Dziś krajowe dane na celowniku. Echa gołębiego FED

1460
Informacje gospodarcze
Z kraju:

Dziś o 14:00 opublikowane zostaną dane o produkcji przemysłowej za luty. Konsensus 2,7% r/r.

Dziś o 14:00 opublikowana zostanie produkcja budowlano-montażowa za luty. Konsensus -0,1% r/r.

Dziś o 14:00 opublikowane zostaną dane o sprzedaży detalicznej za luty. Konsensus zakłada 8,3 pkt.

Rząd planuje ograniczenie deficytu sektora i zakłada, że w tym roku będzie on mniejszy od planu w budżecie – powiedział w Radiu dla Ciebie szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

Uważamy, że ustawa dotycząca zwrotu spreadów, której projekt prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie w ubiegłym roku i znajduje się on obecnie w sejmowej podkomisji, powinna wejść w życie przed 1 sierpnia – powiedział PAP prezydencki minister Paweł Mucha.

Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował obywatelski projekt ograniczenia handlu w niedzielę – poinformował PAP w czwartek szef Komitetu Henryk Kowalczyk. Teraz stanowisko w tej sprawie zajmie rząd.

Ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w Polsce w kolejnych dwóch latach bardzo małe. Stopy raczej bez zmian przez kolejny rok – E. Łon, RPP.

Ze świata:

Dziś o 14:15 w USA podana zostanie informacja o produkcji przemysłowej w lutym, która ma wzrosnąć o 0,3% m/m.

Dziś o 14:15 w USA podana zostanie informacja o wykorzystaniu mocy produkcyjnych w lutym (konsensus 75,5%).

Dziś o 15:00 podany zostanie indeks Uniwersytetu Michigan za marzec, który ma wzrosnąć do 97 pkt.

Bank centralny Chin podwyższył w czwartek stopy procentowe w operacjach otwartego rynku – podał bank.

Bank Japonii utrzymał ujemne stopy procentowe – podał bank po zakończeniu posiedzenia. Bank centralny Szwajcarii utrzymał stopy procentowe bez zmian – podał bank.

Bank Anglii utrzymał stopy procentowe bez zmian – poinformował bank po zakończeniu posiedzenia.

Rynek walutowy
Ostatnia sesja
Echa gołębiego Fed

Czwartkowa sesja przyniosła wyhamowanie wzrostu eurodolara, co trwało przez większą część dnia, po czym w końcówce sesji euro ponownie przejęło prym i EURUSD zakończył dzień na poziomie 1,0764. Wczorajsze zachowanie dolara było więc echem środowych gołębich informacji z Fed: dolar osłabiał się względem złotego oraz walut rejonu. USD-PLN spadł do 3,9994. Krajowa walut była mocna również względem euro, co pociągnęło EUR-PLN do 4,3054, a w ciągu dnia przejściowo nawet do 4,2890. Wczoraj dolarowi nie pomagały nawet publikacje z USA, które były lepsze od oczekiwań, z tego względu, że miały one charakter historyczny, co w kontekście z ostatnimi prognozami Fed i retoryką – nie miało większego znaczenia dla nastrojów rynkowych. Ponadto w strefie euro inflacja HICP w lutym wzrosła do 2,2% r/r (zgodnie z oczekiwaniami), co powoli pobudza rozważania nad ewentualnym skróceniem QE. Zachodnie rynki akcji zakończyły wczorajszą sesję lekkim osłabieniem, w podobnym tonie handlowały również dziś rynki azjatyckie.

Dzisiejsza sesja
Krajowe dane na celowniku

Ostatnia sesja bieżącego tygodnia przebiega w kontynuacji nastrojów z ostatnich dwóch dni EUR-USD umacnia się aktualnie do 1,0775, złoty zyskuje względem obu walut (EUR-PLN spada do 4,2990, a USD-PLN zniżkuje do 3,9905) na czym zyskuje warszawski parkiet akcji. W trakcie dzisiejszego dnia dla złotego ważne będą dane o krajowej produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej w lutym, które mają wzrosnąć odpowiednio o: 2,85% r/r oraz 8,55% r/r. W USA również opublikowane zostaną dane o produkcji przemysłowej za luty (konsensus 0,3% m/m). Jeśli dane okażą się być zgodne lub w pobliżu konsensusów, to tydzień na parach walut ma szansę zakończyć się w rozgrywanych nastrojach, silnego euro oraz złotego, kosztem dolara. /tk/

Rynek stóp procentowych
Ostatnia sesja
Rynki bazowe – korekta wstrzymana

Na krajowym rynku FI doszło do umocnienia w przypadku 10- latek o 2 p.b., 5- latek o 3 p.b., i 2- latek o 7 p.b. Mocniejszy wzrost rentowności (o 10 p.b.) na benchmarku 1Y był zgodny z długoterminową tendencją, ale należy go traktować jednak z rezerwą – w ostatnich dniach pojawiała się podobna zmienność bez ostatecznych konsekwencji. Krajowy rynek mimo wszystko pozostaje oazą spokoju wobec wydarzeń na rynkach bazowych. W czwartek korekta wzrostowa została przerwana zarówno na Bundach jak i Treasuries – w pierwszym przypadku rentowności wzrosły o 3 p.b., w drugim o 2 p.b. Ruch można tłumaczyć jedynie implementowaniem oczekiwań na globalnie bardziej jastrzębią politykę banków centralnych. Zresztą ze strony EBC pojawiły się wczoraj sygnały wspierające taką rozgrywkę – E. Novotny zasugerował, iż Bank może podnieść stopy jeszcze przed zakończeniem QE. Jednocześnie wskazał J. Weidmanna (niemieckiego „jastrzębia”) jako kandydata na szefa EBC po zakończeniu kadencji Draghiego (2019 r.). Dla rynków powyższe nie są nowością, ale bodaj pierwszy raz przedostały się do obiegu informacji oficjalną ścieżką.

Dzisiejsza sesja
Dziś krajowe dane za luty

W piątek na polskich dziesięciolatkach zauważalny jest wzrost rentowności powyżej 3,75%. Tym samym długi koniec reaguje na zachowanie Bundów, których rentowności znajdują się ponownie blisko 0,5%, a więc okolic tegorocznych maksimów. Do mocniejszej przeceny na krajowym rynku długu nie powinno jednak dojść, aczkolwiek czynnikiem ryzyka są krajowe dane za luty. Jeśli te mocno poprawią konsensus przewagę może uzyskać strona rynku grająca przeciw stanowisku RPP.