Biuro Maklerskie Alior bank – Alior Trader

3404

Biuro Maklerskie Alior bank – Alior Trader

Biuro Maklerskie Alior Banku prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Jesteśmy bezpośrednim uczestnikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Działamy jako wydzielona organizacyjnie jednostka w strukturach Alior Banku.
Od początku działalności Biuro Maklerskie Alior Banku świadczy kompleksowe usługi w zakresie rynku kapitałowego, kładąc szczególny nacisk na profesjonalizm, innowacyjność, bezpieczeństwo, kulturę obsługi oraz rozwój alternatywnych kanałów dystrybucji.

Kontakt do Biura Maklerskiego

(konsultanci pozostają do dyspozycji Klientów 24 godziny na dobę, od niedzieli od godziny 23:00 do piątku do 23:00)

Z telefonów komórkowych i stacjonarnych

 • 19 503 
 • (z sieci Play: 12 19 503)
 • 12 370 7400

Z zagranicy

 • +48 12 19 503
 • +48 12 370 74 00

Adres

Adres siedziby:

ul. Łopuszańska 38d
02-232 Warszawa
fax: +48 22 555 23 13
Adres korespondencyjny:
Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Postępu 18 B
02-676 Warszawa
e-mail[email protected]

Obecnie kompleksowa oferta brokerska Alior Banku obejmuje m.in.:

 • prowadzenie rachunku brokerskiego, czyli rachunku pieniężnego i rachunku papierów wartościowych,
 • pośrednictwo w zawieraniu transakcji instrumentami rynku kasowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku New Connect,
 • pośrednictwo w zawieraniu transakcji derywatami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • inwestowanie na rynkach OTC,
 • dystrybucję notowań giełdowych w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem aplikacji Notowania On Line 3 i Pulpit Inwestora,
 • usługę doradztwa inwestycyjnego,
 • ofertę kredytową na zakup instrumentów finansowych.

Biuro Maklerskie Alior Banku tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, analitycy
i licencjonowani maklerzy papierów wartościowych. Dzięki temu świadczymy usługi w profesjonalny sposób, stawiając na ciągły rozwój i rozszerzenie oferty usług zarówno produktowych jak i transakcyjno-informacyjnych.

Od 21.01.2010 r. Biuro Maklerskie Alior Banku zostało przyjęte w poczet członków Izby Domów Maklerskich. Jest to organizacja samorządowa reprezentująca podmioty prowadzące działalność maklerską. IDM prowadzi swoją działalność w celu tworzenia i doskonalenia norm prowadzenia działalności maklerskiej w sposób przejrzysty i zwiększający bezpieczeństwo uczestników rynku. Obecnie izba zrzesza 21 członków, którzy zobowiązani są do przestrzegania zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk Maklerskich, gwarantując Inwestorom kompetencję, uczciwość i prawość wynikającą z przestrzegania prawa i zasad etyki w prowadzonej działalności.

Rachunek Alior Trader

Zawieraj transakcje na rynku FOREX – także przy ujemnym spreadzie!

 • natychmiastowe przelewy pomiędzy rachunkami w Alior Banku
 • standardowa prowizja 0,0045% od wartości transakcji instrumentami finansowymi
 • brak wpłaty minimalnej, niskie, a nawet ujemne spready
 • możliwość inwestowania 24h na dobę 5 dni w tygodniu

Pierwsza w Polsce platforma ECN

Alior Bank jest pierwszym bankiem w kraju, który udostępnił Inwestorom model ECN, umożliwiający bezpośredni dostęp do rynku Forex. Biuro Maklerskie nie ingeruje w parametry transakcji, dokonuje jedynie jej rozliczenia pomiędzy stronami.

Jak jest naliczana prowizja od transakcji w Alior Trader?

Prowizje pobierane są procentowo od wartości nominalnej transakcji w momencie jej zawarcia – zarówno od otwarcia jak i zamknięcia pozycji. Prowizje od zawieranych transakcji stanowią jedyny koszt transakcyjny – Biuro Maklerskie nie zwiększa spreadów, które są kształtowane przez rynek.
Prowizja od transakcji instrumentami finansowymi opartymi o pary walutowe innymi niż kontrakty różnic kursowych wynosi 0,0045% wartości transakcji dla wartości obrotów do 80 000 000,00 PLN oraz 0,0040% wartości transakcji  dla wartości obrotu powyżej 80 000 000,00 PLN. Szczegóły dotyczące prowizji można znaleźć w Taryfie opłat i prowizji oraz Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Ile rachunków może posiadać jeden Klient w Alior Banku?

Jedna osoba może posiadać maksymalnie 3 rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut: PLN, EUR, USD.

W jaki sposób mogę dokonać zasilenia rachunku Alior Trader?

Wpłaty na rachunek Alior Trader można dokonać poprzez:

 • wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,
 • przelew na rachunek w dowolnym Oddziale Alior Banku,
 • infolinię Banku pod numerem 19 502,
 • System Bankowości Internetowej.

Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe na rachunku Alior Trader są przetwarzane w czasie rzeczywistym.
Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek Alior Trader, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku Alior Trader prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są księgowane na rachunku Alior Trader bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.

Jaka jest wysokość dźwigni finansowej na platformie Alior Trader i czy można ją zmienić?

Dźwignia na rynku FOREX wynosi 1:100 co oznacza, że depozyt zabezpieczający na rynku FOREX wynosi 1 procent wartości nominalnej transakcji. Możliwa jest zmiana wysokości oferowanej dźwigni dla rynku FOREX na mniejszą niż 1:100. Aby tego dokonać wystarczy zgłosić taki wniosek poprzez Contact Center Biura Maklerskiego (pod numerem 19 503).

W jaki sposób firma może otworzyć rachunek brokerski?

Aby założyć rachunek Alior Trader w Biurze Maklerskim Alior Banku wystarczy udać się do jednego z oddziałów Alior Banku świadczącego usługi w zakresie działalności Biura Maklerskiego. Podczas jednej wizyty możliwe jest podpisanie umowy o prowadzenie rachunku, uruchomienie produktów towarzyszących oraz nadanie pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem. Aby formalności przebiegły sprawnie warto wcześniej skontaktować się z oddziałem sygnalizując chęć podpisania umowy, celem weryfikacji dokumentów i przygotowania umowy jak najlepiej spełniającej oczekiwania Klienta. Warunkiem otwarcia rachunku firmowego jest wskazanie osoby lub osób upoważnionych do jednoosobowego dysponowania tym rachunkiem.