EBC w centrum zainteresowania. Dolar redukuje straty

rynek

1293
Informacje gospodarcze
Z kraju:

Dziś o 14:00 opublikowane zostaną dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w grudniu. Produkcja ma wzrosnąć o 1,8% r/r, a sprzedaż – o 6,1% r/r.

Prognoza centralna dla wskaźnika CPI z najnowszej ankiety makroekonomicznej NBP to 1,6% dla tego roku oraz 2% w 2018 roku. W przypadku PKB jest to odpowiednio 3,1% i 3,3%.

MFW prognozuje, że w 2017 roku dynamika polskiego PKB wyniesie 3,3%, a średnioroczna inflacja 1% – wynika z dokumentacji dot. wydłużenia elastycznej linii kredytowej dla Polski.

Agencja ratingowa Moody’s pozostawiła bez zmian szacunki dynamiki PKB Polski oraz relacji deficytu sektora finansów publicznych do PKB na lata 2016-2018 względem prognozy z grudnia – wynika z raportu agencji z 17 stycznia. Moody’s zrewidowała natomiast w górę szacunek inflacji.

ZUS przekazał OFE 30,36 mln zł.

Ze świata:

Dziś o 13:45 opublikowana zostanie decyzja EBC ws. stóp procentowych. Oczekiwane jest utrzymanie stóp na poziomie 0,0%.

Dziś o 14:30 opublikowana zostanie liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA za ub. tydzień. Konsensus zakłada 252 tys.

Dziś o 14:30 opublikowany zostanie indeks Fed z Filadelfii za styczeń. Konsensus zakłada 15,3 pkt.

Dziś o 14:30 opublikowane zostaną dane o pozwoleniach na budowę domów w USA za grudzień. Konsensus zakłada 1225 tys. Dziś o 14:30 opublikowane zostaną dane o rozpoczętych budowach domów za grudzień. Konsensus zakłada 1 188 tys.

Dziś o 14:30 odbędzie się konferencja prasowa po posiedzeniu EBC.

Dziś o opublikowane zostaną dane o zmianach zapasów ropy za ub. tydzień w USA. Konsensus zakłada spadek o 1 mln brk.

Przewodnicząca Fed J. Yellen powiedziała w środę, że amerykańska gospodarka zbliża się do celów przyjętych przez bank centralny, co zwiększa presję na to, aby zacząć redukować udzielane jej przez dekadę wsparcie. Dodała, że można się spodziewać raczej stopniowego, powolnego podnoszenia stóp procentowych, a nie żadnych dramatycznych ruchów.

Rynek walutowy
Ostatnia sesja
Dolar redukuje straty

EUR-USD w czwartek zszedł wyraźnie niżej, w dużej mierze pod wpływem wieczornego wystąpienia J. Yellen, które zostało odebrane dość jastrzębio. Szefowa Fed akcentowała dobry stan amerykańskiej gospodarki, który wywiera presję na podwyżkę stóp. W trakcie dnia publikowane były poślednie dane – m.in. grudniowe produkcja przemysłowa i inflacja. W pierwszym przypadku były lepsze od oczekiwań w drugim zbieżne, z ogólną wymową lekko sprzyjającą dolarowi. EUR-USD kończył dzień na 1,0630. Złoty miał zmienny dzień. W okolicach południa doszło do wyraźniejszego wzrostu EUR-PLN w rejon 4,38, bez wyraźniejszych czynników. Ostatecznie ruch został zredukowany i zamknięcie na tej parze było neutralne. USD-PLN zgodnie z globalną tendencją dolara podniósł się w okolice 4,10. Publikowane w trakcie dnia dane z kraju były gorsze od oczekiwań (słabszy od oczekiwań wzrost wynagrodzeń), ale został odebrany raczej jako korekta w ogólnej tendencji a nie jej zmiana. Na giełdach akcji pojawiły się lekkie wzrosty: DAX zyskał 0,5%, a SP500 0,2%. W czwartek Azja kontynuowała te kierunki i Nikkei225 wzrósł o 0,9%, a SHC cofnął się o 0,4%.

Dzisiejsza sesja
Dzień z EBC

W czwartek przed południem złoty jest nieco słabszy względem euro – EUR-PLN balansuje w okolicy 4,37. Nastroje na walutach regionu są raczej neutralne. EUR-USD redukuje część wczorajszych strat i podchodzi w rejon 1,0650. Wydarzeniem dnia będzie EBC. Najistotniejsze kwestie dotyczą odniesienia względem obserwowanej ostatnio podwyższonej inflacji. Zakładamy, iż M. Draghi będzie raczej zachowawczy. Jeśli nas zaskoczy i pojawią się wyraźniejsze sygnały, że obserwowany wzrost inflacji jest wstępem do trwalszych tendencji (wg EBC) pojawi się pretekst do dalszych wzrostów na EUR-USD. Implikacje dla złotego byłyby negatywne (EUR-PLN wyżej).

Rynek stóp procentowych
Ostatnia sesja
Stabilna krzywa rentowności

W środę krajowa krzywa rentowności ponownie pozostawała stabilna w średnim i długim horyzoncie oraz nieznacznie umocniła się (od 1 do 3 p.b.) na krótkim końcu. W ciągu dnia rodzime 10-latki lekko osłabiały się zgodnie z nastrojami na rynkach bazowych, jednak finisz sesji wypadł neutralnie. Wczoraj niemieckie 10-latki podbiły rentowności do 0,349%, a amerykańskie – do 2,387%. Sprzedaży papierów na rynkach bazowych sprzyjały publikacje danych o inflacji konsumenckiej za grudzień w Niemczech (odczyt finalny zgodny z oczekiwaniami CPI i HICP 1,7% r/r), strefie euro (HICP wzrosła do 0,9% r/r) oraz USA (CPI wzrosła do 2,1% r/r, bazowa wzrosła do 2,2% r/r). Rynek w USA wyczekiwał również na wieczorne wystąpienie szefowej Fed, która powtórzyła znane już tezy. J. Yellen powiedziała, że gospodarka USA zbliża się do celów przyjętych przez bank centralny, a to zwiększa presję na redukowanie udzielanej jej 10-letniego wsparcia. Dodała, że można spodziewać się raczej stopniowego, powolnego podnoszenia stóp procentowych. Słowa Yellen są w ogólnym wydźwięku zgodne z nastawieniem inwestorów i dotychczasową komunikacją z Fed. Nastroje wyprzedawania 10-latek widoczne były również na peryferiach strefy euro (Włochy, Hiszpania).

Dzisiejsza sesja
EBC w centrum zainteresowania

W czwartek krajowe 10-latki osłabiają się (rentowności aktualnie rosną do 3,67%), czym nadrabiają do nastrojów na rynkach bazowych. Tam również inwestorzy sprzedają papiery: niemieckie odpowiedniki notują wzrost rentowności do 0,378%, a amerykańskie – do 2,426%. Słabną również peryferia strefy euro. Dzisiaj uwaga inwestorów krajowych nakierowana będzie na dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za grudzień, natomiast globalnie inwestorzy wyczekują na posiedzenie EBC oraz konferencję prasową. Wzrost inflacji i oczekiwań inflacyjnych jest zatem ciekawy z punktu widzenia grudniowej decyzji oraz retoryki EBC o wydłużeniu QE. Dla inwestorów ważne będą informacje z EBC dotyczące tego, czy bank dostrzega większe ryzyka na szybszy powrót inflacji, niż zakładano. /tk/