Dom Maklerski Banku Handlowego – Citi Handlowy

2156

W wielu punktach przyjmowania zleceń, zlokalizowanych w oddziałach Banku Handlowego, można otworzyć rachunek inwestycyjny w DMBH i jego usługi w zakresie składania zleceń kupna lub sprzedaży papierów wartościowych. Do dyspozycji jest również usługa telefoniczna CitiPhone oraz serwis internetowy DMBH.

Automatyczne zasilenie rachunku maklerskiego w City

Możesz automatycznie zasilić swoje konto maklerskie w City Handlowym z konta osobistego i automatycznie przenieść nadwyżkę środków z konta inwestycyjnego na konto osobiste. Pozwala to na składanie zleceń kupna papierów wartościowych z wykorzystaniem środków na koncie osobistym w naszym banku.

Dom Maklerski Banku Handlowego rozszerza usługę doradztwa inwestycyjnego

Dom Maklerski Banku Handlowego poszerza profesjonalne wsparcie klientów w inwestowaniu na rynkach światowych poprzez dodanie do tej klasy aktywów usług doradczych oraz możliwości inwestowania w obligacje zagraniczne online za pośrednictwem unikalnej platformy inwestycyjnej.

“Inwestowanie na zagranicznych rynkach finansowych jest coraz bardziej cenione przez polskich inwestorów – daje im dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych i pozwala na większą dywersyfikację portfela” – mówi Patrycjusz Wójcik, Prezes DMBH. “Będziemy mocniej wspierać ich decyzje inwestycyjne profesjonalną wiedzą i doświadczeniem naszych licencjonowanych doradców i brokerów.

DMBH, we współpracy z bankiem, udostępnia wszystkim klientom private banking narzędzie, które pozwala im realizować decyzje inwestycyjne w najwygodniejszy i najprostszy sposób – platformę akcji CitiFX, na której do niedawna dostępne były tylko akcje i ETF. Zapewnia ona klientom dostęp do 3500 obligacji zagranicznych.

Ponadto dla klientów opracowano trzy nowe, rozszerzone strategie inwestycyjne DMBH, umożliwiające im dywersyfikację inwestycji – usługi doradcze obejmą również obligacje (w PLN, USD i EUR). Doradztwo inwestycyjne obejmie różne profile ryzyka klienta, w tym profile konserwatywne. Klienci o takim profilu otrzymają rekomendacje dla obligacji polskich i zagranicznych o umiarkowanym poziomie ryzyka.

Usługa doradztwa inwestycyjnego nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jedynymi kosztami ponoszonymi przez klienta są koszty związane z realizacją transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych oraz opłaty za przechowywanie aktywów.

Udostępnienie platformy dla klientów i zwiększenie liczby dostępnych instrumentów jest również zgodne ze strategią banku polegającą na zapewnieniu klientom profesjonalnej pomocy w zarządzaniu aktywami. DMBH daje swoim klientom możliwość inwestowania nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale również na kluczowych rynkach zagranicznych. Za pośrednictwem DMBH Klienci mogą inwestować w akcje polskie i zagraniczne, obligacje, ETF i inne notowane instrumenty finansowe.