jest zdecydowanie ofertą dla tych inwestorów, którzy stawiają na obsługę transakcji w systemie online. To właśnie oni mają możliwość skorzystania z dużo bardziej atrakcyjnych stawek opłat i prowizji.

Zalety oferty DM Banku BPS S.A:

 • oprocentowanie środków na rachunku inwestycyjnym,
 • brak opłat za przekazanie środków na rachunek inwestora (prowadzony w Banku BPS S.A. lub jednym z banków powiązanych),
 • przejrzysta tabela opłat i prowizji,
 • możliwość negocjowania opłat i prowizji,
 • wygodne platformy handlowe,
 • możliwość skorzystania z oferty specjalnej (dla studentów, członków SII i pracowników instytucji finansowych).
 • Wady oferty DM Banku BPS S.A:

Wady oferty DM Banku BPS S.A.:

 • brak inwestycji na rynku zagranicznym,
 • Brak materiałów edukacyjnych związanych z inwestycjami giełdowymi,
 • nie ma poradnictwa.

Z tego rachunku mogą korzystać między innymi: klienci detaliczni, firmy, instytucje, a także banki. Biorąc pod uwagę zróżnicowany typ klientów, a tym samym ich poziom wiedzy i doświadczenia, Dom Maklerski BPS Bank S.A. stosuje klasyfikację klientów. Każdy klient może otrzymać jedną z trzech kategorii: klienta profesjonalnego, uprawnionego kontrahenta oraz klienta detalicznego. O przynależności do danej grupy decyduje zespół specjalistów, na podstawie testu weryfikującego wiedzę i doświadczenie Klienta. Co ważniejsze, klient może również sam zdecydować się na zmianę grupy, składając odpowiedni wniosek.

Prosty rachunek dla każdego

Cechy charakterystyczne i najważniejsze właściwości konta:

 • Brak opłat za otwarcie rachunku maklerskiego;
 • brak opłat za dostęp do rachunku inwestycyjnego w trybie on-line, poprzez systemy transakcyjne M@klernet i M@klernet Mobile;
 • opłata roczna za prowadzenie rachunku:
 • 50 zł – od osób fizycznych,
 • 200 zł – od osób prawnych
 • nie pobiera się opłat za przelewy pieniężne na rachunki prowadzone w Banku BPS S.A. i stowarzyszonych bankach spółdzielczych (za przelewy na inne rachunki prowadzone w polskich bankach pobierana jest opłata w wysokości 2 zł);
 • nie pobiera się opłat za dostęp do notowań w czasie rzeczywistym (pakiet podstawowy);
 • możliwość inwestowania na polskim rynku pierwotnym i wtórnym, m.in.
 • obligacje skarbowe,
 • akcje,
 • certyfikaty funduszy inwestycyjnych,
 • Notowane na GPW instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje;
 • możliwość inwestowania na rynku alternatywnym – NewConnect;
 • możliwość negocjowania stawek prowizji;
 • niższe stawki prowizji niż w przypadku zleceń składanych osobiście lub telefonicznie, dla osób korzystających ze specjalnej oferty dla:
 • dorosłych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,
 • studenci (osoby w wieku od 18 do 26 lat),
 • pracowników instytucji finansowych.
 • 0,13% wartości transakcji (minimum 3 zł) – prowizja (za pośrednictwem Internetu) od obrotu akcjami;
 • 0,13% wartości transakcji (min. 3 zł) – prowizja (za pośrednictwem Internetu) od obrotu obligacjami;
 • prowizja (za pośrednictwem Internetu) od obrotu prawami pochodnymi:
 • od 5 zł – kontrakty terminowe na indeksy,
 • 1 zł – walutowe kontrakty terminowe,
 • 5 zł – terminowe kontrakty na obligacje skarbowe, WIBOR,
 • 3 zł – kontrakty terminowe na akcje.